Lokaty w USD

Oferta specjalna dla Klientów Private Banking

trzy okresy lokowania do wyboru
3, 6 lub 12 miesięcy

minimalna kwota depozytu
- 50 000 USD

lokaty na nowe środki

oprocentowanie nawet do 3%
(w zależności od okresu lokowania)

Aby założyć lokatę prosimy o kontakt z bankierem Private Banking

Nota prawna

Oprocentowanie podawane w skali roku. Minimalna kwota lokaty wynosi 50 000 USD. W razie podjęcia wkładu przed upływem okresu umownego posiadaczowi lokaty nie przysługują odsetki naliczone do dnia poprzedzającego wypłatę włącznie. Lokata jest nieodnawialna, a do jej zawarcia uprawnieni są wyłącznie Klienci Private Banking deponujący w Banku nowe środki tj. środki ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich według stanu na dzień 10.10.2018 r. Informacja handlowa wg stanu na 16.10.2018 r.