Pożyczka Szerokopasmowa

Preferencyjne finansowanie dla firm na budowę Polski Cyfrowej.

od 20 tys. zł 

do 50 mln zł

nawet 30 miesięcy

 karencji w spłacie kapitału

niska marża 

dzięki środkom z Unii Europejskiej

do 15 lat

na spłatę

Co to jest Pożyczka szerokopasmowa?

Pożyczka szerokopasmowa

Jest to atrakcyjna oferta finansowania skierowana do Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, wpisanych w rejestrze prowadzonym przez UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej). Pożyczka udzielana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Od maja 2018 r. Alior Bank oferuje dwa rodzaje Pożyczki Szerokopasmowej – Inwestycyjną oraz Płynnościową. Pożyczka Szerokopasmowa Inwestycyjna przeznaczona jest na finansowanie inwestycji szerokopasmowej w formie kredytu inwestycyjnego (ten rodzaj pożyczki jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, niezależnie od ich wielkości).

Z kolei Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa ma charakter inwestycyjno-obrotowy. Może być przeznaczona na sfinansowanie niewielkich prac budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci szerokopasmowej nowych odbiorców lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie, w tym w szczególności instalacji linii kablowych wewnątrz budynków / mieszkań oraz zakupu urządzeń telekomunikacyjnych (w tym w szczególności elementów infrastruktury aktywnej sieci).

Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa może być także przeznaczona na finansowanie wybranych kosztów działalności firmy w okresie do 3 miesięcy. Pożyczką można finansować m.in. bieżące opłaty za zajęcie pasa drogowego i słupów; dzierżawy infrastruktury technicznej; koszty mediów; wynajmu powierzchni biurowej; remontów lokalu oraz marketingu. Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych mających status MŚP.

Zapraszamy do skorzystania z Pożyczki Szerokopasmowej Inwestycyjnej także samorządy terytorialne, ujęte w rejestrze jednostek samorządu terytorialnego i wykonujące działalność w zakresie telekomunikacji. Rejestr prowadzony jest przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i jest dostępny na stronie bip.uke.gov.pl/rjst. Pożyczką Szerokopasmową Inwestycyjną samorządy mogą sfinansować m.in. tworzenie otwartych punktów dostępu (hot spot); zakup urządzeń końcowych dla jednostek oświatowych lub kulturalnych; łączenie siecią jednostek samorządowych. Samorządy zainteresowane uzyskaniem Pożyczki prosimy o kontakt.

Zapraszamy również na stronę: http://www.bgk.pl/popc.
Jest to atrakcyjna oferta finansowania skierowana do Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, wpisanych w rejestrze prowadzonym przez UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej). Pożyczka udzielana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Od maja 2018 r. Alior Bank oferuje dwa rodzaje Pożyczki Szerokopasmowej – Inwestycyjną oraz Płynnościową. Pożyczka Szerokopasmowa Inwestycyjna przeznaczona jest na finansowanie inwestycji szerokopasmowej w formie kredytu inwestycyjnego (ten rodzaj pożyczki jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, niezależnie od ich wielkości).

Z kolei Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa ma charakter inwestycyjno-obrotowy. Może być przeznaczona na sfinansowanie niewielkich prac budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci szerokopasmowej nowych odbiorców lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie, w tym w szczególności instalacji linii kablowych wewnątrz budynków / mieszkań oraz zakupu urządzeń telekomunikacyjnych (w tym w szczególności elementów infrastruktury aktywnej sieci).

Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa może być także przeznaczona na finansowanie wybranych kosztów działalności firmy w okresie do 3 miesięcy. Pożyczką można finansować m.in. bieżące opłaty za zajęcie pasa drogowego i słupów; dzierżawy infrastruktury technicznej; koszty mediów; wynajmu powierzchni biurowej; remontów lokalu oraz marketingu. Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych mających status MŚP.

Zapraszamy do skorzystania z Pożyczki Szerokopasmowej Inwestycyjnej także samorządy terytorialne, ujęte w rejestrze jednostek samorządu terytorialnego i wykonujące działalność w zakresie telekomunikacji. Rejestr prowadzony jest przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i jest dostępny na stronie bip.uke.gov.pl/rjst. Pożyczką Szerokopasmową Inwestycyjną samorządy mogą sfinansować m.in. tworzenie otwartych punktów dostępu (hot spot); zakup urządzeń końcowych dla jednostek oświatowych lub kulturalnych; łączenie siecią jednostek samorządowych. Samorządy zainteresowane uzyskaniem Pożyczki prosimy o kontakt.

Zapraszamy również na stronę: http://www.bgk.pl/popc.

Porównanie obu rodzajów pożyczek

Jakie koszty podlegają finansowaniu?

Finansowaniu podlegają nakłady ponoszone zarówno na część pasywną, jak i aktywną sieci szerokopasmowej, na rzecz użytkowników końcowych, tj. odbiorców dostępu do internetu. 

Finansowanie dotyczy w szczególności kosztów:
 • robót budowlanych, materiałów budowlanych i dostaw oraz instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej;
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych;
 • niezbędnych nadzorów (np. archeologicznego, budowlanego, autorskiego, inwestorskiego);
 • inwestycyjnych związanych z budową pasywnej infrastruktury szerokopasmowej;
 • nabycia prawa do dysponowania nieruchomością, związaną z realizacją przedsięwzięcia;
 • dostaw, instalacji i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci szerokopasmowej;
 • instalacji linii kablowych i ich duktów prowadzących do budynków i mieszkań oraz wewnątrz nich;
 • aktywnych elementów sieci umieszczanych lub instalowanych w budynkach;
 • aktywnych elementów sieci, np. urządzeń telekomunikacyjnych, w tym urządzeń radiowych instalowanych w telekomunikacyjnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej;
 • działań informacyjno-promocyjnych pod warunkiem, że są związane bezpośrednio z realizowanym przedsięwzięciem.

Do kiedy można ubiegać się o finansowanie?

W uzgodnieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank wydłużył termin udzielania Pożyczek Szerokopasmowych finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla małych, średnich i dużych firm.
Wypłata  środków jest możliwa do końca 2020 roku. W związku z tym, że przed udzieleniem finansowania konieczne jest przeprowadzenie niezbędnej analizy kondycji finansowej oraz oceny projektu inwestycyjnego, warto jak najszybciej złożyć wniosek.

Weź Pożyczkę szerokopasmową!

To proste – wystarczy wizyta w oddziale!

Odwiedź oddział Alior Banku obsługujący klientów biznesowych
Złóż wniosek o Pożyczkę Szerokopasmową
Podpisz umowę
 
step icon Złóż wniosek osobiście
w oddziale Alior Banku
step icon Zadzwoń pod numer 224172200
i skontaktuj się z zespołem Wirtualnych Bankierów
step icon Zadzwoń d nas
+48723685685 lub +48663151895

Produkty towarzyszące

Rachunek Partner

Postaw na partnerstwo w biznesie! zobacz szczegóły

Rachunek Partner

Zamknij szczegóły
Postaw na partnerstwo w biznesie!
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za przelewy internetowe
 • 0 zł za wydanie karty 
Dodatkowo zyskujesz:
 • 0 zł za prowadzenie Rachunku Lokacyjnego
 • 0 zł za wypłatę środków z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku
 • 2 zł za wypłatę z pozostałych bankomatów krajowych
 • 20 zł za internetowe przelewy zagraniczne / walutowe w trybie zwykłym – niezależnie od kwoty przelewu
 • 3 zł za korzystanie karty debetowej
 • 2 zł za Pakiet Bezpieczeństwa do karty debetowej
 • 0 zł za pakiet Assistance
Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Opłata za prowadzenie Rachunku Partner nie jest pobierana od Klientów spełniających Warunek Aktywności. W przeciwnym razie opłata wynosi 25 zł/m-c.  

Pożyczka szerokopasmowa płynnościowa

Finansowanie przedsięwzięć telekomunikacyjnych. zobacz szczegóły

Pożyczka szerokopasmowa płynnościowa

Zamknij szczegóły
Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa może być przeznaczona na sfinansowanie:
 • niewielkich prac budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci szerokopasmowej nowych odbiorców lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie, w tym w szczególności instalację linii kablowych wewnątrz budynków / mieszkań;
 • zakupu urządzeń telekomunikacyjnych (w tym elementów infrastruktury aktywnej sieci NGA) niezbędnych dla przyłączenia do sieci szerokopasmowej nowych abonentów lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie.
Mogą się o nią ubiegać przedsiębiorcy telekomunikacyjni z segmentu mikro, małych i średnich firm.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Czy inwestycje finansowane Pożyczką Szerokopasmową mogą dotyczyć tylko białych i szarych obszarów NGA?
Pożyczką Szerokopasmową mogą być finansowane inwestycje w rozwój infrastruktury umożliwiającej dostęp do szybkiego Internetu na białych, szarych i czarnych obszarach NGA.
Czy Pożyczka Szerokopasmowa stanowi pomoc publiczną dla inwestora?
Dzięki połączeniu środków unijnych (pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) i kapitałów własnych, Alior Bank może oferować oprocentowanie na poziomie niższym niż rynkowe. W takim przypadku bank udziela pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Każdorazowo Alior Bank weryfikuje wielkość uzyskanej przez inwestora pomocy de minimis w ostatnich 3 latach oraz wystawia kredytobiorcy zaświadczenie o udzieleniu pomocy.

Wartość pomocy de minimis stanowi różnicę pomiędzy oprocentowaniem rynkowym (określanym na podstawie stopy referencyjnej Komisji Europejskiej – obecnie 2,38%) a niższym, preferencyjnym oprocentowaniem oferowanym kredytobiorcy.

Pożyczki Szerokopasmowe mogą być także oprocentowane rynkowo, jeśli inwestor nie może uzyskać pomocy de minimis (np. z powodu przekroczenia limitu 200 tys. EUR), lub też jest zainteresowany uzyskaniem takiej pomocy. W takim przypadku łączne oprocentowanie jest nadal niskie i może wynieść nawet 4,4% w skali roku. (oprocentowanie wg stanu na 05.06.2018)
Czy cała kwota udzielonej Pożyczki Szerokopasmowej stanowi pomoc publiczną?
Nie. W przypadku Pożyczki Szerokopasmowej (Inwestycyjnej lub Płynnościowej) wartość pomocy de minimis stanowi różnicę pomiędzy oprocentowaniem rynkowym (określanym na podstawie stopy referencyjnej Komisji Europejskiej – obecnie 2,38%) a niższym, preferencyjnym oprocentowaniem oferowanym kredytobiorcy.
Czy firma, która otrzymała w ostatnich trzech latach pomoc de minimis może ubiegać się o Pożyczkę Szerokopasmową?
Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który uzyskał pomoc de minimis w ostatnich trzech latach może ubiegać się o Pożyczkę Szerokopasmową (Inwestycyjną lub Płynnościową).. Wartość uzyskanej wcześniej pomocy może mieć jednak wpływ na oprocentowanie Pożyczki Szerokopasmowej. Wartość pomocy stanowi bowiem w przypadku pożyczki różnica pomiędzy oprocentowaniem rynkowym (określanym z wykorzystaniem stopy referencyjnej Komisji Europejskiej - więcej na ten temat na stronie UOKiK https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php) a niższym, preferencyjnym oprocentowaniem oferowanym kredytobiorcy. Limit możliwej do uzyskania w okresie 3 lat pomocy de minimis wynosi równowartość 200 tys. EUR.

Alior Bank może udzielić także Pożyczki Szerokopasmowej (Inwestycyjnej lub Płynnościowej) bez pomocy de minimis. Jeśli przedsiębiorstwo nie jest zainteresowane lub nie jest w stanie skorzystać z pomocy de minimis (z powodu wyczerpania limitu) Alior Bank może udzielić pożyczki na warunkach rynkowych
Czy przedsiębiorstwo które uzyskało już dotację z POPC może ubiegać się o Pożyczkę Szerokopasmową?
Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który uzyskał dotację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (w tym działania 1.1 PO PC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”) może ubiegać się o pożyczkę na sfinansowanie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na przykład na rozbudowie sieci stworzonej dzięki dotacji. Pożyczką Szerokopasmową (Inwestycyjną lub Płynnościową) można finansować część wkładu własnego beneficjenta stanowiącego koszty niekwalifikowane, za wyjątkiem podatku VAT od kosztów sfinansowanych dotacją
Jaki może być poziom oprocentowania Pożyczki Szerokopasmowej?
Każda Pożyczka Szerokopasmowa (Inwestycyjna lub Płynnościowa) jest finansowana z dwóch źródeł: ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) powierzonych Alior Bankowi (80% wartości Pożyczki) oraz z kapitałów własnych Banku (20%). Umowy zawarte przez Alior Bank z BGK określają minimalne oprocentowanie dla środków z POPC oraz maksymalne oprocentowanie (marżę) dla części Pożyczki Szerokopasmowej (Inwestycyjnej lub Płynnościowej) finansowanej z kapitałów Alior Banku. W przypadku udzielenia pożyczki z pomocą de minimis jej łączne oprocentowanie może wynieść nawet 2,2% w skali roku.

Alior Bank może udzielić także Pożyczki Szerokopasmowej (Inwestycyjnej lub Płynnościowej) bez pomocy de minimis. Jeśli przedsiębiorstwo nie jest zainteresowane lub nie jest w stanie skorzystać z pomocy de minimis (z powodu wyczerpania limitu) Alior Bank może udzielić pożyczki na warunkach rynkowych. W takim przypadku łączne oprocentowanie jest nadal niskie i może wynieść nawet 4,4% w skali roku..(oprocentowanie wg stanu na 05.06.2018)
Czy Alior Bank ma odrębną ofertę dla małych i średnich firm telekomunikacyjnych?
Specjalną ofertą Alior Banku dla mikro, małych i średnich firm telekomunikacyjnych jest Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa. Ta Pożyczka może być przeznaczona na sfinansowanie niewielkich prac budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci szerokopasmowej nowych odbiorców lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie, w tym w szczególności instalacji linii kablowych wewnątrz budynków / mieszkań oraz zakupu urządzeń telekomunikacyjnych (w tym w szczególności elementów infrastruktury aktywnej sieci).

Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa może być także przeznaczona na finansowanie wybranych kosztów działalności firmy w okresie do 3 miesięcy. Pożyczką można finansować m.in. bieżące opłaty za zajęcie pasa drogowego i słupów; dzierżawy infrastruktury technicznej; koszty mediów; wynajmu powierzchni biurowej; remontów lokalu oraz marketingu.
Czy Pożyczka Szerokopasmowa ma zawsze charakter finansowania inwestycyjnego?
Od maja 2018 r. Alior Bank oferuje dwa rodzaje Pożyczki Szerokopasmowej. Pożyczka Szerokopasmowa Inwestycyjna przeznaczona jest na finansowanie inwestycji szerokopasmowej w formie kredytu inwestycyjnego (ten rodzaj pożyczki jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, niezależnie od ich wielkości).

Z kolei Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa ma charakter inwestycyjno-obrotowy. Może być przeznaczona na sfinansowanie niewielkich prac budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci szerokopasmowej nowych odbiorców lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie, w tym w szczególności instalacji linii kablowych wewnątrz budynków / mieszkań oraz zakupu urządzeń telekomunikacyjnych (w tym w szczególności elementów infrastruktury aktywnej sieci). Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa może być także przeznaczona na finansowanie wybranych kosztów działalności firmy w okresie do 3 miesięcy.

Pożyczką można finansować m.in. bieżące opłaty za zajęcie pasa drogowego i słupów; dzierżawy infrastruktury technicznej; koszty mediów; wynajmu powierzchni biurowej; remontów lokalu oraz marketingu. Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych mających status MŚP.
Czy zasady finansowania są różne dla małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw?
Do ubiegania się o finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki Szerokopasmowej Inwestycyjnej uprawnione są przedsiębiorstwa telekomunikacyjne wpisane do rejestru Urzędu Komunikacji Elektronicznej, niezależnie od swojej formy prawnej, jak i statusu (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo), posiadające odpowiednio wysoki potencjał oraz doświadczenie gwarantujące sprawną realizację inwestycji szerokopasmowej. W przypadku tego rodzaju pożyczki nie zostały określone odrębne warunki kredytowania dla firm sektora MŚP.

Wyłącznie do firm sektora MŚP jest kierowana Pożyczka Płynnościowa.
Czy duże przedsiębiorstwo telekomunikacyjne może uzyskać Pożyczkę Szerokopasmową w formie kredytu obrotowego?
Nie. Finansowanie inwestycyjno-obrotowe (w formie Pożyczki Szerokopasmowej Płynnościowej), które ma na celu wzmocnienie kondycji finansowej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (co zwiększy ich potencjał do inwestowania) przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych mających status MŚP.
Czy beneficjent dotacji z POPC (działanie 1.1.) może uzyskać pożyczkę szerokopasmową na wkład własny w projekcie?
Reguły uruchamiania funduszy unijnych uniemożliwiają finansowanie Pożyczką Szerokopasmową wkładu własnego beneficjenta dotacji w zakresie kosztów kwalifikowalnych projektu.

Pożyczka może wykorzystana jedynie – z zastrzeżeniem reguł pomocy publicznej i zachowaniem odrębnego ewidencjonowania wydatków – na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu współfinansowanego dotacją.
Czy aktywa firmy sfinansowane dotacją UE mogą być przedmiotem zabezpieczenia spłaty pożyczki?
Aktywa przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, które zostały nabyte dzięki dotacji unijnej mogą być przedmiotem zabezpieczenia spłaty po upływie trwałości projektu, tj. po upływie 3 lat od zakończenia projektu w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz po upływie 5 lat w przypadku dużych firm.
Czy niezbędne jest dołączenie do wniosku o Pożyczkę Szerokopasmową wszystkich pozwoleń/zgód?
Alior Bank jest zobowiązany do wykorzystania powierzonych środków POPC (tj. zbudowania portfela Pożyczek Szerokopasmowych) w okresie wskazanym w umowie zawartej z BGK. Dlatego też oczekujemy, że składane wnioski o finansowanie będą dotyczyły projektów inwestycyjnych gotowych do szybkiego rozpoczęcia.

Ocena wniosku o Pożyczkę Szerokopasmową Inwestycyjną, może być także rozpoczęta, jeśli Inwestor nie złoży wraz z wnioskiem wszystkich niezbędnych dokumentów. W takim przypadku Inwestor powinien jednak uprawdopodobnić, iż brakujące dokumenty zostaną dostarczone w określonym, uzgodnionym z Bankiem, terminie.
Czy Inwestor może sfinansować ze środków Pożyczki Szerokopasmowej zakup innego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego dysponującego już istniejącą siecią szerokopasmową?
Zakup niezależnej od inwestora (nabywcy) firmy (całej spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) może być sfinansowany Pożyczką Szerokopasmową. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może otrzymać pożyczkę na sfinansowanie nabycia praw własności w celu rozszerzenia swojej działalności oraz umocnienia pozycji na rynku (przy uwzględnieniu mających zastosowanie zasad szczególnych m.in. w przypadku gdy składnikiem majątku przejmowanego przedsiębiorstwa jest nieruchomość). Szczegółowe informacje o zasadach finansowania tego typu transakcji można uzyskać w Oddziałach Banku udzielających Pożyczek Szerokopasmowych.
Czy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym do sfinansowania Pożyczką Szerokopasmową?
Pożyczką Szerokopasmową (Inwestycyjną lub Płynnościową) mogą być finansowane wydatki brutto, tj. z podatkiem VAT. Nie jest jednak możliwe pokrywanie ze środków pożyczki podatku VAT od wydatków sfinansowanych dotacją unijną (w tym w szczególności uzyskaną w ramach działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”).
Jaki zakres informacji/danych jest niezbędny do prawidłowego przygotowania wniosku o Pożyczkę?
W zależności od rodzaju pożyczki zakres informacji / danych potrzebnych do rozpatrzenia wniosku Klienta jest różny. Zarówno w przypadku wnioskowania o Pożyczkę Szerokopasmową Płynnościową, jak i pożyczkę szerokopasmową inwestycyjną Klient składa stosowny wniosek kredytowy.

Wraz z wnioskiem o Pożyczkę Szerokopasmową Inwestycyjną należy złożyć dokumenty finansowe (w tym prognozy na okres kredytowania), biznes plan sporządzony w/g wytycznych Banku, model finansowy i kosztorys oraz inne dokumenty dot. Klienta wymagane w procesie komercyjnym.

W przypadku Pożyczki Szerokopasmowej Płynnościowej wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty finansowe (w tym prognozowane dane finansowe w formie uproszczonej na okres kredytowania), uproszczony model finansowy i inne dokumenty dot. Klienta wymagane w procesie komercyjnym. Cel finansowania Klient przedstawia we wniosku kredytowym (a nie w biznes planie). Wzory wszystkich dokumentów można uzyskać w oddziałach udzielających Pożyczek Szerokopasmowych.
W jakiej formie są uruchamiane środki Pożyczki Szerokopasmowej?
W zależności od typu Pożyczki Szerokopasmowej (Inwestycyjna lub Płynnościowa) oraz specyfiki projektu, środki mogą być uruchamiane w formie bezpośrednich płatności na rzecz wystawców faktur lub w formie zaliczek wypłacanych na rzecz Inwestora (przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego).
Czy przedsiębiorca uzyskujący Pożyczkę Szerokopasmową jest zobowiązany, w procesie wyboru wykonawców / dostawców, stosować analogiczne zasady jak w przypadku projektów dotacyjnych w POPC?
Pożyczka Szerokopasmowa stanowi inną niż dotacja, tj. zwrotną formę wykorzystywania środków POPC na lata 2014-2020. Dlatego też inwestorzy uzyskujący Pożyczkę Inwestycyjną lub Płynnościową nie są zobowiązani do stosowania tzw. zasady konkurencyjności. Wydatki kwalifikowalne ponoszone w ramach projektu powinny być zgodne z celem finansowania oraz ponoszone w sposób celowy, oszczędny i efektywny i powinny umożliwiać realizację zadań w ramach zaakceptowanego przez Bank harmonogramu i budżetu inwestycji.
Do kiedy będą udzielane Pożyczki Szerokopasmowe?
Alior Bank będzie udzielał Pożyczek Szerokopasmowych do czasu pełnego wykorzystywania środków POPC na lata 2014-2020 udostępnionych przez BGK. Dzięki drugiej umowie podpisanej z BGK, łączna wartość tych środków wzrosła do około 113 mln zł.

Lista oddziałów oferujących Pożyczkę szerokopasmową

Pożyczka szerokopasmowa

Preferencyjne finansowanie dla firm na budowę Polski Cyfrowej!