Gwarancja Kreatywna Europa

Tańsze i łatwiej dostępne kredytowanie kultury i twórców

ułatwia otrzymanie finansowania

firmom nieposiadającym zabezpieczenia kredytu

zabezpiecza spłatę

do 80% kwoty kredytu

obniża oprocentowanie kredytu

prowizja za gwarancję to tylko 0,25%

kwoty gwarancji rocznie

Jak uzyskać Gwarancję Kreatywna Europa?

Skorzystaj z pomocy bankiera!

Odwiedź 
oddział Alior Banku
Złóż wniosek
o gwarancję - bankier pomoże Ci dopełnić formalności
Poczekaj na decyzję kredytową
gwarancja zacznie obowiązywać od chwili jej wystawienia
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Produkty towarzyszące

Rachunek Partner

Postaw na partnerstwo w biznesie! Bezpłatny rachunek i przelewy. zobacz szczegóły

Rachunek Partner

Zamknij szczegóły
Postaw na partnerstwo w biznesie! Bezpłatny rachunek i przelewy.
 
 • 0zł za prowadzenie konta przy spełnieniu warunku aktywności
 • 0 zł za przelewy internetowe w tym do ZUS i US
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów
 • 20 zł za przelewy zagraniczne
Dodatkowo zyskujesz:
 • możliwość otrzymania „od ręki” karty niespersonalizowanej w oddziale Banku 
 • dostęp do comiesięcznego podsumowania transakcji
 • tylko 2 zł miesięcznie za pakiet bezpieczeństwa, chroniący przed nieuprawnionymi transakcjami

Kredyt w rachunku bieżącym

Dodatkowe środki na bieżące płatności i rozliczenia z kontrahentami. zobacz szczegóły

Kredyt w rachunku bieżącym

Zamknij szczegóły
Dodatkowe środki na bieżące płatności i rozliczenia z kontrahentami.
 • nawet do 5 mln zł na rozliczenia firmowe
 • swobodny dostęp do środków
 • szybka decyzja kredytowa
 • automatyczna spłata z każdego wpływu na rachunek

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
 • Nie wymagamy ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń.
 • Możesz wykorzystać kredyt poprzez standardowe dyspozycje do rachunku bieżącego, takie jak polecenia przelewu, wypłaty, operacje z wykorzystaniem kart debetowych czy spłaty rat kredytu.
 • Masz możliwość negocjowania warunków kredytu.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Kto może skorzystać z gwarancji Kreatywna Europa?
Z gwarancji Kreatywna Europa mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich firm działający w branży CCS (Cultural and Creative Sectors), , którzy spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
 
 • kredyt udzielony kredytobiorcy zostanie wykorzystany w celu rozwoju projektu CCS, w oparciu o plan biznesowy/plan inwestycyjny załączony do wniosku kredytowego; lub
 • kod PKD działalności kredytobiorcy  będzie odpowiadać jednemu z rodzajów działalności kwalifikowalnego kodu PKD (lista z kwalifikowalnymi PKD znajduje się w zakładce przydatne dokumenty); lub
 • w ciągu ostatnich 24 miesięcy kredytobiorca działał w obszarze CCS;
 • w ciągu ostatnich 24 miesięcy jeden lub więcej projektów CCS opracowanych przez kredytobiorcę otrzymało finansowanie dłużne od europejskiej instytucji CCS, krajowej instytucji CCS lub stowarzyszenia CCS, w tym instytucji/stowarzyszeń uczestniczących w programie Kreatywna Europa (Media i Kultura);
 • w ciągu ostatnich 24 miesięcy jeden lub więcej projektów CCS opracowanych przez kredytobiorcę otrzymało co najmniej jedną spośród nagród CCS, (Nagrody CCS)
 • (wykaz nagród znajduje się w zakładce przydatne dokumenty)
 • w ciągu ostatnich 24 miesięcy kredytobiorca zgłosił prawa autorskie, znaki towarowe, prawa dystrybucyjne lub jakiekolwiek inne prawa w obszarze CCS;
 • w ciągu ostatnich 24 miesięcy kredytobiorca skorzystał z ulgi podatkowej lub zwolnienia z podatku w odniesieniu do rozwijania praw własności intelektualnej w obszarze CCS lub działań CCS.
Ile wynosi koszt gwarancji Kreatywna Europa?
Koszt wynosi 0,25% kwoty gwarancji za roczny okres gwarancji i jest pobierany za pierwszy i każdy kolejny okres roczny trwania gwarancji.
Czy w przypadku ubiegania się o Gwarancję Kreatywna Europa przedsiębiorca  musi składać jakieś dodatkowe dokumenty?
Przedsiębiorca z z wnioskiem o udzielenie kredytu w Alior Banku składa dodatkowo wniosek o udzielenie gwarancji Kreatywna Europa wraz z :
 • formularzem informacji niezbędnych w przypadku  ubiegania się o pomoc de minimis
 • oświadczeniem klienta ubiegającego się o kredyt zabezpieczony gwarancją Kreatywna Europa
(dokumenty znajdują się w zakładce przydatne dokumenty).
 
Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji?
Wniosek o udzielenie gwarancji jest rozpatrywany razem z wnioskiem o udzielenie kredytu. Z chwilą otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej udzielana jest również gwarancja Kreatywna Europa.
Jakie są podstawowe parametry gwarancji Kreatywna Europa?
Podstawowe parametry gwarancji Kreatywna Europa udzielanej do kredytów obrotowych i inwestycyjnych:
 • Zabezpiecza 80% kwoty udzielonego kredytu
 • Gwarancja Kreatywna Europa udzielana jest na maksymalny okres: 27 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego i 99 miesięcy - w przypadku kredytu inwestycyjnego
 • Waluta: tylko PLN
 • Zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego;
 • Niska prowizja za udzielenie gwarancji – 0,25% w skali roku;
 • Minimalny okres kredytu 12 miesięcy
 • Maksymalna kwota kredytu wynosi 8,4 mln PLN;
 • Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów;
 • jest zabezpieczona Wekslem własnym in blanco Kredytobiorcy.

Nota prawna

Pełna informacja o kredytach obrotowych i inwestycyjnych zabezpieczonych gwarancją „Kreatywna Europa”, w tym o opłatach i prowizjach, jest dostępna w placówkach banku, na www.aliorbank.pl oraz pod numerem 19 502. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od zdolności kredytowej firmy. Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki gwarancji, która została udzielona w ramach programu Kreatywna Europa 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Gwarancja Kreatywna Europa

Tańsze i łatwiej dostępne kredytowanie kultury i twórców