Wybieram Zdrowie (Nationale Nederlanden)

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

3 warianty ubezpieczenia

oferta dopasowana do Twoich potrzeb

do 75 000 zł wsparcia finansowego

gdy zachorujesz

praktyczna pomoc 

na wstępnym etapie  leczenia

szeroka lista 

nowotworów objętych ubezpieczeniem  

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Poczuj się bezpiecznie i zadbaj o bliskich!

Zadzwoń
na infolinię Banku,
dostępną pod numerem 19 502
Konsultant
umówi kontakt telefoniczny
w celu zawarcia umowy
Skontaktuj się z nami – odpowiemy na Twoje pytania!
step icon Odwiedź 
dowolny oddział Alior Banku

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

  • Ubezpieczenie Wybieram Zdrowie oferujemy we współpracy z Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
  • Umowa ubezpieczenia jest zawierana na czas pięciu lat polisowych, z możliwością przedłużenia. 
  • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zachorowania na nowotwór złośliwy, rak przedinwazyjny, nowotwór skóry oraz niezłośliwy guz mózgu.
  • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wypłaci jedno świadczenie od 10% do 25% sumy ubezpieczenia z tytułu zachorowania na raka przedinwazyjnego, niezłośliwy guz mózgu albo nowotwór skóry.
  • Niezależnie Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wypłaci jedno świadczenie równe 100% sumy ubezpieczenia z tytułu zachorowania na nowotwór złośliwy.
  • W przypadku zachorowania na nowotwór w okresie pierwszych 90 dni ubezpieczenia, świadczenie jest równe sumie składek należnych na dzień tego zachorowania. 
  • W przypadku zachorowania na nowotwór i wypłaty świadczenia z tego tytułu, przysługuje Tobie zagraniczna konsultacja medyczna, w tym rekomendacja procesu leczenia. 
  • Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zachorowania na nowotwór, które zostało spowodowane lub jest następstwem choroby zdiagnozowanej lub leczonej w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem ubezpieczenia. To ograniczenie stosuje się jeżeli dzień zachorowania na nowotwór nastąpił przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia ubezpieczenia.

Dodatkowe informacje

Informacja Agenta ubezpieczeniowego

Alior Bank S.A. działa jako Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Bank wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), pod numerem 11210443/A, co można zweryfikować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową: rpu.knf.gov.pl.

Informacja Agenta Ubezpieczeniowego sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Przed podjęciem decyzji i zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową: dokumentem informacyjnym o produkcie ubezpieczeniowym, Kartami Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), które zawierają m.in. szczegółowe informacje o zakresach ubezpieczenia, warunkach udzielenia ochrony, włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności. Dokumenty umieszczone są niżej.

Pytania i odpowiedzi

Co wyróżnia ubezpieczenie Wybieram Zdrowie?
Nationale-Nederlanden od lat towarzyszy Klientom. Z doświadczenia wiedzą, że w walce z nowotworami bardzo ważne jest zarówno wsparcie finansowe, jak i praktyczna pomoc w trakcie leczenia. Bazując na tym doświadczeniu przygotowali specjalnie dla Klientów Alior Banku ubezpieczenie, które z jednej strony zapewni im wsparcie finansowe nawet do 75 000 zł, a z drugiej strony zapewni pomoc polegającą na:
  • analizie wyników badań i postawionej diagnozy przez najlepszych zagranicznych ekspertów,
  • wskazaniu najskuteczniejszej terapii dostosowanej do konkretnego przypadku choroby.
Kto może zawrzeć ubezpieczenie Wybieram Zdrowie?
Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty posiadacz rachunku w Alior Banku, który ukończył 18. rok życia oraz nie ukończył 61. roku życia.
Od czego zależy wysokość składki?
Wysokość składki jest stała w trakcie trwania umowy i zależy od wariantu ubezpieczenia oraz  wieku ubezpieczonego (liczby ukończonych lat życia w dniu rozpoczęcia ubezpieczenia). Wysokość składki może ulec zmianie w przypadku przedłużania umowy. 
Czy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej istnieje możliwość zmiany sumy ubezpieczenia?
W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej nie ma możliwości zmiany wariantu sumy ubezpieczenia.
Po jakim czasie od przekazania dokumentów następuje wypłata świadczenia?
Po jakim czasie od przekazania dokumentów następuje wypłata świadczenia?
Wypłata świadczenia nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zawiadomienia o zachorowaniu na nowotwór. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie będzie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 

Opłaty i składki

Wybieram Zdrowie

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu