Informacja o funduszach unijnych

Przedsiębiorcy, obok samorządów, będą w latach 2014-2020
największymi beneficjentami funduszy unijnych.

6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych

przez Ministerstwo Rozwoju

16 programów regionalnych

zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie

82,5 mld euro do podziału

w ramach polityki spójności

13,5 mld euro do podziału w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Informacje o funduszach unijnych

Z unijnego budżetu polityki spójności oraz rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, do Polski trafi ponad 95 mld euro. Beneficjentami środków unijnych mogą być między innymi samorządy terytorialne, wyższe uczelnie, jednostki badawcze i organizacje pozarządowe. Znaczna część tych środków trafi do przedsiębiorstw, głównie małych i średnich (MŚP).
Finansowanie dla firm jest dostępne w ramach:
  • krajowych programów operacyjnych (w tym Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa i Polska Wschodnia);
  • 16 regionalnych programów operacyjnych (za wydatkowanie środków unijnych w tych programach odpowiadają samorządy województw) oraz
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (z dotacji mogą korzystać m.in. firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych, w tym mleka, mięsa, owoców, warzyw i zbóż).
Unijne dotacje dla MŚP mogą dotyczyć różnych obszarów, między innymi:
  • prowadzenia i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych
  • nowych rozwiązań technologicznych
  • wejścia na rynki zagraniczne
  • poprawy efektywności energetycznej.
 

Przydatne linki