Chcesz zapytać o ten produkt?

Skontaktuj się
z naszym
konsultantem,
dzwoniąc na numer
infolinii 19 503
(z zagranicy:
+48 12 19 503),
lub skorzystaj
z formularza
kontaktu.

Investors to polska, niezależna grupa kapitałowa, w skład której wchodzą licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Dom Inwestycyjny Investors S.A. Za ich pośrednictwem inwestorzy mają dostęp do instrumentów finansowych dających ekspozycję m.in. na rynek złota, akcji polskich i zagranicznych, private equity, nieruchomości.

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powstało jako jedna z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce na początku 2005 z inicjatywy doświadczonych finansistów.

W 2011 roku dokonana została integracja dwóch Towarzystw działających na polskim rynku. W wyniku połączenia działalności, pod marką Investors TFI oferowane są także fundusze zarządzane wcześniej przez spółkę DWS Polska TFI, która działała na polskim rynku od 1998 roku, kiedy rozpoczęła sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy. Właścicielem 100% akcji Towarzystwa jest Investors Holding S.A.

Investors TFI S.A. zarządza 20 funduszami i subfunduszami otwartymi oraz 5 publicznymi funduszami zamkniętymi, o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej obejmującej m.in. rynki wschodzące (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Turcja), rynek złota, rynek rolny, rynek nieruchomości, rynek polskich małych spółek. Towarzystwo oferuje szeroki wybór funduszy, wśród których znajdują się zarówno fundusze o niskim poziomie ryzyka, jak i fundusze oferujące możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu.


Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

tel: (22) 378 91 00
faks: (22) 378 91 01
Internet: www.investors.pl

KRS 0000227685
NIP 1070001525
Wysokość kapitału zakładowego 8.417.690 zł,
Wysokość kapitału wpłaconego 8.417.690 zł

Polecam stronę Alior Banku
 zamknij wyślij 

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony produktów:

Brak zapamiętanych pozycji

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony narzędzi:

Brak zapamiętanych pozycji