Kredyt Ekofirma

Kredyt na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla prosumentów energii odnawialnej.

kredyt od 50 tys. zł do 500 tys. zł

niższy koszt kredytu

dzięki Gwarancji Biznesmax

brak prowizji

za udzielenie Gwarancji Biznesmax

możliwość odzyskania

części zapłaconych odsetek

Kto może skorzystać z kredytu Ekofirma

Z oferty mogą skorzystać mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii są prosumentami energii odnawialnej, czyli odbiorcami końcowymi, wytwarzającymi energię elektryczną z własnej mikroinstalacji przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego.

Cel finansowania

Kredytem Ekofirma możesz sfinansować zakup i montaż paneli fotowoltaicznych (PV) do produkcji energii na potrzeby własne. Kredyt może zostać udzielony nawet na 10 lat.

Zabezpieczenia

Nie wymagamy zabezpieczeń materialnych. Zabezpieczeniami Kredytu Ekofirma są Gwarancja Biznesmax oraz weksel własny in blanco. Gwarancja Biznesmax może zabezpieczyć do 80% wartości kredytu.
Wymagamy od klienta wkładu własnego na poziomie min. 10% kosztów inwestycji netto.

Zwrot odsetek od kredytu

Dzięki zabezpieczeniu kredytu gwarancją Biznesmax masz możliwość otrzymania zwrotu części lub całości zapłaconych odsetek w formie dotacji. Zwrot dotyczy pierwszych 3 lat spłaty kredytu
(licząc od daty uruchomienia finansowania) i wynosi:
 • 5% rocznie dla kredytów objętych gwarancją udzieloną do 31 grudnia 2021 roku,
 • 3,33% rocznie dla kredytów objętych gwarancją udzieloną od 1 stycznia 2022 roku.
Dopłata do odsetek wyliczana jest od kwoty kapitału kredytu, którą wykorzystasz na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu i nie może być wyższa niż wartość odsetek zapłaconych w okresie objętym dopłatą.
Dopłata udzielana jest w formie pomocy de minimis, dlatego upewnij się, czy możesz z niej skorzystać i czy masz niewykorzystany limit pomocy. Te dwa warunki muszą być jednocześnie spełnione.

 

Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty rejestrowe i finansowe firmy.
 2. Dokumenty opracowane przez firmę instalującą panele fotowoltaiczne:
  • projekt instalacji fotowoltaicznej,
  • wyliczenia: produktywności instalacji fotowoltaicznej, ograniczenia emisji CO2 i obniżenia rocznych kosztów energii elektrycznej,
  • harmonogram rzeczowo-finansowy projekt 
 3. Informacja potwierdzająca spełnienie merytorycznych kryteriów pozwalających na objęcie kredytu gwarancją w formie pomocy de minimis (druk BGK).
 4. Dokumenty do gwarancji Biznesmax (wniosek, formularz)

Jak skorzystać z Kredytu Ekofirma

To proste – wystarczy jedna wizyta w oddziale

Odwiedź 
oddział  Alior Banku
Złóż wniosek
Bankier pomoże Ci dopełnić formalności
Poczekaj na decyzję kredytową
- ochrona gwarancyjna wejdzie w życie z chwilą przyznania środków.

 
Spotkaj się z bankierem
i zapytaj o Kredyt Ekofirma!
step icon Zadzwoń na infolinię 19 502

Dodatkowe informacje

Nota prawna

Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny wiarygodności oraz zdolności kredytowej firmy. Szczegółowe informacje o gwarancji Biznesmax i zwrocie odsetek są opisane w „Warunkach udzielania gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR”, dostępnych na stronie https://www.bgk.pl. Informacja handlowa według stanu na 24.06.2020 r.