Gwarancja POPC

Zabezpiecz spłatę kredytu Twojej firmy Gwarancją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

zabezpieczenie

do 80% kwoty kredytu

brak prowizji

 za udzielenie gwarancji

wartość gwarancji

nawet do 2,5 mln euro

okres gwarancji

nawet do 20 lat

Co to jest Gwarancja POPC?

Gwarancja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) jest atrakcyjną formą zabezpieczenia kredytów zaciąganych przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, wpisane do rejestru prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Gwarancja ułatwia otrzymanie zarówno kredytu na inwestycje w szerokopasmową infrastrukturę dostępową do szybkiego internetu, jak i kredytu obrotowego.

Kto może skorzystać z Gwarancji POPC?

Z Gwarancji POPC mogą skorzystać klienci, którzy mają:
  • status mikroprzedsiębiorcy lub MŚP (małej lub średniej firmy),
  • aktywny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej,
  • dostępny limit pomocy de minimis.

Cel finansowania

Gwarancją POPC mogą być objęte tylko kredyty w PLN: obrotowe nieodnawialne oraz inwestycyjne przeznaczone na finansowanie:
  • nowej inwestycji lub utrzymania istniejącej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę części aktywnej lub pasywnej szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do szybkiego internetu, identyfikowanej na podstawie punktów adresowych, w tym na nakłady inwestycyjne związane z akwizycją użytkowników końcowych tej infrastruktury,
  • kapitału obrotowego związanego z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie bieżącego obrotu oraz wzmocnienia kondycji i płynności finansowej kredytobiorcy,
  • przekazania praw własności w przedsiębiorstwach, między niezależnymi inwestorami, w celu rozszerzenia działalności oraz umocnienia pozycji na rynku.

Jak skorzystać z kredytu z Gwarancją POPC?

Odwiedź 
oddział  Alior Banku
Złóż wniosek o kredyt
razem z wnioskiem o przyznanie gwarancji
Poczekaj na decyzję kredytową
ochrona gwarancyjna wejdzie w życie z chwilą przyznania środków
To proste – wystarczy jedna wizyta w oddziale
step icon Zadzwoń na infolinię 19 502

Dodatkowe informacje

Gwarancja POPC

Nota prawna

Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Szczegółowe informacje o Gwarancji POPC są dostępne na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.