Program Rekomendacyjny

iKonto Biznes już w Programie Rekomendacyjnym.
Za każde skuteczne polecenie zyskasz aż 140zł!


 

Jak zarejestrować się w programie?

Rejestracji dokonasz za pośrednictwem bankowości internetowej

Zaloguj się do bankowości internetowej (jeśli nie posiadasz jeszcze konta, złoż wniosek)
W bankowości internetowej otwórz zakładkę "Centrum produktów" i przejdź do sekcji "Program Rekomendacyjny".
Kliknij "Zarejestruj się w programie" i wypełnij krótki formularz rejestracyjny.
Zajmie Ci to nie więcej niż 5 minut!

Jak zarekomendować produkt?

Przejdź do Programu Rekomendacyjnego, logując się do Systemu Bankowości Internetowej

Jeśli jesteś już zarejestrowany w Programie, zaloguj się do naszego Systemu Bankowości Internetowej, a następnie otwórz zakładkę "Centrum produktów", w której znajdziesz zakładkę "Program Rekomendacyjny".

Wybierz produkt

Na stronie "Rekomendacja produktów" wybierz produkt lub produkty, którymi mogą być zainteresowani Twoi znajomi.

Wyślij rekomendację

Kliknij przycisk "Zarekomenduj produkt" przy wybranym produkcie i wypełnij formularz, wpisując w nim adresy e-mail osób, którym chcesz ten produkt polecić.

Uwaga! Nie wysyłaj rekomendacji do osób, których nie znasz lub które mogą nie chcieć otrzymywać od Ciebie wiadomości. Wysyłanie niechcianych rekomendacji łamie zapisy regulaminu Programu Rekomendacyjnego, a osoby postępujące w ten sposób będą wykluczane z udziału w nim.

Odbiorca wypełnia wniosek

Osoba, która otrzyma od Ciebie wiadomość z rekomendacją produktu, wchodzi na jego stronę poprzez link, załączony do Twojej wiadomości, i wypełnia dostępny na niej wniosek on-line.

Uwaga! Polecenie produktu może zostać uznane za skuteczne wyłącznie w przypadku wypełnienia wniosku, dostępnego pod linkiem w wiadomości, wysłanej bezpośrednio z Programu Rekomendacyjnego! (Jeśli osoba, której polecisz produkt, skorzysta z naszej oferty w jakikolwiek inny sposób, nie będzie Ci przysługiwać prawo do premii).

Odbiorca kupuje produkt

Osoba, która otrzymała od Ciebie rekomendację, po wypełnieniu wniosku podpisuje umowę o dany produkt i spełnia wszystkie warunki zawarte w Tabeli Premii.

Odbierasz premię

Jeśli wszystkie warunki zostały spełnione zgodnie z powyższą instrukcją, na swoje konto w Alior Banku otrzymasz premię za skuteczne polecenie naszej oferty!

Dodatkowe informacje

Ile mogę zarobić?

Tabela premii

Tabela Premii obowiązuje od 3.06.2016 r.
 
Nazwa produktu Wartość premii Warunki otrzymania Premii (warunki sprzedaży)
Konto Internetowe (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN w wariancie Konto Internetowe) 60 zł za każde Konto Internetowe Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o konto zostanie zawarta w ciągu 30 dni od wysłania Wniosku Internetowego;
2) w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy o konto Odbiorca Rekomendacji dokona minimum jednej płatności kartą debetową.

Uwaga: Premia nie przysługuje w przypadku polecenia konta osobie, która jest Klientem Alior Banku.
Konto Wyższej Jakości
(rachunek oszczędnościowo
-rozliczeniowy w PLN
w wariancie Konto Wyższej Jakości)
60 zł za każde Konto Wyższej Jakości Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o konto zostanie zawarta w ciągu 30 dni od wysłania Wniosku Internetowego;
2) w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy o konto Odbiorca Rekomendacji dokona minimum jednej płatności kartą debetową.

Uwaga: Premia nie przysługuje w przypadku polecenia konta osobie, która jest Klientem Alior Banku.
Konto Rozsądne
(rachunek oszczędnościowo
-rozliczeniowy w PLN
w wariancie Konto Rozsądne)
60 zł za każde Konto Rozsądne
 
Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o konto zostanie zawarta w ciągu 30 dni od wysłania Wniosku Internetowego;
2) w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy o konto Odbiorca Rekomendacji dokona minimum jednej płatności kartą debetową.

Uwaga: Premia nie przysługuje w przypadku polecenia konta osobie, która jest Klientem Alior Banku.
Pożyczka gotówkowa 0,8% od kwoty wypłaconej pożyczki Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o pożyczkę zostanie podpisana w ciągu 40 dni od daty wysłania wniosku
     internetowego;
2) Klient nie odstąpi od ww. umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania;
3) pożyczka zostanie wypłacona w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy o pożyczkę
     z Alior Bankiem.
Kredyt konsolidacyjny 0,8% od kwoty wypłaconego kredytu Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o kredyt zostanie podpisana w ciągu 40 dni od daty wysłania wniosku internetowego;
2) Klient nie odstąpi od ww. umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania;
3) kredyt zostanie wypłacony w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy o kredyt
     z Alior Bankiem.
Kredyt hipoteczny 1000 zł za wypłacony kredyt (w przypadku kredytu wypłacanego w transzach - po wypłacie pierwszej transzy) Osoba rekomendująca kredyt hipoteczny musi posiadać aktywną umowę o dowolny produkt Alior Banku przez co najmniej 90 dni przed wysłaniem Rekomendacji.
Premia przysługuje, jeśli umowa o kredyt hipoteczny zostanie podpisana w ciągu 100 dni od wysłania wniosku internetowego.
iKonto Biznes 140 zł za każde  iKonto Biznes Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o konto zostanie zawarta w ciągu 30 dni od wysłania Wniosku Internetowego;
2) w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy o konto Odbiorca Rekomendacji:
-  otrzyma na nie wpłaty w łącznej wysokości minimum 500 zł.
Rachunek firmowy 100 zł za każdy rachunek firmowy
Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o konto zostanie zawarta w ciągu 30 dni od wysłania Wniosku Internetowego;
2) w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy o konto Odbiorca Rekomendacji:
-  otrzyma na nie wpłaty w łącznej wysokości minimum 500 zł.

Ważne informacje:
  1. Rekomendujący i Odbiorca Rekomendacji nie mogą być współkredytobiorcami.
  2. Premie wyszczególnione w powyższej tabeli będą zasilały Rachunki Uczestników po spełnieniu warunków wypłaty premii w danym miesiącu.
  3. Rozliczanie odbywać się będzie w okresach miesięcznych, do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym warunki przyznania Premii zostały spełnione.
  4. Od łącznego przychodu uzyskanego z Programu Rekomendacyjnego na koniec roku podatkowego Uczestnik ma obowiązek samodzielnie odprowadzić podatek do właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie wystawionego przez Organizatora formularza PIT-8C.

Pytania i odpowiedzi

Kto może wziąć udział w Programie Rekomendacyjnym?
W Programie Rekomendacyjnym mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, są rezydentami oraz:
- posiadają rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN w Alior Banku,
- prawidłowo zarejestrują się w Programie w Systemie Bankowości Internetowej.
Czy udział w programie jest bezpłatny?
Tak, udział i rejestracja są bezpłatne. W Programie Rekomendacyjnym nic się nie płaci, tylko zarabia.
Czego potrzebuję do rejestracji w Programie?
Przy rejestracji musisz wybrać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN, na który będziesz otrzymywać premie, a także podać informację o Urzędzie Skarbowym zgodnie z miejscem obecnego zamieszkania.
Jak mogę rekomendować produkty Alior Banku?
Zaloguj się do Systemu Bankowości Internetowej, otwórz zakładkę "Centrum produktów" i przejdź do sekcji "Program Rekomendacyjny".
Znajdziesz tam listę produktów do rekomendacji – wystarczy przy wybranym produkcie kliknąć przycisk "Zarekomenduj produkt" i postępować zgodnie
z instrukcjami, by wysłać rekomendację do znajomych.
Komu mogę polecać produkty?
Produkty mogą być rekomendowane tylko osobom, które udzielają zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail od Ciebie, czyli np. rodzinie i znajomym.
Pamiętaj, że zabronione jest wysyłanie wiadomości e-mail do osób, które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
Za co przysługują premie?
Premie przysługują tylko za skuteczne rekomendacje. Skuteczna rekomendacja polega na przesłaniu rekomendacji poprzez System Bankowości Internetowej
Alior Banku (zakładka "Centrum produktów", sekcja "Program Rekomendacyjny"), po której odbiorca rekomendacji:
1. wejdzie na stronę produktową, klikając w link, znajdujący się w wiadomości e-mail z rekomendacją,
2. wypełni wniosek internetowy, znajdujący się na ww. stronie (tylko w takim wypadku rekomendacja oferty może być uznana za skuteczną),
3. spełni warunki dla danego produktu, zawarte w Tabeli Premii.
Jaka jest maksymalna łączna kwota, którą mogę zarobić?
Całkowite wynagrodzenie za polecanie naszej oferty w ramach Programu Rekomendacyjnego nie jest w żaden sposób ograniczone. Suma premii zależy
wyłącznie od liczby skutecznych rekomendacji.
Kiedy wypłacana jest premia za skuteczne polecenie produktu?
Premie są wypłacane uczestnikom do 25-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym warunki ich przyznania zostały spełnione.
Czy premie z tytułu Programu Rekomendacyjnego są opodatkowane?
Tak, każdy uczestnik Programu Rekomendacyjnego ma obowiązek odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego podatek z tego tytułu. Do końca lutego roku następnego po roku, w którym nastąpi obowiązek podatkowy, otrzymasz od Alior Banku formularz PIT–8C.
Gdzie znajdę Regulamin Programu Rekomendacyjnego?
Regulamin Programu Rekomendacyjnego znajdziesz tutaj.

Przydatne dokumenty

Nota prawna

Przypis do Konta Internetowego:
Miesięczna opłata za korzystanie z karty do konta wynosi 0 zł miesięcznie w miesiącu, w którym została wydana karta, lub pod warunkiem, że w danym miesiącu na rachunku zostały rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na łączną kwotę minimum 300 zł, liczone dla każdej wydanej do rachunku karty indywidualnie. W pozostałych przypadkach opłata wynosi 6 zł miesięcznie. Opłata będzie pobierana od kart ze statusem "Do aktywacji", "Aktywna", "Zablokowana". Opłata 0 zł za przelewy dotyczy krajowych przelewów internetowych w złotych i przelewów europejskich. Bezpłatne wypłaty dotyczą bankomatów własnych, wypłat co najmniej 100 zł z bankomatów Euronet oraz wypłat każdej kwoty z bankomatów  za granicą.Informacja o oprocentowaniu dostępna w Tabeli Oprocentowania.
 
Android, Android Pay i Google Play to znaki towarowe Google Inc. Robot Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie projektu utworzonego i udostępnionego przez Google. Jego wykorzystanie jest zgodne z warunkami opisanymi w Licencji Creative Commons 3.0 - Uznanie autorstwa.

Przypis do Konta Wyższej Jakości:
Przedstawione warunki dostępne są dla Klientów otrzymujących na Konto Wyższej Jakości jednorazowy wpływ na kwotę min. 2 500 zł/mies. z innego banku lub z konta firmowego prowadzonego w Alior Banku, lub na rachunku których zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na kwotę min. 700 zł/mies. W miesiącu, w którym żaden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, bank pobierze opłatę za prowadzenie konta w wysokości 12 zł oraz będzie mógł naliczać opłaty za obsługę zadłużenia na koncie. Informacja handlowa wg stanu na 24.05.2014 r.

Przypis do Konta Rozsądnego:
Zwrot 1% wartości wydatków dotyczy transakcji wykonanych kartą debetową wydaną do Konta Rozsądnego w sklepach spożywczych, supermarketach i hipermarketach, z wyłączeniem sklepów internetowych. Zwrot jest ograniczony do kwoty 50 zł/mies. i 400 zł na rok. Opłata za wydanie karty do konta wynosi 10 zł. Opłata za korzystanie z karty do konta wynosi 5 zł/mies. W przypadku braku wpływu z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty lub stypendium od drugiego miesiąca prowadzenia konta, bank będzie pobierać dodatkową opłatę za kartę debetową w wysokości 8 zł/mies., za prowadzenie konta w wysokości 8 zł/mies., opłatę w wysokości 5 zł za wypłatę poniżej 100 zł w bankomatach sieci Euronet i za wypłatę każdej kwoty w bankomatach pozostałych sieci oraz nie będzie wypłacał zwrotu 1% wydatków na zakupy.

Przypis do Pożyczki 5% z gwarancją:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 18,15%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 8 330 zł, całkowita kwota do zapłaty: 10 532,36 zł, oprocentowanie nominalne: 5%, całkowity koszt kredytu: 2 202,36 zł (w tym opłata przygotowawcza: 1 470,00 zł (15%), odsetki: 732,36 zł), 34 równe, miesięczne raty w wysokości 309,78 zł - przykład reprezentatywny. Pożyczkę po okazaniu wyciągu z ROR mogą otrzymać osoby uzyskujące dochody m.in. z umowy o pracę (regularne wpływy za ostatnie 6 miesięcy) lub emeryturę (za 1 miesiąc). Pożyczka na deklarację o dochodach dotyczy wybranych źródeł uzyskiwania dochodu, np. umowy o pracę, emerytury i renty. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 20.12.2016 r.

Przypis do kredytu hipotecznego:
Marża 2,49 p.p. dostępna jest dla kredytów w PLN, poniżej 1 MPLN, przy celu mieszkaniowym, z dodatkowym zabezpieczeniem kredytu w postaci cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie.

Kredyty indeksowane walutami udzielane są wyłącznie klientom uzyskującym dochody w walucie indeksacji, którzy osiągają dochody netto, stanowiące równowartość min 20 tys. zł (w przypadku dochodów w kilku walutach bierze się pod uwagę walutę właściwą dla największej części dochodów). W przypadku kilku kredytobiorców, powyższy warunek musi być spełniony przez minimum jednego kredytobiorcę.


Przypis do rachunku firmowego:
Aby nie płacić za prowadzenie rachunku wystarczy opłacać z Rachunku Partner lub Rachunku Pomocniczego zobowiązania wobec ZUS lub organów podatkowych (przynajmniej jeden w miesiącu) oraz spełnić JEDEN z poniższych warunków:
a. Otrzymywać wpływy od kontrahentów lub wpłacać utarg na Rachunek Partner lub Rachunki pomocnicze na kwotę nie mniejszą niż 2500 zł w każdym miesiącu (nie wliczamy przelewów z rachunków własnych posiadacza (także prowadzonych w innych bankach) oraz z powiązanego rachunku indywidualnego)
Lub
b. Skorzystać z dowolnego produktu kredytowego dla firm.

Nowo założone firmy (do 6 miesięcy od daty rejestracji), które jeszcze nie mają regularnych wpływów mogą korzystać z rachunku bez opłaty za prowadzenie przez pierwszych 6 miesięcy posiadania rachunku, pod warunkiem spełnienia wyłącznie warunku dotyczącego ZUS / US.

Niespełnienie Warunków Aktywności wiąże się z pobraniem opłaty za prowadzenie rachunku w wysokości 25 zł. Pozostałe benefity rachunku, w tym bezpłatne przelewy krajowe oraz wypłata z bankomatów w Oddziałach Banku, pozostają niezmienne.

Program Rekomendacyjny

Odbierz nawet 1000 zł premii za jedną rekomendację!