Program Rekomendacyjny

iKonto Biznes już w Programie Rekomendacyjnym.
Za każde skuteczne polecenie zyskasz aż 140zł!


 

Jak zarejestrować się w programie?

Rejestracji dokonasz za pośrednictwem bankowości internetowej

Zaloguj się do bankowości internetowej (jeśli nie posiadasz jeszcze konta, złoż wniosek)
W bankowości internetowej otwórz zakładkę "Centrum produktów" i przejdź do sekcji "Program Rekomendacyjny".
Kliknij "Zarejestruj się w programie" i wypełnij krótki formularz rejestracyjny.
Zajmie Ci to nie więcej niż 5 minut!

Jak zarekomendować produkt?

Przejdź do Programu Rekomendacyjnego, logując się do Systemu Bankowości Internetowej

Jeśli jesteś już zarejestrowany w Programie, zaloguj się do naszego Systemu Bankowości Internetowej, a następnie otwórz zakładkę "Centrum produktów", w której znajdziesz zakładkę "Program Rekomendacyjny".

Wybierz produkt

Na stronie "Rekomendacja produktów" wybierz produkt lub produkty, którymi mogą być zainteresowani Twoi znajomi.

Wyślij rekomendację

Kliknij przycisk "Zarekomenduj produkt" przy wybranym produkcie i wypełnij formularz, wpisując w nim adresy e-mail osób, którym chcesz ten produkt polecić.

Uwaga! Nie wysyłaj rekomendacji do osób, których nie znasz lub które mogą nie chcieć otrzymywać od Ciebie wiadomości. Wysyłanie niechcianych rekomendacji łamie zapisy regulaminu Programu Rekomendacyjnego, a osoby postępujące w ten sposób będą wykluczane z udziału w nim.

Odbiorca wypełnia wniosek

Osoba, która otrzyma od Ciebie wiadomość z rekomendacją produktu, wchodzi na jego stronę poprzez link, załączony do Twojej wiadomości, i wypełnia dostępny na niej wniosek on-line.

Uwaga! Polecenie produktu może zostać uznane za skuteczne wyłącznie w przypadku wypełnienia wniosku, dostępnego pod linkiem w wiadomości, wysłanej bezpośrednio z Programu Rekomendacyjnego! (Jeśli osoba, której polecisz produkt, skorzysta z naszej oferty w jakikolwiek inny sposób, nie będzie Ci przysługiwać prawo do premii).

Odbiorca kupuje produkt

Osoba, która otrzymała od Ciebie rekomendację, po wypełnieniu wniosku podpisuje umowę o dany produkt i spełnia wszystkie warunki zawarte w Tabeli Premii.

Odbierasz premię

Jeśli wszystkie warunki zostały spełnione zgodnie z powyższą instrukcją, na swoje konto w Alior Banku otrzymasz premię za skuteczne polecenie naszej oferty!

Dodatkowe informacje

Ile mogę zarobić?

Tabela premii

Tabela Premii obowiązuje od 1.11.2017 r.
 
Nazwa produktu Wartość premii Warunki otrzymania Premii (warunki sprzedaży)
Konto Jakże Osobiste (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN w wariancie Konto Jakże Osobiste) 60 zł za każde Konto Jakże Osobiste Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o konto zostanie zawarta w ciągu 30 dni od wysłania Wniosku Internetowego;
2) w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy o konto Odbiorca Rekomendacji dokona minimum jednej płatności kartą debetową.

Uwaga: Premia nie przysługuje w przypadku polecenia konta osobie, która jest Klientem Alior Banku.
Pożyczka gotówkowa 0,8% od kwoty wypłaconej pożyczki Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o pożyczkę zostanie podpisana w ciągu 40 dni od daty wysłania wniosku
     internetowego;
2) Klient nie odstąpi od ww. umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania;
3) pożyczka zostanie wypłacona w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy o pożyczkę
     z Alior Bankiem.
Kredyt konsolidacyjny 0,8% od kwoty wypłaconego kredytu Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o kredyt zostanie podpisana w ciągu 40 dni od daty wysłania wniosku internetowego;
2) Klient nie odstąpi od ww. umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania;
3) kredyt zostanie wypłacony w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy o kredyt
     z Alior Bankiem.
iKonto Biznes 140 zł za każde  iKonto Biznes Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o konto zostanie zawarta w ciągu 30 dni od wysłania Wniosku Internetowego;
2) w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy o konto Odbiorca Rekomendacji:
-  otrzyma na nie wpłaty w łącznej wysokości minimum 500 zł.
Rachunek firmowy 100 zł za każdy rachunek firmowy
Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o konto zostanie zawarta w ciągu 30 dni od wysłania Wniosku Internetowego;
2) w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy o konto Odbiorca Rekomendacji:
-  otrzyma na nie wpłaty w łącznej wysokości minimum 500 zł.

Ważne informacje:
  1. Rekomendujący i Odbiorca Rekomendacji nie mogą być współkredytobiorcami.
  2. Premie wyszczególnione w powyższej tabeli będą zasilały Rachunki Uczestników po spełnieniu warunków wypłaty premii w danym miesiącu.
  3. Rozliczanie odbywać się będzie w okresach miesięcznych, do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym warunki przyznania Premii zostały spełnione.
  4. Od łącznego przychodu uzyskanego z Programu Rekomendacyjnego na koniec roku podatkowego Uczestnik ma obowiązek samodzielnie odprowadzić podatek do właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie wystawionego przez Organizatora formularza PIT-8C.

Pytania i odpowiedzi

Kto może wziąć udział w Programie Rekomendacyjnym?
W Programie Rekomendacyjnym mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, są rezydentami oraz:
- posiadają rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN w Alior Banku,
- prawidłowo zarejestrują się w Programie w Systemie Bankowości Internetowej.
Czy udział w programie jest bezpłatny?
Tak, udział i rejestracja są bezpłatne. W Programie Rekomendacyjnym nic się nie płaci, tylko zarabia.
Czego potrzebuję do rejestracji w Programie?
Przy rejestracji musisz wybrać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN, na który będziesz otrzymywać premie, a także podać informację o Urzędzie Skarbowym zgodnie z miejscem obecnego zamieszkania.
Jak mogę rekomendować produkty Alior Banku?
Zaloguj się do Systemu Bankowości Internetowej, otwórz zakładkę "Centrum produktów" i przejdź do sekcji "Program Rekomendacyjny".
Znajdziesz tam listę produktów do rekomendacji – wystarczy przy wybranym produkcie kliknąć przycisk "Zarekomenduj produkt" i postępować zgodnie
z instrukcjami, by wysłać rekomendację do znajomych.
Komu mogę polecać produkty?
Produkty mogą być rekomendowane tylko osobom, które udzielają zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail od Ciebie, czyli np. rodzinie i znajomym.
Pamiętaj, że zabronione jest wysyłanie wiadomości e-mail do osób, które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
Za co przysługują premie?
Premie przysługują tylko za skuteczne rekomendacje. Skuteczna rekomendacja polega na przesłaniu rekomendacji poprzez System Bankowości Internetowej
Alior Banku (zakładka "Centrum produktów", sekcja "Program Rekomendacyjny"), po której odbiorca rekomendacji:
1. wejdzie na stronę produktową, klikając w link, znajdujący się w wiadomości e-mail z rekomendacją,
2. wypełni wniosek internetowy, znajdujący się na ww. stronie (tylko w takim wypadku rekomendacja oferty może być uznana za skuteczną),
3. spełni warunki dla danego produktu, zawarte w Tabeli Premii.
Jaka jest maksymalna łączna kwota, którą mogę zarobić?
Całkowite wynagrodzenie za polecanie naszej oferty w ramach Programu Rekomendacyjnego nie jest w żaden sposób ograniczone. Suma premii zależy
wyłącznie od liczby skutecznych rekomendacji.
Kiedy wypłacana jest premia za skuteczne polecenie produktu?
Premie są wypłacane uczestnikom do 25-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym warunki ich przyznania zostały spełnione.
Czy premie z tytułu Programu Rekomendacyjnego są opodatkowane?
Tak, każdy uczestnik Programu Rekomendacyjnego ma obowiązek odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego podatek z tego tytułu. Do końca lutego roku następnego po roku, w którym nastąpi obowiązek podatkowy, otrzymasz od Alior Banku formularz PIT–8C.
Gdzie znajdę Regulamin Programu Rekomendacyjnego?
Regulamin Programu Rekomendacyjnego znajdziesz tutaj.

Przydatne dokumenty

Nota prawna

Przypis do Konta Jakże Osobistego:
Opłata za prowadzenie konta nie zostanie pobrana, jeżeli  w danym miesiącu kalendarzowym zanotowano na koncie jednorazowy wpływ na kwotę min. 1 500 zł z innego banku lub z konta firmowego Alior Banku lub gdy właściciel rachunku nie ukończył 26. roku życia. W pozostałych przypadkach opłata wyniesie 10 zł miesięcznie. Opłata za korzystanie z karty do konta wyniesie 5 zł miesięcznie w przypadku, gdy w danym miesiącu nie zostaną rozliczone na koncie transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na łączną kwotę min. 300 zł, liczone indywidualnie dla każdej wydanej karty do konta.
 
Wybrana korzyść  do konta będzie aktywna od następnego dnia, z wyłączeniem Programu Mastercard priceless specials, którego aktywacja może zająć do 10 dni roboczych. W przypadku rezygnacji z korzyści, przestaje być ona aktywna pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.
 
Szczegółowe zasady zawarte są w Regulaminie Korzyści do Konta Jakże Osobistego. Informacja o oprocentowaniu konta oszczędnościowego dostępna jest w Tabeli oprocentowania Alior Banku SA dla klientów indywidualnych. Warunki ubezpieczeń zawarte są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia w podróży za granicą dla klientów Alior Banku SA oraz Ogólnych warunkach ubezpieczenia pomocy w nagłych wypadkach – pakiet assistance dla klientów Alior Banku SA. Wskazane dokumenty dostępne są w placówkach Alior Banku oraz na stronie www.aliorbank.pl. Konto Jakże Osobiste jest dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich. Stan na 4.09.2017 r.

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN do kwoty 20 tys. zł ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca.Oprocentowanie powyżej kwoty 20 tys. zł ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną 0,5 p.p. W przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11. dnia kalendarzowego danego miesiąca. Informacja o oprocentowaniu dostępna w Tabeli oprocentowania Alior Banku SA dla klientów indywidualnych.

Warunkiem wyboru korzyści Limit na koncie bez odsetek przez 10 dni jest podpisanie odrębnej umowy limitu odnawialnego w rachunku. Kwota wykorzystanego limitu powyżej 1 000 zł jest oprocentowana zgodnie umową Limitu odnawialnego w rachunku niezależnie od czasu wykorzystania limitu. W ciągu każdego miesiąca kalendarzowego z korzyści można skorzystać tylko raz. Oznacza to, że każdy wpływ środków na rachunek likwidujący zadłużenie i wejście w saldo dodatnie uniemożliwia w danym miesiącu ponowne skorzystanie z korzyści. Oprocentowanie limitu odnawialnego w rachunku na 01.09.2017 r. wynosi 10,00%. Dla limitu odnawialnego w rachunku w kwocie 2796 zł roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 23,07%. Całkowity koszt kredytu wynosi 144,90 zł, na który składają się: roczna opłata za przyznanie limitu odnawialnego w rachunku w wysokości 75 zł oraz odsetki w wysokości 69,90 zł. Wyliczenia oparte na przykładzie reprezentatywnym, przy założeniu, że posiadacz wykorzystuje jednorazowo całą kwotę limitu i spłaca ją w 3 równych ratach miesięcznych przy oprocentowaniu limitu w wysokości 10,00% w stosunku rocznym.


Przypis do Pożyczki 5% z gwarancją:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 18,15%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 8 330 zł, całkowita kwota do zapłaty: 10 532,36 zł, oprocentowanie nominalne: 5%, całkowity koszt kredytu: 2 202,36 zł (w tym opłata przygotowawcza: 1 470,00 zł (15%), odsetki: 732,36 zł), 34 równe, miesięczne raty w wysokości 309,78 zł - przykład reprezentatywny. Pożyczkę po okazaniu wyciągu z ROR mogą otrzymać osoby uzyskujące dochody m.in. z umowy o pracę (regularne wpływy za ostatnie 6 miesięcy) lub emeryturę (za 1 miesiąc). Pożyczka na deklarację o dochodach dotyczy wybranych źródeł uzyskiwania dochodu, np. umowy o pracę, emerytury i renty. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 20.12.2016 r.


Przypis do rachunku firmowego:
Aby nie płacić za prowadzenie rachunku wystarczy opłacać z Rachunku Partner lub Rachunku Pomocniczego zobowiązania wobec ZUS lub organów podatkowych (przynajmniej jeden w miesiącu) oraz spełnić JEDEN z poniższych warunków:
a. Otrzymywać wpływy od kontrahentów lub wpłacać utarg na Rachunek Partner lub Rachunki pomocnicze na kwotę nie mniejszą niż 2500 zł w każdym miesiącu (nie wliczamy przelewów z rachunków własnych posiadacza (także prowadzonych w innych bankach) oraz z powiązanego rachunku indywidualnego)
Lub
b. Skorzystać z dowolnego produktu kredytowego dla firm.

Nowo założone firmy (do 6 miesięcy od daty rejestracji), które jeszcze nie mają regularnych wpływów mogą korzystać z rachunku bez opłaty za prowadzenie przez pierwszych 6 miesięcy posiadania rachunku, pod warunkiem spełnienia wyłącznie warunku dotyczącego ZUS / US.

Niespełnienie Warunków Aktywności wiąże się z pobraniem opłaty za prowadzenie rachunku w wysokości 25 zł. Pozostałe benefity rachunku, w tym bezpłatne przelewy krajowe oraz wypłata z bankomatów w Oddziałach Banku, pozostają niezmienne.

Program Rekomendacyjny

Odbierz nawet 1000 zł premii za jedną rekomendację!