Rachunek AgroPartner

Postaw na partnerstwo w agrobiznesie! Bezpłatny rachunek i przelewy dla rolników.

0zł za prowadzenie konta

przy spełnieniu warunku aktywności

0 zł za przelewy internetowe Elixir

0 zł za wypłaty z bankomatów

w oddziałach Alior Banku

20 zł za przelewy zagraniczne

Jak założyć Rachunek AgroPartner?

Wystarczy krótka wizyta w oddziale

Odwiedź
oddział Alior Banku
Podpisz umowę
- bankier pomoże dopełnić formalności
 
Korzystaj
z konta AgroPratner
 
step icon Złóż wniosek osobiście w dowolnym oddziale Alior Banku
step icon Zadzwoń na infolinię 19 502

Produkty towarzyszące

Finansowanie inwestycyjne Agro

Na zakupu gruntów rolnych, maszyn i nieruchomości rolniczych. zobacz szczegóły

Finansowanie inwestycyjne Agro

Zamknij szczegóły
  • Kredyt inwestycyjny Agro -  na finansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym na rozbudowę gospodarstwa rolnego
  • Kredyt Agro grunt - na zakup niezabudowanych użytków rolnych

Finansowanie bieżące Agro

Zyskaj dodatkowe środki na bieżącą działalność zobacz szczegóły

Finansowanie bieżące Agro

Zamknij szczegóły
  • Kredyt obrotowy Agro w rachunku kredytowym - na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzonym biznesem rolno-spożywczym
  • Kredyt skupowy - specjalny kredyt obrotowy na finansowanie skupu i przechowywanie sezonowych produktów rolnych
  • Linia kredytowa Agro - kredyt w rachunku bieżącym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb agrobiznesu

Co jeszcze zyskujesz?

  • Bezpłatne wydanie karty debetowej.

Dodatkowe informacje

Rachunek AgroPartner oferowany jest w ramach planu taryfowego Rachunku Partner

Opłaty i prowizje

Oprocentowanie

Warunek aktywności
Aby opłata za prowadzenie rachunku podstawowego w ramach Rachunku Partner (AgroPartner) nie została naliczona wystarczy wykonanie przez Klienta minimum 4 transakcji bezgotówkowych przynajmniej jedną kartą debetową posiadaną do rachunku podstawowego lub rachunku pomocniczego w danym miesiącu (do godz. 21.00 ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego), liczone od każdej karty indywidualnie oraz spełnienie JEDNEGO z poniższych warunków:
  • wpływy od kontrahentów lub wpłata utargu na Rachunek Partner lub Rachunki pomocnicze na kwotę nie mniejszą niż 2500 zł w każdym miesiącu (nie wliczamy przelewów z rachunków własnych posiadacza (także prowadzonych w innych bankach) oraz z powiązanego rachunku indywidualnego)
    lub
  • korzystanie z dowolnego produktu kredytowego dla firm.

Nowo założone firmy (do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności) mogą korzystać z rachunku bezpłatnie przez pierwszych 6 miesięcy od daty jego otwarcia, po spełnieniu jedynie warunku dotyczącego wykonania przez Klienta minimum 4 transakcji bezgotówkowych przynajmniej jedną kartą debetową posiadaną do rachunku podstawowego lub pomocniczego w danym miesiącu (do godz. 21.00 ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego), liczone od każdej wydanej karty indywidualnie.

Niespełnienie Warunków Aktywności wiąże się z pobraniem opłaty za prowadzenie rachunku w wysokości 25 zł. Pozostałe benefity rachunku, w tym bezpłatne przelewy krajowe oraz wypłata z bankomatów w Oddziałach Banku, pozostają niezmienne.
 

Rachunek AgroPartner

Otwórz rachunek dla rolników już dziś!