Pożyczka
Termomodernizacyjna

Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Pożyczka termomodernizacyjna (ikona)

bardzo niska marża

dzięki środkom UE

długi okres

spłaty

brak opłat i prowizji

możliwość sfinansowania

100% inwestycji

Zaproszenie na konferencję Alior Banku na temat „Finansowanie i realizacja termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Zapraszamy przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i TBS oraz zarządców nieruchomości i audytorów energetycznych na cykl trzech bezpłatnych konferencji „Finansowanie i realizacja termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, które odbędą się w następujących lokalizacjach i terminach:

 
 • Łódź (Hotel Andels), 25 09 2019 r. Zarejestruj się do 19 09 2019
 • Wrocław (Ibis Styles Wrocław Centrum), 1 10 2019 r. Zarejestruj się do 24 09 2019
 • Białystok (Hotel Traugutta 3), 4 10 2019 r. Zarejestruj się do 27 09 2019
W trakcie konferencji zaproszeni eksperci przedstawią finansowe i pro-ekologiczne zagadnienia termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz praktyczne aspekty prawidłowego opracowania audytów energetycznych i przygotowania inwestycji. Przedstawiciele Alior Banku omówią zasady i warunki uzyskania preferencyjnej Pożyczki Termomodernizacyjnej.

Atrakcją spotkania będzie występ Piotra Bałtroczyka. Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Zapraszamy przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i TBS oraz zarządców nieruchomości i audytorów energetycznych na cykl trzech bezpłatnych konferencji „Finansowanie i realizacja termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, które odbędą się w następujących lokalizacjach i terminach:
  W trakcie konferencji zaproszeni eksperci przedstawią finansowe i pro-ekologiczne zagadnienia termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz praktyczne aspekty prawidłowego opracowania audytów energetycznych i przygotowania inwestycji. Przedstawiciele Alior Banku omówią zasady i warunki uzyskania preferencyjnej Pożyczki Termomodernizacyjnej.

Atrakcją spotkania będzie występ Piotra Bałtroczyka.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Aktualności czerwiec 2019

 • Dolnośląskie, podlaskie, łódzkie: Alior Bank zaprasza do współpracy organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości i audytorów energetycznych z terenu województw dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego; kontakt: instrumenty_finansowe.UE.BGK@alior.pl
 • Dolnośląskie, podlaskie, łódzkie: Inwestorzy planujący uzyskanie Pożyczki Termomodernizacyjną mogą ubiegać się już o refundację 90 proc. kosztów brutto audytu energetycznego ex-ante i dokumentacji technicznej (środki na refundację pochodzą z unijnego programu ELENA).
 • Dolnośląskie: W wyniku decyzji Zarządu Województwa i BGK, Alior Bank może już oferować Pożyczki Termomodernizacyjne spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym z terenu Wrocławia i okolicznych gmin, wchodzących w skład Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (Czernica, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (gmina wiejska), Oleśnica (miasto),Siechnice, Sobótka, Trzebnica, Wisznia Mała i Żórawina.
 • Podlaskie: W wyniku decyzji Zarządu Województwa i BGK zostały wprowadzone zmiany w parametrach pożyczki, m.in. zwiększona została kwota jednostkowej pożyczki (z 1 mln zł do 2,5 mln zł); oraz zmienione zostało oprocentowanie – obecnie wynosi 0% (tj. pożyczka jest nieprocentowana w całym okresie spłaty).
 • Dolnośląskie, podlaskie, łódzkie: Alior Bank zaprasza do współpracy organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości i audytorów energetycznych z terenu województw dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego; kontakt: instrumenty_finansowe.UE.BGK@alior.pl
 • Dolnośląskie, podlaskie, łódzkie: Inwestorzy planujący uzyskanie Pożyczki Termomodernizacyjną mogą ubiegać się już o refundację 90 proc. kosztów brutto audytu energetycznego ex-ante i dokumentacji technicznej (środki na refundację pochodzą z unijnego programu ELENA).
 • Dolnośląskie: W wyniku decyzji Zarządu Województwa i BGK, Alior Bank może już oferować Pożyczki Termomodernizacyjne spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym z terenu Wrocławia i okolicznych gmin, wchodzących w skład Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (Czernica, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (gmina wiejska), Oleśnica (miasto),Siechnice, Sobótka, Trzebnica, Wisznia Mała i Żórawina.
 • Podlaskie: W wyniku decyzji Zarządu Województwa i BGK zostały wprowadzone zmiany w parametrach pożyczki, m.in. zwiększona została kwota jednostkowej pożyczki (z 1 mln zł do 2,5 mln zł); oraz zmienione zostało oprocentowanie – obecnie wynosi 0% (tj. pożyczka jest nieprocentowana w całym okresie spłaty).

Refundacja kosztów audytu i dokumentacji technicznej

Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów audytu energetycznego ex-ante i dokumentacji technicznej niezbędnej dla uzyskania Pożyczki.

Zalety uzyskania refundacji kosztów w ramach inicjatywy ELENA:
 • refundacja aż 90% kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej,
 • możliwość refundacji faktur opłaconych po 1 marca br.,
 • refundacja nie stanowi pomocy publicznej dla Inwestora.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020.
 
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów audytu energetycznego ex-ante i dokumentacji technicznej niezbędnej dla uzyskania Pożyczki.

Zalety uzyskania refundacji kosztów w ramach inicjatywy ELENA:
 • refundacja aż 90% kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej,
 • możliwość refundacji faktur opłaconych po 1 marca br.,
 • refundacja nie stanowi pomocy publicznej dla Inwestora.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020.
 

Co to jest Pożyczka Termomodernizacyjna/ Pożyczka na Efektywność Energetyczną?

Pożyczka Termomodernizacyjna/ Pożyczka na Efektywność Energetyczną

Pożyczka Termomodernizacyjna/Pożyczka na Efektywność Energetyczną to nowa oferta finansowania modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, skierowana głównie do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego (TBS) z terenu województwa dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego (w przypadku województwa łódzkiego pożyczka może być także przeznaczona na termomodernizację budynków użyteczności publicznej).

Zalety Pożyczki Termomodernizacyjnej/Pożyczki na Efektywność Energetyczną:
 • niskie oprocentowanie ustalane w oparciu o poziom planowanych oszczędności w zużyciu energii końcowej
 • długi okres spłaty
 • karencja w spłacie kapitału
 • stałe oprocentowanie w całym okresie spłaty
 • brak opłat i prowizji
 • proste procedury
Uzyskanie Pożyczki Termomodernizacyjnej/Pożyczki na Efektywność Energetyczną wymaga przedstawienia przez klienta (inwestora) audytu energetycznego ex ante potwierdzającego możliwość uzyskania poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25%.

Pożyczka Termomodernizacyjna/Pożyczka na Efektywność Energetyczną jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych odpowiednio dla Województwa Dolnośląskiego, Województwa Łódzkiego i Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki te zostały powierzone Alior Bankowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Pożyczka Termomodernizacyjna/Pożyczka na Efektywność Energetyczną to nowa oferta finansowania modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, skierowana głównie do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego (TBS) z terenu województwa dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego (w przypadku województwa łódzkiego pożyczka może być także przeznaczona na termomodernizację budynków użyteczności publicznej).

Zalety Pożyczki Termomodernizacyjnej/Pożyczki na Efektywność Energetyczną:
 • niskie oprocentowanie ustalane w oparciu o poziom planowanych oszczędności w zużyciu energii końcowej
 • długi okres spłaty
 • karencja w spłacie kapitału
 • stałe oprocentowanie w całym okresie spłaty
 • brak opłat i prowizji
 • proste procedury
Uzyskanie Pożyczki Termomodernizacyjnej/Pożyczki na Efektywność Energetyczną wymaga przedstawienia przez klienta (inwestora) audytu energetycznego ex ante potwierdzającego możliwość uzyskania poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25%.

Pożyczka Termomodernizacyjna/Pożyczka na Efektywność Energetyczną jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych odpowiednio dla Województwa Dolnośląskiego, Województwa Łódzkiego i Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki te zostały powierzone Alior Bankowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Materiał ten powstał na podstawie pytań najczęściej zadawanych przez przedstawicieli Inwestorów oraz przez audytorów energetycznych. Przedstawione w nim informacje i interpretacje odnoszą się do obowiązujących na dzień 1 czerwca 2019 r. dokumentów regulujących udzielanie przez Alior Bank SA pożyczek termomodernizacyjnych (w tym kart produktu).

Odpowiedzi na pytania zostały opracowane na podstawie ww. dokumentów oraz stanowiska zajętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwestiach wymagających dointerpretowania.

W pierwszej części zostały przedstawione zagadnienia dotyczące zasad i warunków udzielania przez Alior Bank pożyczek termomodernizacyjnych w trzech województwach (dolnośląskie, łódzkie i podlaskie) oraz możliwości refundacji Inwestorom kosztów audytu ex-ante i dokumentacji technicznej ze środków ELENA. Druga część zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące warunków udzielania pożyczek w każdym z tych regionów.

Sprawdź: Opowiedzi na najczęściej zadawane pytania (PDF)
Materiał ten powstał na podstawie pytań najczęściej zadawanych przez przedstawicieli Inwestorów oraz przez audytorów energetycznych. Przedstawione w nim informacje i interpretacje odnoszą się do obowiązujących na dzień 1 czerwca 2019 r. dokumentów regulujących udzielanie przez Alior Bank SA pożyczek termomodernizacyjnych (w tym kart produktu).

Odpowiedzi na pytania zostały opracowane na podstawie ww. dokumentów oraz stanowiska zajętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwestiach wymagających dointerpretowania.

W pierwszej części zostały przedstawione zagadnienia dotyczące zasad i warunków udzielania przez Alior Bank pożyczek termomodernizacyjnych w trzech województwach (dolnośląskie, łódzkie i podlaskie) oraz możliwości refundacji Inwestorom kosztów audytu ex-ante i dokumentacji technicznej ze środków ELENA. Druga część zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące warunków udzielania pożyczek w każdym z tych regionów.

Sprawdź: Opowiedzi na najczęściej zadawane pytania (PDF)

Województwo łódzkiePodstawowe parametry pożyczki:
 • max kwota pożyczki – 3 650 000 zł
 • niskie oprocentowanie – 0,5%, 0,25% lub 0,15% w skali roku (w zależności od możliwych do osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej, określonych w pozytywnie zweryfikowanym przez Alior Bank audycie energetycznym)
 • długi okres spłaty - do 15 lat
 • karencja w spłacie kapitału – do 18 miesięcy
 • stałe oprocentowanie w całym okresie spłaty
 • brak dodatkowych opłat i prowizji
Przewidywane koszty Pożyczki Termomodernizacyjnej pozwala określić kalkulator (xls, 260 kB)

Skontaktuj się z nami: instrumenty_finansowe.UE.BGK@alior.pl
 • Oddział w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, tel.: +48726087875, +48723685511, +48782892455
 • Oddział w Łodzi, ul. Rzgowska 30, tel. +48726235604

Województwo dolnośląskiePodstawowe parametry pożyczki:
 • max kwota pożyczki – od 10 000,00 zł do 5 000 000,00 zł
 • niskie oprocentowanie – 0,5% w skali roku
 • długi okres spłaty - do 20 lat
 • karencja w spłacie kapitału – do 12 miesięcy
 • stałe oprocentowanie w całym okresie spłaty
 • brak dodatkowych opłat i prowizji

Skontaktuj się z nami: instrumenty_finansowe.UE.BGK@alior.pl
 • Oddział we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 1, tel.: +48782893338, +48782895499, +48607991549

Województwo podlaskiePodstawowe parametry pożyczki:
 • max kwota pożyczki – do 2 500 000,00 zł
 • oprocentowanie 0% w skali roku
 • długi okres spłaty - do 15 lat
 • karencja w spłacie kapitału – do 12 miesięcy
 • stałe oprocentowanie w całym okresie spłaty
 • brak dodatkowych opłat i prowizji
Skontaktuj się z nami: instrumenty_finansowe.UE.BGK@alior.pl
 • oddział w Białymstoku ul. Wiejska 47, tel.: +48782893293, +48509952612, +48782892082

Produkty towarzyszące

Rachunek Partner

Postaw na partnerstwo w biznesie! zobacz szczegóły

Rachunek Partner

Zamknij szczegóły
Postaw na partnerstwo w biznesie!
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za przelewy internetowe
 • 0 zł za wydanie karty 
Dodatkowo zyskujesz:
 • 0 zł za prowadzenie Rachunku Lokacyjnego
 • 0 zł za wypłatę środków z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku
 • 2 zł za wypłatę z pozostałych bankomatów krajowych
 • 20 zł za internetowe przelewy zagraniczne / walutowe w trybie zwykłym – niezależnie od kwoty przelewu
 • 3 zł za korzystanie karty debetowej
 • 2 zł za Pakiet Bezpieczeństwa do karty debetowej
 • 0 zł za pakiet Assistance
Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Opłata za prowadzenie Rachunku Partner nie jest pobierana od Klientów spełniających Warunek Aktywności. W przeciwnym razie opłata wynosi 25 zł/m-c.  

Masowe Przetwarzanie Transakcji

Bieżąca obsługa płatności przychodzących zobacz szczegóły

Masowe Przetwarzanie Transakcji

Zamknij szczegóły
Bieżąca obsługa płatności przychodzących
 • szybki proces identyfikacji płatności przychodzących
 • ewidencjonowanie stanu należności od kontrahentów
 • obniżenie kosztów prowadzenia firmy
Co jeszcze zyskujesz?
 • możliwość przyporządkowania kontrahentom indywidualnych numerów rachunków
 • efektywne zarządzanie należnościami
 • raport podsumowujący płatności przychodzące

Pożyczka Termomodernizacyjna

Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych