Gwarancja COSME

Zabezpieczymy spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego!

zabezpieczenie spłaty 80% wartości

kredytu obrotowego lub inwestycyjnego

niska prowizja za udzielenie gwarancji

1% w skali roku

maksymalna kwota kredytu

aż do 600 tysięcy zł

brak konieczności zastawiania

własnego majątku

Jak uzyskać Gwarancję COSME?

Skorzystaj z pomocy Bankiera!

Odwiedź 
oddział Alior Banku
Złóż wniosek
o gwarancję
Poczekaj na decyzję kredytową
gwarancja zacznie obowiązywać od chwili jej wystawienia
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Produkty towarzyszące

Rachunek Partner

Postaw na partnerstwo w biznesie! Bezpłatny rachunek i przelewy. zobacz szczegóły

Rachunek Partner

Zamknij szczegóły
Postaw na partnerstwo w biznesie! Bezpłatny rachunek i przelewy.
 
 • 0zł za prowadzenie konta przy spełnieniu warunku aktywności
 • 0 zł za przelewy internetowe w tym do ZUS i US
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów
 • 20 zł za przelewy zagraniczne
Dodatkowo zyskujesz:
 • możliwość otrzymania „od ręki” karty niespersonalizowanej w oddziale Banku 
 • dostęp do comiesięcznego podsumowania transakcji
 • tylko 2 zł miesięcznie za pakiet bezpieczeństwa, chroniący przed nieuprawnionymi transakcjami

Kredyt w rachunku bieżącym

Dodatkowe środki na bieżące płatności i rozliczenia z kontrahentami. zobacz szczegóły

Kredyt w rachunku bieżącym

Zamknij szczegóły
Dodatkowe środki na bieżące płatności i rozliczenia z kontrahentami.
 • nawet do 5 mln zł na rozliczenia firmowe
 • swobodny dostęp do środków
 • szybka decyzja kredytowa
 • automatyczna spłata z każdego wpływu na rachunek

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
 • Nie wymagamy ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń.
 • Możesz wykorzystać kredyt poprzez standardowe dyspozycje do rachunku bieżącego, takie jak polecenia przelewu, wypłaty, operacje z wykorzystaniem kart debetowych czy spłaty rat kredytu.
 • Masz możliwość negocjowania warunków kredytu.

Co jeszcze warto wiedzieć o gwarancji COSME w Alior Banku?

Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność jego spłaty. Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków, to spłaty dokona udzielający gwarancji, czyli gwarant.

Gwarancje COSME są alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis, nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji de minimis oferowanej w tej formule.

Gwarancja COSME zabezpieczy spłatę 80% wartości kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, przy czym maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tysięcy zł. Maksymalny okres gwarancji to 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Oferujemy brak konieczności zastawiania własnego majątku, niską prowizję za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku oraz uproszczone procedury – wniosek o udzielenie gwarancji bank przyjmuje w momencie składania wniosku kredytowego.

Gwarancje są udzielane w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Kto może skorzystać z gwarancji COSME?
Gwarancja COSME jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) w rozumieniu dyrektywy unijnej.
Ile wynosi koszt Gwarancji COSME?
Koszt gwarancji wynosi 1% kwoty gwarancji za roczny okres gwarancji, za kolejny okres roczny jest w tej samej wysokości.
Czy aby skorzystać z Gwarancji COSME, musze składać jakieś dodatkowe dokumenty
Przedsiębiorca ubiegający się o kredyt w Alior Banku wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu składa dodatkowo jedynie wniosek o udzielenie gwarancji COSME.
Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji?
 
Wniosek o udzielenie gwarancji jest rozpatrywany razem z wnioskiem o udzielenie kredytu. Z chwilą otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej udzielana jest również gwarancja COSME.
Jakie są podstawowe parametry gwarancji COSME?
Podstawowe parametry gwarancji COSME udzielanej do kredytów obrotowych i inwestycyjnych:
 • Dla przedsiębiorcy micro, małego i średniego przedsiębiorstwa, który w ocenie banku udzielającego kredytu posiada zdolność kredytową, rozumianą, jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową,
 • Zabezpiecza 80% kwoty udzielonego kredytu
 • Gwarancja COSME jest udzielana na maksymalny okres: 27 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego i 99 miesięcy - w przypadku kredytu inwestycyjnego
 • Waluta: tylko PLN
 • Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego;
 • Niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku;
 • Maksymalna kwota kredytu wynosi 600 000 PLN;
 • Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów;
 • obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu, nie obejmuje odsetek i innych kosztów związanych z kredytem
 • Jest zabezpieczona Wekslem własnym in blanco Kredytobiorcy

Opłaty i prowizje

Gwarancja COSME

Zabezpieczymy spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego!