Informacja o funduszach unijnych

Przedsiębiorcy, obok samorządów, będą w latach 2014-2020
największymi beneficjentami funduszy unijnych.

6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych

przez Ministerstwo Rozwoju

16 programów regionalnych

zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie

82,5 mld euro do podziału

w ramach polityki spójności

13,5 mld euro do podziału w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Informacje o funduszach unijnych

Z unijnego budżetu polityki spójności oraz rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, do Polski trafi ponad 95 mld euro. Beneficjentami środków unijnych mogą być między innymi samorządy terytorialne, wyższe uczelnie, jednostki badawcze i organizacje pozarządowe. Znaczna część tych środków trafi do przedsiębiorstw, głównie małych i średnich (MŚP).
Finansowanie dla firm jest dostępne w ramach:
  • krajowych programów operacyjnych (w tym Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa i Polska Wschodnia);
  • 16 regionalnych programów operacyjnych (za wydatkowanie środków unijnych w tych programach odpowiadają samorządy województw) oraz
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (z dotacji mogą korzystać m.in. firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych, w tym mleka, mięsa, owoców, warzyw i zbóż).
Unijne dotacje dla MŚP mogą dotyczyć różnych obszarów, między innymi:
  • prowadzenia i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych
  • nowych rozwiązań technologicznych
  • wejścia na rynki zagraniczne
  • poprawy efektywności energetycznej.
W 2017 roku ogłoszone zostaną nabory wniosków o dotacje dla firm o łącznej wartości przekraczającej 8 mld złotych!

Trzeba jednak pamiętać, że dotacje unijne pokrywają jedynie część kosztów projektu – pozostałe środki przedsiębiorca musi zapewnić jako tzw. wkład własny. Dotacja trafia do firm zazwyczaj w formie refundacji poniesionych wydatków, dlatego jej beneficjent poszukuje często kredytu na prefinansowanie, który następnie jest spłacany z przyznanych firmie środków unijnych.

Chcąc umożliwić swoim klientom uzyskanie unijnego finansowania oraz ułatwić prawidłowe rozliczenie dotacji, Alior Bank przygotował Pakiet Europejski, czyli kompleksowy zestaw produktów finansowych i doradczych.
 

Przydatne linki