Funkcjonalność Systemu Bankowości Internetowej

Po zalogowaniu do Systemu Bankowości Internetowej w Alior Banku masz dostęp do wszystkich posiadanych produktów bankowych, zarówno indywidualnych, jak i firmowych. Już teraz skorzystaj z wersji demonstracyjnej systemu i zobacz, jak łatwo możesz zarządzać swoimi finansami w Alior Banku.

Sprawdź, jakie podstawowe możliwości oferuje nasz System Bankowości Internetowej:

Dostosuj pulpit

Personalizacja pulpitu - sam decydujesz, które elementy będą wyświetlane na pierwszej stronie po zalogowaniu do systemu oraz masz możliwość ich konfiguracji i dowolnego rozmieszczania

Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań przy tworzeniu Systemu Bankowości Internetowej Alior Banku każdy Klient ma możliwość indywidualnego spersonalizowania wyglądu swojego pulpitu widocznego zaraz po zalogowaniu do systemu.

Sama konfiguracja pulpitu jest niezwykle łatwa. W celu zmiany ustawień na początek należy kliknąć na link "DOSTOSUJ PULPIT" znajdujący się w pasku nawigacyjnym na górze strony.

konfiguracja pulpitu - obrazek 1

 

Po kliknięciu, System przechodzi w tryb edycji pulpitu. Teraz możemy zmieniać miejsce istniejących już boksów:

konfiguracja pulpitu - obrazek 2

 

Lub klikając na przycisk "Dodaj komponent" znajdujący się na dole strony możemy dodać nowe - interesujące nas - boksy.

konfiguracja pulpitu - obrazek 3

 

Dodatkowo, boksy, które tego wymagają, mają możliwość indywidualnej konfiguracji ustawień. Na przykład w boksie "Moje skróty" możemy zdefiniować linki do poszczególnych części serwisu, jakie będą w nim prezentowane, a w boksie "Informacje o karcie kredytowej" wskazujemy numer karty, której boks dotyczy. Do konfiguracje boksów wchodzimy klikając link kluczyka w prawym górnym rogu.

konfiguracja pulpitu - obrazek 4

 
Boks historii operacji - informacje o transakcjach dostępne od ręki

Boks z historią transakcji prezentuje dane o ostatnio wykonanych operacjach na zdefiniowanych w ustawieniach boksu rachunkach.

konfiguracja pulpitu - obrazek 5

Wystarczy najechać kursorem myszy na daną transakcję prezentowaną w boksie a system w dymku po prawej stronie pokaże nam jej szczegóły. Kliknięcie spowoduje przejście do szczegółów operacji, gdzie można od razu wydrukować potwierdzenie lub zapisać je do pliku PDF.

Dla ułatwienia transakcje związane z obciążeniem prezentowane są na burgundowo, transakcje uznaniowe prezentowane są w kolorze czarnym.

Boks Moje skróty - szybki dostęp do wybranych części serwisu

Boks "Moje skróty" pozwala na zdefiniowanie szybkich linków przenoszących od razu do wybranej w systemie funkcjonalności.

konfiguracja pulpitu - obrazek 6

Klikając na ikonę kluczyka w trybie edycji pulpitu można zdefiniować dodatkowe linki, jakie chcemy mieć dostępne "pod ręką" od razu po zalogowaniu do systemu.

Lista funduszy inwestycyjnych - Bieżąca informacja o portfelu posiadanych jednostek

Klienci korzystający z obsługi funduszy inwestycyjnych mogą wzbogacić swój pulpit o boks zawierający podstawowe informacje o aktualnie posiadanym portfelu inwestycyjnym. Liczba i wartość posiadanych jednostek oraz sumaryczna wartość całego portfela prezentowane są w boksie "Lista funduszy inwestycyjnych".

konfiguracja pulpitu - obrazek 7

 

Ustawienia

Ustawienia Systemu Bankowości Internetowej

System Bankowości Internetowej Alior Banku umożliwia wprowadzenie ustawień indywidualnych dla każdego użytkownika. Dzięki temu każdy klient może skonfigurować System zgodnie ze swoimi upodobaniami.

Definicję parametrów rozpoczynamy klikają na link "USTAWIENIA" znajdujący się w pasku nawigacyjnym na górze strony.

ustawienia - obrazek 1

Kliknięcie kursorem oworzy formatkę "Moje ustawienia", gdzie można zdefiniować podstawowe parametry systemu, takie jak:

 • Kontekst domyślny - ładowany bezpośrednio po zalogowaniu
 • Rachunek domyślny - podstawiany na formatkach przelewów
 • Liczba wyświetlanych rekordów na stronie
 • Obrazek bezpieczeństwa

ustawienia - obrazek 2

Po dokonaniu zmian klikamy na przycisk "Zapisz". Od tego momentu system działa już z nowymi ustawieniami.

Zmiana adresu korespondencyjnego i danych kontaktowych

Dzięki Systemowi Bankowości Internetowej każdy Klient po zalogowaniu ma możliwość zmiany swoich danych kontaktowych w tym adresu korespondencyjnego. Celem zmiany należy wybrać menu "Ustawienia->Profil użytkownika".

Po wejściu na formatce system wyświetli w górnej części serwisu dane o użytkowniku, których nie można zmienić za pośrednictwem systemu transakcyjnego. Na dole formatki system prezentuje dane kontaktowe możliwe do zmiany.

Po wprowadzeniu zmian klikamy przycisk "Zapisz".

Ustawienie powiadomień systemowych oraz powiadomień dla realizowanych operacji

System Bankowości Internetowej daje swoim klientom możliwość łatwego i szybkiego zdefiniowania powiadomień, jakie będą generowane po wystąpieniu zdarzenia. Powiadomienia mogą być generowane w formie wiadomości e-mail, komunikatu w systemie w boksie wiadomości lub komunikatów SMS. Koszt powiadomień SMS jest zgodny z obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji.

ustawienia - obrazek 4

Po ustawieniu interesujących nas powiadomień zapisujemy je. Od tej chwili system będzie nas informował o wszystkich wybranych przez nas zdarzeniach.

Zmiana telefonu do kodów SMS

W przypadku zmiany numeru telefonu Klienci za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej mogą w łatwy sposób dokonać zmiany numeru, na który wysyłane są SMS-y. W tym celu należy wybrać "Ustawienia->Telefon do kodów SMS". W pierwszym kroku należy podać nowy numer telefonu, na który będą wysyłane powiadomienia oraz kody autoryzacyjne dla transakcji.

ustawienia - obrazek 5

Po kliknięciu "Zapisz" System celem weryfikacji wyśle na stary numer telefonu kod autoryzujący zmianę. Takie rozwiązanie jest skutecznym zabezpieczeniem przed nieautoryzowaną, lub przypadkową zmianą numeru telefonu.

ustawienia - obrazek 6

Po wprowadzeniu przesłanego kodu SMS potwierdzamy operację klikając przycisk "Podpisz".

Zarządzanie kanałami dostępu

Użytkownicy Systemu Bankowości Internetowej po zalogowaniu mogą w dowolnym momencie aktywować lub blokować kanały dostępu do swoich środków zgromadzonych w Banku. W tym celu należy wybrać "Ustawienia->Zarządzanie kanałami" gdzie system wyświetli nam dostępne kanały i ich aktualne statusy.

ustawienia - obrazek 7

Dodatkowo w tym miejscu można w prosty sposób zmienić swoje hasło dla logowania do Systemu Bankowości Internetowej klikając przycisk "Zmień hasło" lub ustawić kod PIN służący do weryfikacji podczas kontaktów telefonicznych klikając link "Ustaw kod PIN".

Ustawienia brokerskie

Klienci korzystający z funkcjonalności Biura Maklerskiego Alior Banku mogą zmienić domyślne ustawienia funkcjonalności w systemie zgodnie ze swoimi preferencjami. W tym celu należy wybrać "Ustawienia->Ustawienia brokerskie".

ustawienia - obrazek 8

Po wprowadzeniu interesujących nas zmian klikamy "Zapisz". Od tej chwili system działa zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami.

Załączanie dokumentów w formacie PDF i obrazów w formacie JPG w korespondencji z Bankiem

Podczas wysyłania wiadomości przez System Bankowości Internetowej możliwe jest dodawanie załączników w formatach PDF i JPG. Liczymy, że pozwoli to Państwu na jeszcze sprawniejszą komunikację z Bankiem.

ustawienia - obrazek 17

 
Zmiana formy otrzymywania wyciągów - Klient Biznesowy

Klientom Biznesowym System Bankowości Internetowej umożliwia zlecenie zmiany częstotliwości generowania wyciągów i ich formy na wyciągi elektroniczne lub papierowe. W tym celu należy wybrać zakładkę "Ustawienia->Sposób otrzymywania wyciągów" i wypełnić formatkę.

ustawienia - obrazek 9

 
Zarządzanie kluczami - Klient Biznesowy

Klienci firmowi mają możliwość skorzystania z logowania do systemu i autoryzacji kluczem kryptograficznym umieszczonym na tokenie - małym elektronicznym urządzeniu podpinanym do komputera przez port USB.

Po zalogowaniu do systemu istnieje możliwość zarządzania kluczem umieszczonym na karcie. Dostępne są opcję zmiany PIN-u, który został nadany podczas generację klucza. System umożliwia generację nowego klucza i wyczyszczenia karty, na której zapisany jest klucz.

ustawienia - obrazek 10

Dodatkowo została przygotowana aplikacja do zarządzania kartą i kluczem. Szczegółowe informacje możesz znaleźć w instrukcji obsługi.

Przegląd uprawnień użytkowników - Klient Biznesowy

Firmy posiadające konta w Alior banku mają możliwość weryfikowania uprawnień poszczególnych pracowników, jakie zostały dla nich zdefiniowane. Celem sprawdzenia uprawnień należy wybrać w menu "Ustawienia->Uprawnienia użytkowników", a następnie wybrać użytkownika, którego chcemy sprawdzić.

ustawienia - obrazek 11

 
Przegląd schematów akceptacji - Klient Biznesowy

System Bankowości Internetowej Alior Banku daje Klientom Biznesowym możliwość zdefiniowania schematów akceptacji zleceń oraz składanych w systemie wniosków. Wybierając "Ustawienia->Schematy akceptacji" Klient może zweryfikować ustawione limity. Dla ułatwienia system daje też możliwość zweryfikowania ich funkcjonowania. W tym celu należy na formatce schematów akceptacji kliknąć przycisk "Testuj" i wypełnić formatkę.

ustawienia - obrazek 12

Po weryfikacji system wyświetli odpowiedni komunikat. Przykładowo:

ustawienia - obrazek 13

 
Import transakcji - Klient Biznesowy

System Bankowości Internetowej daje możliwość importowania danych bezpośrednio z innych systemów finansowo-księgowych. Strukturę plików z transakcjami lub szablonami przelewów można definiować własnoręcznie, można też skorzystać z gotowych predefiniowanych szablonów importu. Celem importowania danych należy wybrać "Ustawienia->Import"

ustawienia - obrazek 14

Szczegółowy opis funkcjonalności znajdą państwo w opisie instrukcji importu. Pliki dla szablonów predefiniowanych opisane są w dokumencie struktura pliku.

Eksport danych - Klient Biznesowy

Ułatwiając przesyłanie danych finansowych System Bankowości Internetowej daje możliwość wygenerowania plików zawierających transakcje lub szablony płatności. Podobnie, jak w przypadku importu danych, tak i tutaj System daje możliwość samodzielnego określenia struktury pliku lub skorzystania z predefiniowanych szablonów.

Aby wyeksportować wyciąg w formacie MT 940 należy wybrać "Oszczędności -> Wyciąg z rachunku" i kliknąć w ikonę MT 940.

Celem wyeksportowania danych należy wybrać "Ustawienia->Eksport"

ustawienia - obrazek 15

Szczegółowy opis funkcjonalności znajdą państwo w opisie instrukcji eksportu. Opis plików dla szablonów predefiniowanych: struktura pliku (obowiązuje do 2.01.2013 r.) i struktura pliku (obowiązuje od 3.01.2013 r.).

Raporty Bankowe - Klient Biznesowy

W Systemie Bankowości Internetowej istnieje możliwość pobrania okresowych raportów dotyczących wybranych produktów transakcyjnych.

ustawienia - obrazek 16

 

Informacje o wszystkich dostępnych rozwiązaniach w Systemie Bankowości Internetowej dostępne są tutaj:
http://www.aliorbank.pl/pl/bankowosc_elektroniczna/internet.

Zarządzanie uprawnieniami do paczek płacowych - Klient Biznesowy

W Systemie Bankowości Internetowej istnieje możliwość podpisywania paczki płacowej od możliwości podglądu szczegółów paczki - np. będzie teraz możliwość wybrania opcji, że osoba wprowadzająca paczkę płacową nie będzie miała możliwości jej podpisania, a osoba podpisująca nie zobaczy jej szczegółów (poza informacjami ogólnymi na temat paczki płacowej). Dodaliśmy cztery nowe uprawniania do zarządzania dostępami do paczek płacowych:

 • Dostęp do obsługi paczek płacowych – nadaje dostęp do funkcjonalności paczek płacowych, pozwala ono na tworzenie i importowanie paczek – jego nadanie jest niezbędne aby definiować pozostałe uprawnienia;
 • Szczegóły paczki – możliwość podglądu szczegółów paczki (szczegółów zleceń dodanych do paczki);
 • Podpis paczki płacowej – możliwość podpisywania oraz wysyłania paczki płacowej;
 • Raport z paczki – dostęp do zakładki „Raport z paczki płacowej” oraz możliwość pobierania raportów.

ustawienia - obrazek 18

 

Płatności

Przelew krajowy - samodzielnie reguluj codzienne płatności. Bieżące i przyszłe

Po zalogowaniu wybierasz zakładkę "Płatności->Przelewy->Przelew krajowy" i wprowadzasz dane odbiorcy. Jeżeli w przyszłości będziesz realizował płatności do tego odbiorcy, możesz wprowadzone dane zapisać jako szablon po zaznaczeniu opcji do zapisania, albo pominąć ten element.

 • Jeżeli będzie to odbiorca nie zaufany system za każdym razem będzie Cię prosił o podanie kodu SMS.
 • Jeżeli zaufany poprosi Cię tylko podczas pierwszej realizacji.

płatności - obrazek 1

By wysłać przelewy wybierasz klawisz "Zatwierdź przelew", następnie wprowadzasz kod SMS i zatwierdzasz. Otrzymasz komunikat o statusie realizacji przelewu.

płatności - obrazek 2

 
Pobieranie potwierdzenia przelewu

Wybierasz zakładkę "Oszczędności->Rachunki" i na liście zobaczysz link "Historia" - wybierz go. Następnie ustaw zakres dat, kiedy był realizowany przelew i wybierz klawisz "Pokaż", zostanie wyświetlona lista operacji z danego cyklu w tej samej linii po prawej stronie będzie link potwierdzenie po wybraniu, którego będziesz mógł pobrać potwierdzenie.

płatności - obrazek 3

 
Po wysłaniu kodu SMS do przelewu nie widzę go w historii rachunku, gdzie sprawić jego status?

Na liście przelewów odroczonych - "Płatności->Przelewy->Przelewy odroczone".

płatności - obrazek 4

Na liście przelewów odrzuconych "Płatności->Przelewy->Przelewy odrzucone".

płatności - obrazek 5

W szczegółach rachunku w pozycji kwota blokad "Oszczędności->Rachunki->Szczegóły->Kwota" zablokowana. Blokada może pojawić się w przypadku realizacji przelewów zagranicznych.

płatności - obrazek 6

W przeglądzie zleceń "Płatności->Przelewy->Przelewy do zatwierdzenia". Jeżeli nie widzisz przelewu w ww. miejscach skontaktuj się z infolinią banku, podaj datę, godzinę i kwotę, jaką wpisałeś.

płatności - obrazek 7

 
Jak zmienić rachunek przypisany do szablonu?

Zmiany można dokonać w zakładce 'Szablony płatności' wybierając modyfikację i zapisując zmianę. "Płatności->Przelewy->Szablony płatności".

płatności - obrazek 8

 
Przelew maklerski - nie trać czasu, zasilaj rachunek maklerski szybko i sprawnie

Po zalogowaniu wybierasz w zakładce płatności formularz Przelew na rachunek maklerski. I szybko możesz przelać środki na swój rachunek lub obcy po wprowadzeniu rachunku. Wypełniasz dane i zatwierdzasz przelew.

płatności - obrazek 9

 
Przelew z przyszłą datą realizacji

Na liście przelewów odroczonych "Płatności->Przelewy odroczone" znajdują się wszystkie przelewy z przyszłą datą realizacji.

płatności - obrazek 10

 
Weryfikacja przelewu odrzuconego

Sprawdź, czy w przypadku przelewu odroczonego na dzień realizacji przelewu zostały zapewnione środki do jego realizacji.
Jeżeli był to przelew na rachunek prowadzony przez Alior Banku, tu upewnij się, czy jest poprawny.

płatności - obrazek 11

 
Sprawdzenie kodu SWIFT/BIK banku

Kod SWIFT/BIK banku powinien się składać z 8 lub 11 znaków. Możesz zweryfikować jego poprawność na formularzu przelewu zagranicznego w polu kod SWIFT/BIK wpisujesz dane i przechodzisz do następnej formatki dane Banku powinny się pojawić automatycznie. Jeżeli tak się nie stanie, skorzystaj "Wyszukaj"

płatności - obrazek 12

i na podstawie wybranych parametrów zweryfikuj poprawność. Jeżeli nie uda Ci się odnaleźć potwierdź SWIFT/BIK z odbiorcą przelewu.

 
Zlecenie stałe - regulacja okresowych zobowiązań

W zakładce płatności wybierasz zlecenie stałe i uzupełniasz dane jak dla przelewu krajowego.

płatności - obrazek 14

Po uzupełnieniu tych danych uzupełniasz dane odpowiedzialne za częstotliwość realizacji.

płatności - obrazek 15

Po wpisaniu dnia płatności, system sam podpowiada datę pierwszej płatności.

płatności - obrazek 16

Zatwierdzasz płatność i zapisujesz. Jeżeli zmienia Ci się kwota do spłaty zawsze możesz zmodyfikować zlecenie.

Pre-paid - szybki sposób doładowania telefonu z rachunku

Jeżeli chcesz doładować telefon na kartę, wystarczy, że się zalogujesz i w zakładce płatności wybierzesz sekcję Pre-paid. Wypełniasz formularz,

płatności - obrazek 17

następnie zatwierdzasz dane i czekasz na realizację doładowania. Aktualny status doładowania możesz sprawdzić w historii doładowań.

płatności - obrazek 18

Możesz też ustawić doładowanie okresowe telefonu. Wtedy np. co tydzień lub co miesiąc bank sam doładuje telefon w zdefiniowanym przez Ciebie dniu. Wystarczy, że wypełnisz formularz nowego doładowania okresowego.

płatności - obrazek 19

Następnie wprowadzasz dane opowiedziane za częstotliwość.

płatności - obrazek 20

 
Polecenia zapłaty - rachunki za prąd, telefon, gaz i wiele innych mogą same się realizować

Jeżeli chcesz, by rachunki płaciły się same złóż wniosek polecenia zapłaty u swojego usługodawcy. Listę aktywnych poleceń zapłaty możesz zobaczyć w Systemie Bankowości Internetowej w zakładce "Płatności->Polecenia zapłaty".

płatności - obrazek 21

A płatności zrealizowane możesz zobaczyć i odwołać w płatnościach zrealizowanych.

płatności - obrazek 22

 
Paczki zleceń - Klient Biznesowy

System Bankowości Internetowej umożliwia realizację płatności z wykorzystaniem funkcjonalności paczek. Z ich pomocą można grupować przelewy w określone grupy podczas dodawania płatności pojedynczych i jednorazowych. System umożliwia realizację zobowiązań z wykorzystaniem paczek dla formularza krajowego, podatkowego, ZUS i zagranicznego.

Szczegółowy opis funkcjonalności znajdą państwo w opisie instrukcji paczek.

 
Modyfikacja szablonu zaufanego podczas realizacji przelewu

System Bankowości Internetowej umożliwia jednoczesne zlecenie przelewu oraz zaktualizowanie szablonu.

Poniżej przedstawiony został zmodyfikowany ekran realizacji przelewu – modyfikacja danych odbiorcy i numeru rachunku jest możliwa.

płatności - obrazek 23

Jeśli modyfikowany przelew był przelewem zaufanym, ten parametr nie zmienia się i realizacja przelewu nie będzie wymagać podania kodu SMS.

 
Zawieszenie polecenia zapłaty

System Bankowości Internetowej umożliwia zawieszenie polecenia zapłaty do wskazanego terminu. Zawieszone polecenia zapłaty nie będą realizowane od kolejnego dnia po wybraniu opcji „Zawieś”, do dnia następującego po dacie wskazanej w formularzu. Zmiana ta pozwala na elastyczne zarządzanie swoimi finansami.

płatności - obrazek 24

 
Informacja o wysokości prowizji przy przelewie zagranicznym i europejskim

Podczas realizacji przelewu zagranicznego, np. europejskiego, na formularzu pojawi się informacja o szacowanej wysokości prowizji za przelew.

płatności - obrazek 25

 
Informacja o szacowanej kwocie obciążenia w przypadku realizacji przelewu z przewalutowaniem

Informacja o szacowanej kwocie obciążenia w przypadku realizacji przelewu z przewalutowaniem Podczas dokonywania transakcji z rachunku prowadzonego w innej walucie niż PLN, do innego Banku w Polsce, pojawi się informacja o aktualnym kursie waluty w jakiej prowadzony jest rachunek.

płatności - obrazek 26

Jednocześnie przypominamy, że aby przesłać środki w obrębie Polski w walucie innej niż PLN należy skorzystać z formularza przelewu zagranicznego/europejskiego.

 
Potwierdzenie przyjęcia przelewu zagranicznego do realizacji dla Klienta Biznesowego

Klienci Biznesowi mają możliwość pobrania potwierdzenia przyjęcia przelewu zagranicznego do realizacji z poziomu listy blokad danego rachunku. Jest to dokument potwierdzający złożenie przez Klienta dyspozycji przelewu, z zastrzeżeniem, że kwoty obciążenia w dokumencie mogą się różnić od kwot jakimi zostanie obciążony rachunek Klienta podczas księgowania. Jest to spowodowane faktem, że kurs waluty może się zmienić w czasie pomiędzy złożeniem dyspozycji przelewu, a księgowaniem.

 
Ponawianie przelewu

Przelew już raz wykonany możesz ponowić z poziomu Systemu Bankowości Internetowej, opcja ta jest dostępna zarówno dla Klientów Indywidualnych, jak i Klientów Biznesowych. Wystarczy wejść w szczegóły przelewu wykonanego i nacisnąć przycisk Wykonaj Ponownie.

Następnie System Bankowości Internetowej otworzy formatkę z uzupełnionymi danymi  identycznymi do ponawianego przelewu: Przelew środków z rachunku, Nazwa / Imię i nazwisko, Numer rachunku odbiorcy, Adres. W przypadku ponowienia przelewu wprowadzana jest także data bieżąca.

Ponowienie przelewu jest dostępne dla operacji: Przelew ZUS, Przelew podatkowy, Przelew krajowy.

 
Odpowiedz na przelew

W Systemie Bankowości internetowej została udostępniona opcja Odpowiedzi na przelew, opcja ta jest dostępna dla Klientów Indywidualnych oraz Klientów Biznesowych. Wystarczy wejść w szczegóły przelewu wykonanego i nacisnąć przycisk Odpowiedz na przelew

Następnie System Bankowości Internetowej otworzy formatkę z uzupełnionymi danymi  identycznymi do przelewu, na który chcemy odpowiedzieć: Przelew środków z rachunku, Nazwa / Imię i nazwisko, Numer rachunku odbiorcy, Adres. W przypadku ponowienia przelewu wprowadzana jest także data bieżąca.

Opcja Odpowiedz na przelew jest dostępne dla operacji: Przelew ZUS, Przelew podatkowy, Przelew krajowy.

 

Oszczędności

Przeniesienie wynagrodzenia do Alior Banku - dyspozycja

W Systemie Bankowości Internetowej w bardzo szybki sposób możesz wypełnić wniosek o przeniesienie wynagrodzenia do Alior Banku.

Jak to zrobić?

1. Wybierz z menu: Oszczędności -> Przenieś konto

2. Wskaż rachunek, na który pracodawca ma przekazywać wynagrodzenie, wybierz datę, od kiedy chcesz, aby środki trafiały na konto w Alior banku i kliknij jedną z dwóch opcji: "Zapisz do PDF" lub "Wydrukuj".

3. Wydrukowany dokument uzupełnij o miejscowość i datę, podpisz i przekaż Pracodawcy, do odpowiedniej jednostki.

oszczędności - obrazek 1

 
Rachunki - podgląd stanu rachunków

Wszystkie rachunki prezentowane są w jednym miejscu - na "Liście rachunków" - tak abyś łatwo mógł zorientować się w aktualnej sytuacji Twoich finansów. Pod listą rachunków wyświetlane jest przejrzyste podsumowanie pokazujące sumę środków na rachunkach o tych samych walutach.

oszczędności - obrazek 1

 
Lokaty - W jednym miejscu wszystkie stawki - wiesz, co masz do wyboru

Z poziomu Systemu Bankowości Internetowej można założyć lokatę. W formatce "Oprocentowanie lokat" przedstawione są wszystkie oferty lokaty proponowanej przez Bank. Przy każdej lokacie jest odnośnik "Załóż lokatę", który prowadzi do formatki "Nowa lokata" z już uzupełnionymi danymi o wybranej lokacie. Lokatę w danej walucie można założyć tylko jeżeli w tej walucie posiada się rachunek.

W formatce "Lista lokat" prezentowane są wszystkie lokaty założone przez Klienta.

oszczędności - obrazek 2

 
Fundusze - Nabycie, konwersja/Zamiana, Odkupienie: inwestuj z Alior Bankiem

Bankowość internetowa oferuje wygodne i skuteczne narzędzia do inwestowania środków. Możesz nabywać fundusze, a następnie nimi zarządzać - konwersja, odkupienie. Każda operacja jest zapisywana w historii operacji. Wszystkie te operacje dostępne są w menu "Fundusze".

oszczędności - obrazek 3

 
Autodealing - możesz obniżyć marżę banku od kupna i sprzedaży walut, ulokować środki na atrakcyjnych warunkach

Autodealing to platforma wewnątrz Systemu Bankowości Internetowej służąca do zawierania transakcji przewalutowywania oraz otwierania lokat terminowych na indywidualnych warunkach. W ramach systemu dostępne są poniższe transakcje:

 • Walutowa Transakcja Natychmiastowa - transakcja wymiany walut po indywidualnym kursie rozliczania pomiędzy rachunkami Klienta do dwóch dni roboczych od dnia zawarcia transakcji
 • Walutowa Transakcja Terminowa - transakcja wymiany walut po indywidualnym kursie rozliczania pomiędzy rachunkami Klienta w terminie późniejszym niż dwa dni robocze
 • Negocjowana Lokata Terminowa - lokata terminowa zawierana na indywidualnych warunkach w zakresie terminu i oprocentowania

Negocjacja indywidualnych warunków polega na wysłaniu przez Klienta propozycji transakcji do Banku. W odpowiedzi Bank wysyła kurs lub stawkę oprocentowania dla zadanych warunków transakcji. Klient ma 15 sekund (WTN, WTT) lub 60 sekund (NLT) na zaakceptowanie oferty Banku. Akceptacją oznacza zawarcie transakcji, natomiast odrzucenie lub nie wykonanie akcji w wyznaczonym czasie nie prowadzi do zawarcia transakcji.

Produkty strukturyzowane

Bankowość internetowa umożliwia w pełni zdalne zarządzanie własnymi inwestycjami w produkty strukturyzowane oferowane przez Alior Bank. Zakładka „Lista rachunków” prezentuje listę rachunków depozytowych, na których deponowane są instrumenty. W przypadku emisji nowych instrumentów istnieje możliwość szybkiego i łatwego złożenia zapisu w pozycji „Nowy zapis”. Istnieje także możliwość przeglądania historii złożonych wcześniej zapisów oraz historii finansowej rachunku depozytowego.

 
Notyfikacja gotówki

System Bankowości Internetowej Alior Banku umożliwia Klientom Biznesowym utworzenie notyfikacji gotówki, dzięki czemu zaplanowanie dużej wypłaty gotówki nie wymaga uprzedniej wizyty Klienta w oddziale Banku.

Do złożenia notyfikacji konieczne jest podanie następujących danych:

 • Numeru rachunku, z którego realizowana będzie wypłata;
 • Imienia i nazwiska reprezentanta, który będzie odbierał gotówkę – w przypadku wyboru reprezentanta firmy;
 • Kwoty wypłaty;
 • Adresu oddziału, w którym będzie odbierana gotówka;
 • Daty odbioru gotówki - realizacja wypłaty może odbyć się od razu po złożeniu notyfikacji dla kwot do 20 tys. zł i 2 tys. jednostek waluty lub po dwóch dniach roboczych od złożenia notyfikacji dla kwot powyżej 20 tys. zł i 2 tys jednostek waluty.

Szczegółowe informacje możesz znaleźć w  Instrukcji składania notyfikacji gotówki.

 

Karty

Podgląd listy kart płatniczych (debetowych i kredytowych) oraz ich szczegółów

W sekcji "Karty" masz dostęp do wszystkich swoich kart. Po kliknięciu w "Szczegóły" przy danej karcie wyświetlone zostaną wszystkie ważne informacje dotyczące wybranej karty łącznie z jej wizerunkiem.

karty - obrazek 1

 
Podgląd transakcji dokonanych na karcie, w tym szczegółowe informacje o nierozliczonych transakcjach wykonanych kartą

Dla każdej karty prezentowanej na Liście kart możliwe jest wyświetlenie zestawienia transakcji w określonych ramach czasowych. Do wyboru może być zakres dat , liczba ostatnich dni/tygodni/miesięcy czy liczba ostatnich operacji. Dodatkowo System Bankowości Internetowej umożliwia zdefiniowanie filtrów, które ograniczają zestawienie do ściśle ograniczonych przez nas reguł.

Informację o nierozliczonych transakcjach możesz sprawdzić w szczegółach każdej karty w polu "Kwota blokad".

karty - obrazek 2

 
Możliwość aktywacji, blokady i odblokowania oraz zastrzeżenia posiadanych kart

W szczegółach karty masz możliwość aktywacji, blokady, odblokowania oraz zastrzeżenia danej karty. W polu "Status karty" oprócz aktualnego statusu karty masz dostępne linki, które powodują zmianę statusu.

karty - obrazek 3

 
Możliwość odczytania kodu PIN podczas aktywacji karty płatniczej

Podczas pierwszej aktywacji karty płatniczej po poprawnym procesie na ekranie zostanie zaprezentowany kod PIN do tej karty.

karty - obrazek 4

 
Możliwość zmiany kodu PIN karty płatniczej w dowolnym momencie

W szczegółach aktywnej karty istnieje możliwość zmiany kodu PIN w dowolnym momencie. Wystarczy kliknąć na link "zmiana PIN", wpisać dwukrotnie nowy PIN i operację potwierdzić SMS-em.

karty - obrazek 5

 
Możliwość pobrania wyciągu z rachunku karty kredytowej

System Bankowości Internetowej oferuje możliwość pobrania wyciągu z rachunku karty kredytowej w formacie pdf. Z menu "Karty" wybierz "Wyciąg z rachunków", a następnie kliknij ikonkę przy interesującym Cię wyciągu.

karty - obrazek 6

 
Możliwość zdefiniowania dziennych limitów transakcyjnych w tym limitu płatności internetowych (MOTOEC- Mail order, Telephone order, E-commerce)

System Bankowości Internetowej Alior Banku pozwala klientom na zdefiniowanie na kartach płatniczych, które umożliwiają płatności w Internecie, dodatkowego limitu dziennego w ramach limitu bezgotówkowego. System umożliwia definiowanie limitu dla transakcji internetowych i pozostałych wykonywanych bez fizycznego przedstawienia karty. Jeśli chcesz zdefiniować ten limit przejdź do zakładki „Karty i kredyty ->Lista kart -> Szczegóły karty -> Limity - > Limity transakcyjne dzienne”. Następnie wprowadź limity dostosowane do Twoich potrzeb.

 

Umowy i Wnioski

Możliwość podpisania umowy o rachunki oraz karty płatnicze, online za pomocą kodu SMS

Alior Bank oferuje możliwość podpisywania umów o nowe produkty z poziomu Systemu Bankowości Internetowej - w zakładce "Umowy i Wnioski". Wnioski podpisywane są za pomocą kodu, który po wypełnieniu umowy przychodzi na numer telefonu, który został podany, jako telefon zaufany do kodów SMS.

umowy i wnioski - obrazek 1

 
Możliwość składania wniosków o nowe produkty bankowe (pożyczka, limit odnawialny w rachunku)

W zakładce "Umowy i wnioski->Kredyty" można złożyć wniosek o pożyczkę, limit odnawialny. Wniosek taki jest weryfikowany przez Bank, a następnie podjęta zostaje decyzja ws. wnioskowanego produktu. O decyzji Banku zostaniesz poinformowany telefonicznie lub przez e-mail. W przypadku decyzji pozytywnej zostaniesz poproszony o przybycie do oddziału w celu podpisania umowy.

umowy i wnioski - obrazek 2

 
Weryfikacja wniosków w zakładce "Złożone wnioski"

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku o wybrany produkt zostanie zaprezentowany ekran informujący o możliwości weryfikacji aktualnego statusu wniosku w zakładce "Założone wnioski".

umowy i wnioski - obrazek 3

W zakładce tej prezentowane są dokładne informacje o dacie złożenia oraz statusie wniosku.

umowy i wnioski - obrazek 4

 
"Lista produktów" - formatka, na której można sprawdzić produkty, które założono za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej

W zakładce "Umowy i wnioski->Lista produktów" wyświetlany jest spis produktów, o które wnioskowano z poziomu Systemu Bankowości Internetowej. Każda pozycja ma datę podpisania umowy oraz status tej umowy.

umowy i wnioski - obrazek 5

 
Możliwość otworzenia rachunku brokerskiego

System Bankowości Internetowej oferuje łatwy start Klientom chcącym zacząć inwestować swoje środki. W zakładce "Umowy i wnioski->Rachunki brokerski" można za pomocą SMS-u podpisać umowę o rachunek brokerski.

umowy i wnioski - obrazek 6

Podczas wypełniania formularza warto zwrócić uwagę na ankietę w nim zawartą. Wypełnienie ankiety pozwoli Bankowi na poznanie preferencji inwestycyjnych Klienta.

umowy i wnioski - obrazek 7

 

Inwestycje

Rachunek – informacja o stanie rachunku i szczegółach zawartej umowy

Zakładka „Rachunek” prezentuje informacje na temat bieżącego stanu rachunku, a więc jego bieżącej wyceny zarówno w zakresie stanu środków pieniężnych, jak również wartości zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych. Ponadto widoczne są tutaj szczegółowe dane na temat rachunku zawarte w umowie o świadczenie usług brokerskich oraz podstawowe parametry umowy o otwarcie kredytu inwestycyjnego na rynek wtórny. W zakładce Szczegóły rachunku można także aktywować usługi dodatkowe – takie, jak: Odroczony termin płatności, Aneks o derywaty czy Przelewy automatyczne.

 
Zlecenia – składanie, modyfikacja i anulowanie zleceń

W zakładce „Zlecenia” Inwestorzy mogą dokonywać wszelkich operacji związanych przesyłanymi na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie zleceniami zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych. Zlecenia można składać pojedynczo lub kilka jednocześnie – korzystając z formatki Zlecenie wielokrotne.

Modyfikacja i anulowanie aktywnych zleceń możliwe jest w sekcji Zlecenia bieżące.

 

 

 

 

 
Historia – podgląd transakcji i dyspozycji wykonywanych na rachunku brokerskim

Zakładka „Historia” zawiera zestawienie wszystkich zmian dokonywanych na rachunku brokerskim zarówno w zakresie papierów wartościowych, jak i zgromadzonych środków pieniężnych. Można tu m.in. zweryfikować dokonane operacje (wybierając odpowiedni typ, okres itd.), zlecenia, które wyszły z konta klienta.

 
Notowania – dostęp do podglądu notowań giełdowych w czasie rzeczywistym

W zakładce „Informacje”, w sekcji Notowania prezentowane są informacje na temat ogólnych warunków dostępu do aplikacji NOL3. Uruchomienie aplikacji możliwe jest poprzez opcję Uruchom w części Obsługa notowań oraz za pomocą ikony znajdującej się na pasku monitora powiadomień.

 
Rynek pierwotny – możliwość składania zleceń w ofertach pierwotnych spółek

Zakładka „Rynek pierwotny” pozwala na składanie zapisów w ofertach rynku pierwotnego za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej. Chodzi tutaj zarówno o oferty z prawem poboru, jak i pierwotne oferty publiczne.

 
 
 

 

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony produktów:

Brak zapamiętanych pozycji

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony narzędzi:

Brak zapamiętanych pozycji