Pytania i odpowiedzi

Jeśli masz jakieś pytania, sprawdź, czy nie ma na nie odpowiedzi poniżej,
lub zadaj je bezpośrednio naszym konsultantom

Być może ktoś zadał nam już pytanie, na które szukasz odpowiedzi - w takiej sytuacji odpowiedź znajdziesz właśnie tutaj.
Z poniższego menu możesz wybrać kategorię, która Cię interesuje.

Konto zakupowe - produkt wycofany ze sprzedaży - lista pytań :


Co jest potrzebne, aby otworzyć konto w Alior Banku?

Wystarczy dokument tożsamości.

Czy Bank określił kwotę wypłaty gotówki, powyżej której konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie chęci realizacji wypłaty?

Każda wypłata gotówki powyżej 20 000 PLN i 2 000 EUR/USD/GBP/CHF wymaga wcześniejszego zgłoszenia – notyfikacji. Notyfikacja powinna zostać zgłoszona najpóźniej do godziny 14:00 na dwa dni robocze przed planowaną datą wypłaty w oddziale.

Istnieje możliwość odwołania notyfikacji lub modyfikacji kwoty, terminu lub miejsca realizacji wypłaty dla:
- PLN - do godziny 11:00 na jeden dzień roboczy przed planowaną wypłatą w oddziale
- waluta obca - do godziny 14:00 na dwa dni robocze przed planowaną wypłatą w oddziale

Za niezrealizowaną notyfikację pobierana jest opłata zgodna z Taryfą Opłat i Prowizji.

Czy operacje w systemie PayPass™ mogę zacząć wykonywać od razu po aktywowaniu karty?

Ze względów bezpieczeństwa, aby karta mogła wykonywać transakcje bezstykowe musi zostać wykonana przynajmniej jedna transakcja z wykorzystaniem mikroprocesora umieszczonego na karcie – może to być płatność w sklepie bądź wypłata z bankomatu.

UWAGA! Wykonanie transakcji z użyciem paska magnetycznego nie powoduje aktywacji technologii PayPass.

W których bankomatach mogę wypłacić pieniądze bez prowizji?

W ramach Konta Zakupowego bezpłatne wypłaty są możliwe wyłącznie w bankomatach oznaczonych logo Banku oraz w bankomatach sieci Euronet lub cash4you.

Czy istnieje możliwość otrzymania karty debetowej od razu przy podpisaniu umowy w oddziale?

Tak, proponujemy naszym Klientom kartę wydawaną „od ręki”. Taka karta jest niespersonalizowana (tzn. nie jest na niej nadrukowane imię i nazwisko użytkownika, a jedynie nazwa banku). Karta ważna jest przez 1 rok, a kolejna wydawana jest już jako karta spersonalizowana z imieniem i nazwiskiem użytkownika. Jako kartę niespersonalizowaną możesz otrzymać jednak tylko płaską kartę MasterCard Debit.

Chciałbym przenieść ROR do Alior Banku, ale obawiam się, że będzie to wymagało wiele wysiłku.

Bez obaw. W Alior Banku zapewnimy Ci pomoc w przeniesieniu rachunków. Podczas otwierania rachunku w oddziale, nasz Bankier udzieli Ci informacji, jak sprawnie zamknąć konto w dotychczasowym banku, a także powiadomi odpowiednie instytucje o zmianie numeru rachunku (np. Twojego pracodawcę oraz Urząd Skarbowy). Umożliwi Ci również szybkie przeniesienie płatności oraz zleceń stałych.

Sprawdź, jak łatwo przenieść konto do Alior Banku.

Czy w Alior Banku dostępne są również rachunki dla dzieci?

Oczywiście, rachunek mogą otworzyć również osoby małoletnie – powyżej i poniżej 13. roku życia. Aby to zrobić, niezbędna jest obecność przedstawiciela ustawowego.

Ile kosztuje korzystanie z Konta Zakupowego?

Korzystanie z Konta Zakupowego wraz z kartą kosztuje miesięcznie 12 zł, ale za każdą transakcję bezgotówkową oraz za płatności internetowe, wykonane kartą, otrzymasz od Alior Banku zwrot 1% kwoty transakcji.

Na czym polega usługa CashBack?

To bardzo proste. Robisz zakupy kartą np. za 1200 zł, a my zwracamy Ci na konto 1% tej kwoty, czyli w tym przypadku 12 zł. Właśnie zwróciła Ci się opłata za prowadzenie rachunku oraz opłata za kartę. Od tej pory na każdych zakupach kartą już tylko zarabiasz.

Czy osoba uzyskująca dochody za granicą może otworzyć limit odnawialny w rachunku?

Niestety nie ma takiej możliwości, limit odnawialny w rachunku mogą otworzyć obywatele polscy i obcokrajowcy (rezydenci oraz nierezydenci, zgodnie z określeniami zawartymi w Prawie Bankowym oraz Prawie Dewizowym), którzy uzyskują dochody na terenie Polski.

Na czym polega technologia MasterCard® PayPass™?

Technologia PayPass™, to unikalny, bezstykowy system pozwalający na dokonywanie transakcji bezgotówkowych jedynie za pomocą przyłożenia karty do specjalnego terminalu. Sprzedawca wprowadza kwotę do zapłaty, Ty zbliżasz kartę do czytnika i gotowe! Maksymalna kwota transakcji bez kodu PIN lub podpisu wynosi 50 zł.

Na jaki cel mogę przeznaczyć środki z limitu odnawialnego w rachunku?

Środki w ramach limitu możesz przeznaczyć na dowolny cel, ponieważ limit działa jak zwiększenie kwoty środków, dostępnych na rachunku.

Czy możliwe jest otrzymanie limitu w rachunku wspólnym?

Tak, oczywiście istnieje taka możliwość. W takiej sytuacji umowę o limit podpisują obaj współposiadacze rachunku.

Jakie dokumenty muszę przedstawić, by ubiegać się o przyznanie limitu odnawialnego w rachunku?

Niezbędne jest dostarczenie następujących rachunków:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • inne dokumenty uzależnione od indywidualnego przypadku,
 • zgoda współmałżonka w przypadku zobowiązań powyżej kwoty, ustalanej przez Bank.

Kto może ubiegać się o limit odnawialny w rachunku?

O limit mogą wnioskować osoby w wieku od 22 do 80 lat, posiadające rachunek ROR i uzyskujące dochody na terenie Polski. Dla rachunków wspólnych o limit wnioskują obaj posiadacze rachunku.

W jaki sposób mogę zastrzec kartę debetową?

W razie potrzeby możesz zastrzec swoją kartę debetową korzystając z Systemu Bankowości Internetowej, w dowolnym Oddziale Banku lub za pośrednictwem naszego Contact Center.

Do której godziny muszę wysłać przelew, aby został on zrealizowany w tym samym dniu?

Bank realizuje przelewy poprzez KIR S.A.(Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.) zgodnie z harmonogramem sesjii Elixir. Wpływ na godzinę realizacji zlecenia (przelewu) ma zarówno Bank, z którego wykonywany jest przelew, jak i Bank, który go przyjmuje.

W Alior Banku, aby przelew został wysłany na I sesję KIR należy go zlecić do godz. 8:20, na II sesję do godz. 12:20, a na III sesję do godz. 15:10. Godziny przyjmowania tych przelewów w innych Bankach mogą być zróżnicowane.

Księgowanie sesji elixir przychodzących do Alior Banku rozpoczyna się:

 • I sesja KIR -  od godz. 11:00;
 • II sesja KIR - od godz. 15:00;
 • III sesja KIR - od godz. 17:00.

Długość procesu księgowania uzależniona jest od wielkości sesji przychodzącej.

Na jaki adres przyjedzie kurier w przypadku korespondencyjnego zakładania konta? Czy można adres zmienić u kuriera?

Kurier przyjedzie na adres korespondencyjny, podany we wniosku internetowym lub podany Konsultantowi Contact Center. Po rozpoczęciu procesu nie ma możliwości zmiany tego adresu na inny.

Co się stanie, jeśli nie będzie mnie pod wskazanym adresem, kiedy kurier dostarczy dokumenty?

Kurier podejmuje dwie próby podjechania na podany adres korespondencyjny. Po drugiej nieudanej próbie kurier zostawia awizo, informujące o tym, gdzie można odebrać przesyłkę z magazynu firmy DPD. Przesyłka jest magazynowana przez 5 dni. Podczas magazynowania przesyłki następuje kontakt telefoniczny ze strony firmy kurierskiej (na podany numer telefonu komórkowego) i ustalenie terminu trzeciej próby doręczenia. Jeśli i ta próba zakończy się niepowodzeniem, przesyłka wraca do Banku.

W jakim terminie mogę odstąpić od umowy?

Każdy Klient, który zawarł umowę poza oddziałem Alior Banku, może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty podpisania dokumentów.

Jeśli przekażę podpisaną umowę kurierowi, skąd będę wiedział, kiedy moje konto zostanie aktywowane?

Po odesłaniu podpisanych dokumentów do Banku, następuje weryfikacja poprawności ich podpisania i w przypadku jej pozytywnego wyniku rachunek jest aktywowany - wtedy wysyłamy na podany numer telefonu komórkowego wiadomość SMS z informacją o aktywowaniu rachunku.

Czy mogę otworzyć konto przebywając za granicą?

W chwili obecnej nie ma możliwości otwarcia konta drogą korespondencyjną i wysłania kuriera na adres zagraniczny.

Ile kosztuje przelew zagraniczny z konta?

Standardowy przelew zagraniczny kosztuje 50 zł (w oddziale) lub 30 zł (w Kanałach Elektronicznych). Możesz również wykonać tzw. przelew europejski, który kosztuje 5 zł.

Czym charakteryzuje się przelew europejski?

Przelew realizowany:

 • tylko w EUR,
 • wyłącznie w trybie normalnym i pilnym (w obu przypadkach data udostępnienia środków bankowi beneficjenta D+1),
 • tylko w Systemie Bankowości Internetowej,
 • do  krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii i Norwegii i wskazanych terytoriów zależnych państw UE (zasięg terytorialny SEPA),
 • z opcją kosztową SHA (koszty współdzielone między odbiorcą a nadawcą),
 • rachunek beneficjenta podany w standardzie IBAN.
   

Kiedy Alior Bank jest moim "głównym bankiem"?

Alior Bank jest Twoim „głównym bankiem” jeżeli:


1. na Twoje konto co miesiąc wpływa wynagrodzenie od pracodawcy, renta lub emerytura z ZUS, bądź stypendium z uczelni,

LUB

2. na Twoje konto wpływa miesięcznie z innego banku lub z rachunku firmowego w Alior Banku jednorazowy przelew na kwotę minimum 2 000 zł (w przypadku osób, które nie ukończyły 24. roku życia oraz są studentami, uczniami lub słuchaczami, wystarczy 1 000 zł),

LUB

3. Twoje łączne średnie saldo miesięczne na lokacie terminowej, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, oszczędnościowym, rachunku brokerskim, rachunku Alior Trader, w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i bankowych papierach wartościowych emitowanych przez Alior Bank wynosi minimum 10 000 zł,

LUB

4. Twoje łączne średnie saldo miesięczne zadłużenia w ramach posiadanego rachunku karty kredytowej, pożyczki, limitu kredytowego w rachunku lub kredytu zabezpieczonego na nieruchomości wynosi minimum 5 000 zł. 

Jeśli w danym miesiącu nie będziesz spełniać żadnego z powyższych warunków i Alior Bank nie będzie Twoim "głównym bankiem", pobierzemy opłatę za prowadzenie konta w wysokości 8 zł miesięcznie oraz dodatkową opłatę za kartę płatniczą debetową w wysokości 4 zł miesięcznie. Pobierzemy też opłatę w wysokości 3 zł za każdą wypłatę z obcego bankomatu krajowego (innego niż bankomat Alior Banku lub sieci Euronet).

Opłata za konto osobiste i opłata dodatkowa za kartę debetową nie są pobierane od klientów, którzy nie ukończyli 19. roku życia.

Na co zwracać uwagę płacąc kartą przez Internet?

Podając informacje o karcie na stronach internetowych zachowaj rozwagę. Sprawdzaj wiarygodność serwisów, weryfikuj ofertę, warunki dokonania transakcji oraz reklamacji. Zapoznaj się z regulaminem sklepu internetowego, szczególnie zwracając uwagę na regulaminy stron i ich zapisy dotyczące pobieranych opłat (np. cykliczne opłaty za uczestnictwo, opłaty abonamentowe, możliwość rezygnacji z uczestnictwa).

Przed dokonaniem transakcji upewnij się, że transmisja danych odbędzie się w bezpiecznym połączeniu:

 • w oknie przeglądarki internetowej szukaj symbolu kluczyka lub kłódki, gwarantującego, że sesja jest szyfrowana specjalnym protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację;
 • sprawdź czy adres strony internetowej zaczynać się od przedrostka  https - oznaczającego protokół, zapewniający bezpieczne połączenie do serwera.

Jak aktywować kartę w Systemie Bankowości Internetowej?
Jak chronić swój PIN?

1.  Unikaj łatwych do przewidzenia kombinacji cyfr,

2.  Zapamiętaj swój kod PIN,

3.  Pamiętaj o okresowej zmianie kodu PIN, w szczególności po powrocie z wyjazdu zagranicznego,

4.  Używaj różnych kodów PIN dla różnych kart,

5.  Zasłaniaj klawiaturę podczas wprowadzania kodu PIN w bankomacie lub w trakcie płatności w punkcie usługowo-handlowym.

W jaki sposób mogę aktywować kartę PayPass™?

Karta z funkcjonalnością zbliżeniową może zostać aktywowana, tak jak zwykła karta, w Systemie Bankowości Internetowej lub poprzez contact center. Włączenie funkcjonalności zbliżeniowej następuje po dokonaniu pierwszej transakcji z użyciem mikroprocesora.

Czy mogę zmieniać dzienne limity transakcyjne na karcie?

Oczywiście, można dokonać takich zmian w oddziale Banku, w Contact Center bądź samodzielnie w Systemie Bankowości Internetowej.

Można zdefiniować dwa oddzielne limity dzienny  - limit wypłat gotówkowych i bezgotówkowych. W ramach limitu bezgotówkowego można dodatkowo zdefiniować limit dla transakcji internetowych i pozostałych wykonywanych bez fizycznego przedstawienia karty, tzw. limit MOTOEC ( Mail Order, Telephone Order, E-commerce). Przykład poniżej:

Przykład 1:
Zdefiniowano:
> limit transakcji bezgotówkowych w wysokości 2000 PLN
> limit MOTOEC w wysokości 300 PLN.

Oznacza to, że użytkownik może jednego dnia zapłacić kartą do kwoty 2000 PLN, w tym maksymalnie 300 PLN w formie zakupów przez Internet.

Przykład 2:
Ustawiono:
> limit transakcji bezgotówkowych w wysokości 2000 PLN,
> limit MOTOEC w wysokości 0 PLN.

Użytkownik może zapłacić kartą w sklepie do kwoty 2000 PLN, nie może natomiast płacić kartą w Internecie.

W obu powyższych przykładach należy pamiętać, że za płatności gotówkowe, takie jak wypłaty z bankomatów odpowiada dzienny limit transakcji gotówkowych, niezależny od limitu bezgotówkowego.
 

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony produktów:

Brak zapamiętanych pozycji

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony narzędzi:

Brak zapamiętanych pozycji