Kredyt w rachunku bieżącym w promocji

Dodatkowe środki na bieżące płatności i rozliczenia z kontrahentami – bez prowizji przygotowawczej.

0% prowizji przygotowawczej

na dowolny cel

bez zabezpieczeń

materialnych

automatyczna spłata

z każdego wpływu na rachunek
Oferta promocyjna wraz z regulaminem promocji jest dostępna w oddziałach własnych, centrach bankowości korporacyjnej Alior Banku oraz podczas rozmów telefonicznych z pracownikiem jednostki Alior Banku odpowiedzialnej za sprzedaż telefoniczną (nie jest dostępna w placówkach partnerskich). Wnioski o finansowanie można składać do 30.11..2021 roku.

Wysokość kredytu

Proponujemy:
 • do 1 mln zł dla mikrofirm
 • do 3 mln zł dla małych firm

Zabezpieczenia

Nie wymagamy zabezpieczeń materialnych. Zabezpieczeniem kredytu są gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego: gwarancja Cosme lub gwarancja de minimis i weksle na rzecz Alior Banku i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kto może otrzymać finansowanie w ramach promocji

Finansowanie mogą otrzymać klienci biznesowi z segmentu mikrofirm i małych firm, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:
 
 • przed 1.08.2021 roku nie posiadali w Alior Banku żadnego aktywnego produktu z oferty dla firm,
 • otworzyli bieżący rachunek firmowy w Alior Banku 1.08.2021 roku lub później,
 • osiągnęli poziom przychodów ze sprzedaży za ostatni zakończony rok obrotowy nie większy niż 20 mln zł,
 • w terminie obowiązywania promocji złożyli w Alior Banku wniosek o kredyt w rachunku bieżącym dla firm wraz z kompletem wymaganych dokumentów, a bank pozytywnie ocenił ich wiarygodność i zdolność kredytową i podjął pozytywną decyzję o przyznaniu finansowania,
 • podpiszą z Alior Bankiem umowę kredytową i zobowiążą się do realizacji w okresie promocji określonej w niej, ustalonej indywidualnie, liczby transakcji na rachunku bieżącym firmy lub utrzymywania, ustalonego indywidualnie w umowie kredytu, średniomiesięcznego salda na rachunku bieżącym firmy.
Firma powinna mieć zakończony rok obrachunkowy obejmujący co najmniej 10 miesięcy.

Jak otrzymać kredyt z prowizją przygotowawczą 0%?

Odwiedź oddział Alior Banku
lub centrum bankowości korporacyjnej–
możemy też przyjechać na życzenie do Twojej firmy!
Złóż wniosek
Bankier pomoże Ci dopełnić formalności
Podpisz umowę kredytową
Zamów kontakt i dowiedz
się jak zdalnie załatwić formalności
step icon Zadzwoń na infolinię 19 502

Niezbędne dokumenty

 • dokument tożsamości właściciela i współwłascicieli firmy
 • ostatnia deklaracja PIT 36/36L wraz z potwierdzeniem złożenia w US (dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek partnerskich)
 • roczne i okresowe dokumenty finansowe - księga przychodów i rozchodów lub bilans i rachunek zysków i strat
 • dowód opłacania podatku lub zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS/KRUS i US
 • dokumenty rejestrowe firmy

Produkty towarzyszące

iKonto Biznes

Chcesz odebrać 1500 zł? Otwórz firmowe iKonto Biznes i aktywnie z niego korzystaj. zobacz szczegóły

iKonto Biznes

Zamknij szczegóły
Chcesz odebrać 1500 zł? Otwórz firmowe iKonto Biznes i aktywnie z niego korzystaj.

Za wybrane czynności wypłacimy Ci premię. Przez 12 miesięcy możesz otrzymać nawet 1500 zł premii - po 125 zł w każdym miesiącu!

Rachunek 4x4

Elastyczny rachunek z pakietami do wyboru zobacz szczegóły

Rachunek 4x4

Zamknij szczegóły
Postaw na rozwój swojej firmy i wybierz Rachunek 4x4:
 • 0 zł za prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za wydanie pierwszej karty debetowej,
 • 0 zł za internetowe przelewy do ZUS i US,
 • 0 zł za aplikację księgową online na zafirmowani.pl.
Dodatkowo, możesz dopasować pakiet rozwiązań finansowych do potrzeb swojej firmy.

Dodatkowe informacje

Nota prawna
Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu firmowego od wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja ,,0% prowizji przygotowawczej za przyznanie kredytu w rachunku bieżącym dla firm” trwa od 1.10.2021 roku do dnia 30.11.2021 roku (włącznie). Promocja nie łączy się z innymi promocjami, ofertami specjalnymi oraz programami rekomendacyjnymi w Alior Banku. Bank ma prawo do wcześniejszego odwołania promocji. W takiej sytuacji informacja o odwołaniu promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.aliorbank.pl z 7-dniowym wyprzedzeniem. Odwołanie promocji nie ma wpływu na prawa nabyte uczestników na podstawie regulaminu.

Kredyt w rachunku bieżącym w promocji

Dodatkowe środki na bieżące płatności i rozliczenia z kontrahentami – bez prowizji przygotowawczej