Konkurs zakończony!

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej do 5 grudnia 2019 r. drogą mailową.
 

logo MasterCard i Wenecji

1. Otwórz konto Elitarne

w Alior Banku i zamów kartę Mastercard® Debit World Elite

2. Zgłoś się do konkursu

i odpowiedz na pytanie

3. Dokonaj kartą transakcji bezgotówkowych

na łączną kwotę min. 10 000 zł do 30.11.2019 r.

4. Wygraj Pakiet VIP na Mistrzostwa Kitzbuhel 2020

lub sensor narciarski marki CARV

Zasady konkursu

Konkurs trwa od 2 września do 30 listopada 2019 r.

Konkurs skierowany jest do klientów, którzy posiadają Konto Elitarne oraz kartę debetową World Elite Debit Mastercard wydaną przez Alior Bank SA lub w czasie trwania konkursu otworzą Konto Elitarne i podpiszą umowę o wydanie karty World Elite Debit MasterCard.

Aby wziąć udział w konkursie do 30 listopada br. należy wypełnić formularz konkursowy, udzielając odpowiedzi na pytanie: „Co jest dla Ciebie prawdziwym mistrzostwem świata?”

Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie.
Można też pobrać go w pliku pdf, wydrukować i wypełnić, a następnie zrobić zdjęcie i wysłać na adres kontakt@aliormistrzowskakarta.pl lub w wersji papierowej oddać bankierowi podczas wizyty w oddziale.

Do zakończenia konkursu należy też dokonać transakcji bezgotówkowych na kwotę co najmniej 10 000 zł.

 


 

Nagrody

8 x dwuosobowy pakiet VIP na Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Zjazdowym Kitzbuhel 2020


 
 
16 x sensor narciarski marki CARV


 

Konto Elitarne

 • brak opłat za prowadzenie konta dla klientów lokujących środki w banku
 • możliwość składania zleceń telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • pomoc ze strony indywidualnego doradcy i spersonalizowane oferty
 • utajnienie salda kont, zapewniające maksimum poufności
 • preferencyjne depozyty - negocjowane i dopasowane do potrzeb klienta
 • opieka bankiera
 • płatności mobilne - Appl Pay i Google Pay
 • sieć placówek Private Banking na terenie całego kraju

Karta Mastercard World Elite Debit 
 • wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą bez opłat pobieranych przez Alior Bank
 • usługa wielowalutowa – płatność jedną kartą bezpośrednio z rachunków w walutach: PLN/EUR/USD/GBP bezpośrednio z kont walutowych
 • bezpłatny program Priority Pass w ponad 100 krajach
 • szeroki zakres ubezpieczenia podróży

Nota prawna

Opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana od Klientów,  którzy posiadają w Alior Banku łączne aktywa finansowe o minimalnej wartości 1 mln zł w złotych lub walutach wymienialnych lub aktywa w produktach inwestycyjnych  o minimalnej wartości 500 tys. zł w złotych lub walutach wymienialnych. Aktywa w produktach  inwestycyjnych określone są jako suma  bieżącej wartości: jednostek funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,  wartości aktywów ulokowanych w ubezpieczeniach inwestycyjnych (w tym w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) , instrumentów dłużnych bankowych papierów wartościowych instrumentów finansowych na rachunkach brokerskich w Biurze Maklerskim Alior Banku. Dla pozostałych przypadków opłata za prowadzenie Konta Elitarnego wynosi 100 zł.

Pojęcia zgodne z wykazem usług reprezentatywnych dostępne są w słowniku.