Chcesz zapytać o ten produkt?

Skontaktuj się
z naszym
konsultantem,
dzwoniąc na numer
infolinii 19 502
(z zagranicy:
+48 12 19 502),
lub skorzystaj
z formularza
kontaktu.

Co jest potrzebne, aby otworzyć konto w Alior Banku?

Wystarczy dokument tożsamości.

Czy Bank określił kwotę wypłaty gotówki, powyżej której konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie chęci realizacji wypłaty?

Tak, większe wypłaty wymagają wcześniejszego poinformowania banku. W zależności od rodzaju placówki, kwoty są różne:

•    25 000 PLN bądź 3 000 w EUR bądź 2000 USD lub GBP – w przypadku wypłaty w Oddziałach Banku;
•    10 000 PLN – w przypadku wypłaty w Oddziału Alior Bank Express;
•    10 000 PLN – w przypadku wypłaty w Placówkach Partnerskich (Agencjach).

Notyfikacja powinna zostać zgłoszona najpóźniej do godziny 14:00 na dwa dni robocze przed planowaną datą wypłaty w oddziale.

Istnieje możliwość odwołania notyfikacji lub modyfikacji kwoty, terminu lub miejsca realizacji wypłaty dla:
- PLN - do godziny 11:00 na jeden dzień roboczy przed planowaną wypłatą w oddziale;
- waluty obce - do godziny 14:00 na dwa dni robocze przed planowaną wypłatą w oddziale.

Za niezrealizowaną notyfikację pobierana jest opłata zgodna z Taryfą Opłat i Prowizji.

Czy operacje w systemie PayPass™ mogę zacząć wykonywać od razu po aktywowaniu karty?

Ze względów bezpieczeństwa, aby karta mogła wykonywać transakcje bezstykowe musi zostać wykonana przynajmniej jedna transakcja z wykorzystaniem mikroprocesora umieszczonego na karcie – może to być płatność w sklepie bądź wypłata z bankomatu.

UWAGA! Wykonanie transakcji z użyciem paska magnetycznego nie powoduje aktywacji technologii PayPass.

W jakiej formie mogę otrzymywać wyciąg z rachunku?

W trosce o środowisko, rekomendujemy korzystanie z wyciągów elektronicznych – dostępnych w Bankowości Internetowej. Oczywiście istnieje również możliwość otrzymywania tradycyjnych, papierowych wyciągów wysyłanych pocztą lub odbierania wyciągów w oddziale Banku, ale za taki wyciąg pobierzemy opłatę.

W których bankomatach mogę wypłacić pieniądze bez prowizji?

Jeśli Alior Bank jest Twoim "głównym bankiem", w ramach Konta osobistego wypłaty we wszystkich bankomatach w Polsce i na świecie są darmowe. Jeśli nie spełniasz warunku "głównego banku", w kolejnym miesiącu pobierzemy opłatę w wysokości 3 zł za każdą wypłatę z krajowego bankomatu obcego (tj. nienależącego do Alior Banku lub sieci Euronet). Wypłaty za granicą są bezpłatne dla wszystkich posiadaczy Konta osobistego.

Czy istnieje możliwość otrzymania karty debetowej od razu przy podpisaniu umowy w oddziale?

Tak, proponujemy naszym Klientom kartę wydawaną „od ręki”. Taka karta jest niespersonalizowana (tzn. nie jest na niej nadrukowane imię i nazwisko użytkownika, a jedynie nazwa banku). Karta ważna jest przez 1 rok, a kolejna wydawana jest już jako karta spersonalizowana z imieniem i nazwiskiem użytkownika. Jako kartę niespersonalizowaną możesz otrzymać jednak tylko płaską kartę MasterCard Debit.

Chciałbym przenieść ROR do Alior Banku, ale obawiam się, że będzie to wymagało wiele wysiłku.

Bez obaw. W Alior Banku zapewnimy Ci pomoc w przeniesieniu rachunków. Podczas otwierania rachunku w oddziale, nasz Bankier udzieli Ci informacji, jak sprawnie zamknąć konto w dotychczasowym banku, a także powiadomi odpowiednie instytucje o zmianie numeru rachunku (np. Twojego pracodawcę oraz Urząd Skarbowy). Umożliwi Ci również szybkie przeniesienie płatności, zleceń stałych, poleceń zapłaty i odbiorców.

Sprawdź, jak łatwo przenieść konto do Alior Banku.

W dotychczas posiadanym rachunku miałem przyznany limit odnawialny. Chciałbym dysponować takim limitem również w Alior Banku. Po jakim czasie będzie to możliwe?

Limit w rachunku możesz uzyskać już w pierwszym miesiącu. Co więcej, formalności załatwisz w ciągu jednej wizyty w oddziale.

Na czym polega technologia MasterCard® PayPass™?

Technologia PayPass™, to bezstykowy system pozwalający na dokonywanie transakcji bezgotówkowych jedynie za pomocą przyłożenia karty do specjalnego terminalu. Sprzedawca wprowadza kwotę do zapłaty, Ty zbliżasz kartę do czytnika i gotowe! Maksymalna kwota transakcji bez kodu PIN lub podpisu wynosi 50 zł.

Czy w Alior Banku dostępne są również rachunki dla dzieci?

Oczywiście, rachunek mogą otworzyć również osoby małoletnie - powyżej i poniżej 13. roku życia. Aby to zrobić, niezbędna jest obecność przedstawiciela ustawowego.
 

Czy osoba uzyskująca dochody za granicą może otworzyć limit odnawialny w rachunku?

Niestety nie ma takiej możliwości, limit odnawialny w rachunku mogą otworzyć obywatele polscy i obcokrajowcy (rezydenci oraz nierezydenci, zgodnie z określeniami zawartymi w Prawie Bankowym oraz Prawie Dewizowym), którzy uzyskują dochody na terenie Polski.

Na jaki cel mogę przeznaczyć środki z limitu odnawialnego w rachunku?

Środki w ramach limitu możesz przeznaczyć na dowolny cel, ponieważ limit działa jak zwiększenie kwoty środków, dostępnych na rachunku.

Czy możliwe jest otrzymanie limitu w rachunku wspólnym?

Tak, oczywiście istnieje taka możliwość. W takiej sytuacji umowę o limit podpisują obaj współposiadacze rachunku.

Jakie dokumenty muszę przedstawić, by ubiegać się o przyznanie limitu odnawialnego w rachunku?

Niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • inne dokumenty uzależnione od indywidualnego przypadku,
 • zgoda współmałżonka w przypadku zobowiązań powyżej kwoty, ustalanej przez Bank.

Kto może ubiegać się o limit odnawialny w rachunku?

O limit mogą wnioskować osoby w wieku od 22 do 80 lat, posiadające rachunek ROR i uzyskujące dochody na terenie Polski. Dla rachunków wspólnych o limit wnioskują obaj posiadacze rachunku.

W jaki sposób mogę zastrzec kartę debetową?

W razie potrzeby możesz zastrzec swoją kartę debetową korzystając z Systemu Bankowości Internetowej, w dowolnym Oddziale Banku lub za pośrednictwem naszego Contact Center. Możesz także dokonać blokady karty korzystając z aplikacji mobilnej.

Do której godziny muszę wysłać przelew, aby został on zrealizowany w tym samym dniu?

Bank realizuje przelewy poprzez KIR S.A.(Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.) zgodnie z harmonogramem sesjii Elixir. Wpływ na godzinę realizacji zlecenia (przelewu) ma zarówno Bank, z którego wykonywany jest przelew, jak i Bank, który go przyjmuje.

W Alior Banku, aby przelew został wysłany na I sesję KIR należy go zlecić do godz. 8:20, na II sesję do godz. 12:20, a na III sesję do godz. 15:20. Godziny przyjmowania tych przelewów w innych Bankach mogą być zróżnicowane.

Księgowanie sesji elixir przychodzących do Alior Banku rozpoczyna się:

 • I sesja KIR -  od godz. 11:00;
 • II sesja KIR - od godz. 15:00;
 • III sesja KIR - od godz. 17:00.

Długość procesu księgowania uzależniona jest od wielkości sesji przychodzącej.

Na jaki adres przyjedzie kurier w przypadku korespondencyjnego zakładania konta? Czy można adres zmienić u kuriera?

Kurier przyjedzie na adres korespondencyjny, podany we wniosku internetowym lub podany Konsultantowi Contact Center. Po rozpoczęciu procesu nie ma możliwości zmiany tego adresu na inny.

Co się stanie, jeśli nie będzie mnie pod wskazanym adresem, kiedy kurier dostarczy dokumenty?

Kurier podejmuje dwie próby podjechania na podany adres korespondencyjny. Po drugiej nieudanej próbie kurier zostawia awizo, informujące o tym, gdzie można odebrać przesyłkę z magazynu firmy DPD. Przesyłka jest magazynowana przez 5 dni. Podczas magazynowania przesyłki następuje kontakt telefoniczny ze strony firmy kurierskiej (na podany numer telefonu komórkowego) i ustalenie terminu trzeciej próby doręczenia. Jeśli i ta próba zakończy się niepowodzeniem, przesyłka wraca do Banku.

W jakim terminie mogę odstąpić od umowy?

Każdy Klient, który zawarł umowę poza oddziałem Alior Banku, może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty podpisania dokumentów.

Jeśli przekażę podpisaną umowę kurierowi, skąd będę wiedział, kiedy moje konto zostanie aktywowane?

Po odesłaniu podpisanych dokumentów do Banku, następuje weryfikacja poprawności ich podpisania i w przypadku jej pozytywnego wyniku rachunek jest aktywowany - wtedy wysyłamy na podany numer telefonu komórkowego wiadomość SMS z informacją o aktywowaniu rachunku.

Czy mogę otworzyć konto przebywając za granicą?

Jeśli posiadasz konto w innym Banku w Polsce i masz do niego dostęp przez Internet, możesz skorzystać z potwierdzenia umowy przelewem z Twojego konta w  innym banku  - Twoje konto będzie wtedy aktywne w ciągu jednego dnia roboczego od chwili złożenia wniosku. Pamiętaj, że dane z wniosku o założenie konta muszą się zgadzać z danymi z banku, z którego będziesz dokonywać przelewu. W chwili obecnej nie ma natomiast możliwości wysłania kuriera na adres zagraniczny.

Ile kosztuje przelew zagraniczny z konta?

Standardowy przelew zagraniczny kosztuje 50 zł (w oddziale) lub 30 zł (w Kanałach Elektronicznych). Możesz również wykonać tzw. przelew europejski, który kosztuje 5 zł.

Czym charakteryzuje się przelew europejski?

Przelew realizowany:

 • tylko w EUR,
 • wyłącznie w trybie normalnym i pilnym (w obu przypadkach data udostępnienia środków bankowi beneficjenta D+1),
 • tylko w Systemie Bankowości Internetowej,
 • do  krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii i Norwegii i wskazanych terytoriów zależnych państw UE (zasięg terytorialny SEPA),
 • z opcją kosztową SHA (koszty współdzielone między odbiorcą a nadawcą),
 • rachunek beneficjenta podany w standardzie IBAN.
   

Kiedy Alior Bank jest moim "głównym bankiem"?

Alior Bank jest Twoim „głównym bankiem” jeżeli:


1. na Twoje konto co miesiąc wpływa wynagrodzenie od pracodawcy, renta lub emerytura z ZUS, bądź stypendium z uczelni,

LUB

2. na Twoje konto wpływa miesięcznie z innego banku lub z rachunku firmowego w Alior Banku jednorazowy przelew na kwotę minimum 2 000 zł (w przypadku osób, które nie ukończyły 24. roku życia oraz są studentami, uczniami lub słuchaczami, wystarczy 1 000 zł).

Jeśli w danym miesiącu nie będziesz spełniać żadnego z powyższych warunków i Alior Bank nie będzie Twoim "głównym bankiem", pobierzemy opłatę za prowadzenie konta w wysokości 8 zł miesięcznie oraz dodatkową opłatę za kartę płatniczą debetową w wysokości 8 zł miesięcznie. W kolejnym miesiącu pobierzemy też opłatę w wysokości 3 zł za każdą wypłatę z obcego bankomatu krajowego (innego niż bankomat Alior Banku lub sieci Euronet). Klienci, dla których Alior Bank nie jest "głównym bankiem" nie mogą też korzystać z pakietów "Pomocni Fachowcy" i "Osobisty Asystent".

Opłata za konto osobiste i opłata dodatkowa za kartę debetową nie są pobierane od klientów, którzy nie ukończyli 19. roku życia.

Czy mogę zmieniać dzienne limity transakcyjne na karcie?

Oczywiście, można dokonać takich zmian w oddziale Banku, w Contact Center bądź samodzielnie w Systemie Bankowości Internetowej.

Można zdefiniować dwa oddzielne limity dzienny  - limit wypłat gotówkowych i bezgotówkowych. W ramach limitu bezgotówkowego można dodatkowo zdefiniować limit dla transakcji internetowych i pozostałych wykonywanych bez fizycznego przedstawienia karty, tzw. limit MOTOEC ( Mail Order, Telephone Order, E-commerce) oraz limit operacji PayPass online. Przykład poniżej:

Przykład 1:
Zdefiniowano:
> limit transakcji bezgotówkowych w wysokości 2000 PLN,
> limit MOTOEC w wysokości 300 PLN,
> limit Operacji PayPass online 300 PLN.

Oznacza to, że użytkownik może jednego dnia zapłacić kartą do kwoty 2000 PLN, w tym maksymalnie 300 PLN w formie zakupów przez Internet i maksymalnie 300 PLN w ramach operacji PayPass w trybie online.

Przykład 2:
Ustawiono:
> limit transakcji bezgotówkowych w wysokości 2000 PLN,
> limit MOTOEC w wysokości 0 PLN,
> limit PayPass online w wysokości 0 PLN.

Użytkownik może zapłacić kartą w sklepie do kwoty 2000 PLN, nie może natomiast płacić kartą w Internecie i nie może dokonywać płatności PayPass w trybie online. Może natomiast wykonać operację PayPass w trybie offline – np. w automacie sprzedającym słodycze.

W obu powyższych przykładach należy pamiętać, że za płatności gotówkowe, takie jak wypłaty z bankomatów odpowiada dzienny limit transakcji gotówkowych, niezależny od limitu bezgotówkowego.
 

Jak aktywować kartę w Systemie Bankowości Internetowej?
W jaki sposób mogę założyć konto przez internet bez kuriera?

Wystarczy, że wypełnisz wniosek przez internet i potwierdzisz umowę przelewem z własnego konta w innym banku. Pamiętaj, że dane, które podajesz na wniosku (imię, nazwisko, adres) muszą zgadzać się z danymi z przelewu potwierdzającego umowę o konto. Sprawdź, jak wygląda cały proces.

Na co zwracać uwagę płacąc kartą przez Internet?

Podając informacje o karcie na stronach internetowych zachowaj rozwagę. Sprawdzaj wiarygodność serwisów, weryfikuj ofertę, warunki dokonania transakcji oraz reklamacji. Zapoznaj się z regulaminem sklepu internetowego, szczególnie zwracając uwagę na regulaminy stron i ich zapisy dotyczące pobieranych opłat (np. cykliczne opłaty za uczestnictwo, opłaty abonamentowe, możliwość rezygnacji z uczestnictwa).

Przed dokonaniem transakcji upewnij się, że transmisja danych odbędzie się w bezpiecznym połączeniu:

 • w oknie przeglądarki internetowej szukaj symbolu kluczyka lub kłódki, gwarantującego, że sesja jest szyfrowana specjalnym protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację;
 • sprawdź czy adres strony internetowej zaczynać się od przedrostka  https - oznaczającego protokół, zapewniający bezpieczne połączenie do serwera.

W jaki sposób mogę aktywować kartę PayPass™?

Karta z funkcjonalnością zbliżeniową może zostać aktywowana, tak jak zwykła karta, w Systemie Bankowości Internetowej lub poprzez contact center. Włączenie funkcjonalności zbliżeniowej następuje po dokonaniu pierwszej transakcji z użyciem mikroprocesora.

Czy zbliżeniowo mogę płacić także za granicą?

Płatności PayPass™ są już dostępne w blisko 40 krajach, m.in. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Turcji czy Stanach Zjednoczonych. Za granicą można dokonywać transakcji bez potwierdzenia kodem PIN do 25 euro, 50 dolarów amerykańskich, 15 funtów brytyjskich - limity różnią się w zależności od waluty danego kraju. Transakcje za granicą są tak samo bezpieczne, jak te wykonywane w kraju.

 

Jak chronić swój PIN?

1.  Unikaj łatwych do przewidzenia kombinacji cyfr,

2.  Zapamiętaj swój kod PIN,

3.  Pamiętaj o okresowej zmianie kodu PIN, w szczególności po powrocie z wyjazdu zagranicznego,

4.  Używaj różnych kodów PIN dla różnych kart,

5.  Zasłaniaj klawiaturę podczas wprowadzania kodu PIN w bankomacie lub w trakcie płatności w punkcie usługowo-handlowym.

Polecam stronę Alior Banku
Alior Bank:
 zamknij wyślij 

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony produktów:

Brak zapamiętanych pozycji

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony narzędzi:

Brak zapamiętanych pozycji