Kredyt z gwarancją rolną

Kredyt dla rolników i przetwórców na rozwój agrobiznesu.

wartość gwarancji

nawet do 10 mln zł

niższa marża kredytu

dzięki gwarancji

zabezpieczenie

do 80% wartości kredytu

bez prowizji

za udzielenie gwarancji

Kredyt łatwiej dostępny dzięki gwarancji

ważna informacja
Dla wielu firm przeszkodą w otrzymaniu finansowania jest brak wystarczających zabezpieczeń. Aby ułatwiać prowadzenie biznesu polskim agroprzedsiębiorcom, proponujemy kredyt zabezpieczony gwarancją udzielaną z Funduszu Gwarancji Rolnych. Fundusz został utworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest współfinansowany ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

Kto może skorzystać z gwarancji

Gwarancja Rolna jest skierowana do rolników i przetwórców, zajmujących się wytwarzaniem podstawowych produktów rolnych, ich przetwarzaniem lub wprowadzaniem na rynek, którzy chcą sfinansować inwestycje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a nie posiadają zabezpieczeń materialnych.

Rolnicy mogą liczyć na gwarancję do 5 mln zł, a przetwórcy nawet do 10 mln zł.

Okres gwarancji

  • do 183 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych (do 120 miesięcy, jeżeli gwarancja stanowi pomoc de minimis),
  • do 51 miesięcy dla kredytów obrotowych nieodnawialnych.

Cel finansowania

Gwarancją Rolną możesz zabezpieczyć:
  • kredyt inwestycyjny w PLN – na finansowanie materialnych i niematerialnych inwestycji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w sektorze rolnym,
  • kredyt obrotowy nieodnawialny w PLN – na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, która jest związana z inwestycją realizowaną ze wsparciem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Udogodnienia w związku z pandemią COVID-19

Do 30 czerwca 2022 roku gwarancją rolną możesz również zabezpieczyć do 80% wartości kredytu obrotowego, który nie jest związany z inwestycją. Proponujemy:
  • długi okres gwarancji – do 51 miesięcy dla kredytów nieodnawialnych i do 39 miesięcy dla kredytów odnawialnych,
  • możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją wynoszącej nie więcej niż 2% rocznie od kwoty udzielonego kredytu (dopłata jest realizowana przez 12 miesięcy od uruchomienia kredytu).

Jak skorzystać z kredytu z gwarancją?

To proste – wystarczy jedna wizyta w oddziale

Odwiedź 
oddział  Alior Banku
Złóż wniosek o kredyt
razem z wnioskiem o przyznanie gwarancji.
Poczekaj na decyzję kredytową
ochrona gwarancyjna wejdzie w życie z chwilą przyznania środków
step icon Zadzwoń na infolinię 19 502

Produkty towarzyszące

Rachunek 4x4 dla agrobiznesu

Dopasujemy się do Ciebie! zobacz szczegóły

Rachunek 4x4 dla agrobiznesu

Zamknij szczegóły
Każdy agrobiznes jest inny. Dlatego stworzyliśmy Rachunek 4x4, którym klient sam zarządza, zapewniając sobie bezpłatny dostęp do tych usług, których najbardziej potrzebuje. Rachunek mogą otworzyć firmy i rolnicy, nieprowadzący ksiąg rachunkowych. Oferta jest skierowana do nowych klientów banku.

Kredyt inwestycyjny

Zrealizuj dowolny cel związany z działalnością firmy! zobacz szczegóły

Kredyt inwestycyjny

Zamknij szczegóły
  • kredyt do 80% kwoty realizowanej inwestycji
  • nawet do 20 lat okresu kredytowania
  • indywidualne warunki, dopasowane do profilu inwestycji 
  • zabezpieczenie spłaty kredytu na przedmiocie realizowanej inwestycji

Nota prawna

Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Przedstawione warunki Gwarancji Rolnej obowiązują do 30.06.2022 r.

Kredyt z gwarancją rolną