Rachunek Biznes AgroKomfort

Rachunek dla wymagających przedsiębiorców rolno-spożywczych.

0 zł za pakiet 40 przelewów miesięcznie

- krajowych, realizowanych przez internet 

0 zł za prowadzenie rachunku

przez 6 miesięcy od otwarcia konta – dla firm działających krócej niż 6 miesięcy

0 zł za wydanie do 3 kart

do rachunku bankowego

0 zł za otwarcie i prowadzenie 2 rachunków pomocniczych 

z możliwością prowadzenia bezgotówkowych rozliczeń walutowych

Jak otworzyć konto Biznes AgroKomfort?

To proste – czekamy na Ciebie w oddziale!

Odwiedź
oddział Alior Banku
Porozmawiaj z Bankierem
dopasuj ofertę do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa
Podpisz umowę ramową
i korzystaj z rachunku
Skontaktuj się z bankierem i sprawdź ofertę!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Produkty towarzyszące

Finansowanie bieżące Agro

Zyskaj dodatkowe środki na bieżącą działalność rolniczą zobacz szczegóły

Finansowanie bieżące Agro

Zamknij szczegóły
 • Kredyt obrotowy Agro w rachunku kredytowym - na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzonym biznesem rolno-spożywczym
 • Kredyt skupowy - specjalny kredyt obrotowy na finansowanie skupu i przechowywanie sezonowych produktów rolnych
 • Linia kredytowa Agro - kredyt w rachunku bieżącym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb agrobiznesu

Finansowanie inwestycyjne Agro

Na zakupu gruntów rolnych, maszyn i nieruchomości rolniczych zobacz szczegóły

Finansowanie inwestycyjne Agro

Zamknij szczegóły
 • Kredyt inwestycyjny Agro - na finansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym na rozbudowę gospodarstwa rolnego
 • Kredyt Agro grunt - na zakup niezabudowanych użytków rolnych
 • Kredyt AgroMaszyna
  na zakup maszyn i urządzeń rolniczych oraz środków transportu wykorzystywanych w gospodarstwie rolny

Proste zarządzanie finansami firmy

 • Dzięki umowie ramowej masz możliwość korzystania z rachunków, lokat i kart debetowych jedynie na podstawie wniosków, bez konieczności podpisywania dodatkowych umów.
 • Dyspozycje wykonasz w każdym oddziale Banku oraz za pośrednictwem bankowości internetowej i telefonicznej.

Dodatkowe informacje

Rachunek Biznes AgroKomfort oferowany jest w ramach planu taryfowego Rachunku Biznes Komfort

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest różnica pomiędzy Umową ramową, a umową o prowadzenie rachunku?
Na podstawie Umowy ramowej tworzymy relację z Klientem, ustalamy listę osób, które mogą reprezentować firmę oraz uruchamiamy dostęp do Bankowości Internetowej i Telefonicznej. Po jej podpisaniu udostępniamy również możliwość korzystania z rachunków, lokat i kart debetowych jedynie na podstawie wniosków, bez konieczności podpisywania za każdym razem dodatkowych umów. Umowa ramowa umożliwia także wykorzystywanie ekranu dotykowego w bieżącej obsłudze w oddziałach Banku, m.in. do składania podpisów na wszelkich dyspozycjach.
Jakie dokumenty muszę złożyć przy podpisywaniu Umowy ramowej?
Oczekujemy jedynie standardowych dokumentów rejestrowych, określających nazwę, siedzibę firmy, osoby reprezentujące oraz decyzje o nadaniu NIP i REGON. Jeżeli numery NIP i REGON zawarte są np. w KRS, nie wymagamy dodatkowo decyzji o nadaniu tych numerów.
Co otrzymam w ramach Rachunku Biznes Komfort?
Każdy posiadacz Rachunku otrzymuje:
 • 40 darmowych krajowych przelewów internetowych miesięcznie,
 • nieograniczoną liczbę bezpłatnych internetowych przelewów do ZUS i US,
 • 2 bezpłatne rachunki pomocnicze,
 • 3 bezpłatne karty debetowe MasterCard Business,
 • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej i telefonicznej,
 • dostęp do atrakcyjnych lokat overnight.
Chciałbym otworzyć rachunek w EURO, czy jest taka możliwość?
Rachunki walutowe w naszym Banku oferowane są jako pomocnicze do rachunku podstawowego. Aby założyć taki rachunek, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Rachunki pomocnicze oferujemy w walutach: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, BGN, ZAR, MXN
Jak długo muszę czekać na kartę debetową do rachunku?
Kartę debetową możemy wydać na dwa sposoby:
 • od ręki w oddziale: będzie to karta niespersonalizowana, czyli bez imienia i nazwiska oraz nazwy firmy na jej awersie – karta jest wtedy wydawana na okres roku, a kolejna odnowi się już z pełnymi danymi;
 • druga możliwość to wydanie karty spersonalizowanej – wtedy karta zostanie wysłana pocztą na adres firmy w ciągu maksymalnie 7 dni.
Czy mogę zmieniać limity wypłat kartą debetową?
Oczywiście, można dokonać takich zmian w oddziale Banku, za pośrednictwem infolinii bądź samodzielnie w Systemie Bankowości Internetowej.
Można zdefiniować dwa oddzielne limity dzienny  - limit wypłat gotówkowych i bezgotówkowych. W ramach limitu bezgotówkowego można dodatkowo zdefiniować limit dla transakcji internetowych i pozostałych wykonywanych bez fizycznego przedstawienia karty, tzw. limit MOTOEC ( Mail Order, Telephone Order, E-commerce). Przykład poniżej:
Przykład 1:
Zdefiniowano:
 • limit transakcji bezgotówkowych w wysokości 2000 PLN
 • limit MOTOEC w wysokości 300 PLN.
Oznacza to, że użytkownik może jednego dnia zapłacić kartą do kwoty 2000 PLN, w tym maksymalnie 300 PLN w formie zakupów przez Internet.
Przykład 2:
Ustawiono:
 • limit transakcji bezgotówkowych w wysokości 2000 PLN,
 • limit MOTOEC w wysokości 0 PLN.
Użytkownik może zapłacić kartą w sklepie do kwoty 2000 PLN, nie może natomiast płacić kartą w Internecie.
W obu powyższych przykładach należy pamiętać, że za płatności gotówkowe, takie jak wypłaty z bankomatów odpowiada dzienny limit transakcji gotówkowych, niezależny od limitu bezgotówkowego.
 Jakie są minimalne kwoty lokat overnight?
Minimalna kwota lokaty ustalana jest indywidualnie z Bankierem.
Jakie są terminy lokat overnight?
Lokata automatyczna overnight trwa zawsze jeden dzień.
Czy środki na lokacie overnight objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?
Tak, środki zdeponowane w Alior Banku objęte są polskim systemem gwarantowania. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: http://www.bfg.pl.
Jak chronić swój PIN?
 • Sprawdź, czy przesyłka trafiła do Ciebie w stanie nienaruszonym.
 • Unikaj łatwych do przewidzenia kombinacji cyfr.
 • Zapamiętaj swój kod PIN.
 •  4.  Pamiętaj o okresowej zmianie kodu PIN, w szczególności po powrocie z wyjazdu zagranicznego.
 • Używaj różnych kodów PIN dla różnych kart.
 • Zasłaniaj klawiaturę podczas wprowadzania kodu PIN w bankomacie lub w trakcie płatności w punkcie usługowo-handlowym.

Opłaty i prowizje

Oprocentowanie

Rodzaj rachunku Waluta Oprocentowanie
Rachunek Biznes Komfort PLN 0%
Rachunek pomocniczy wszystkie dostępne waluty 0%
Tabel Oprocentowania

Rachunek Biznes AgroKomfort

Rachunek Biznes AgroKomfort dla przedsiębiorców rolnuch. Otwórz rachunek już dziś!