Chcesz sprzedać kredytowaną nieruchomość i spłacić zadłużenie?


Skorzystaj z programu Dobrowolnej Sprzedaży Nieruchomości.

 • Pomożemy Ci sprzedać nieruchomość i załatwić niezbędne formalności.
 • Uzyskasz możliwość otrzymania  ceny rynkowej za nieruchomość.
 • Jeśli kwota uzyskana ze sprzedaży będzie niższa niż zadłużenie, istnieje możliwość rozłożenia brakującej kwoty na raty i umorzenia odsetek.

Napisz do nas, nasz pracownik oddzwoni do Ciebie i odpowie na Twoje pytania.

Weź udział w Programie dobrowolnej sprzedaży nieruchomości

TEN PROGRAM JEST DLA CIEBIE, JEŚLI:
 • masz problem z terminową spłatą zadłużenia,
 • podejrzewasz, że będziesz miał trudności ze spłatą zobowiązania,
 • wolisz nie czekać, aż komornik zajmie i zlicytuje Twoją nieruchomość,
 • chcesz sprzedać nieruchomość i uregulować swoje zobowiązania.

CO ZYSKUJESZ KORZYSTAJĄC Z PROGRAMU DOBROWOLNEJ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI (DSN):
 • wsparcie pracownika banku w załatwianiu wszelkich formalności, związanych z procesem sprzedaży nieruchomości,
 • pomoc w załatwianiu wszelkich formalności, związanych z procesem sprzedaży nieruchomości,
 • możliwość ratalnej spłaty lub umorzenia określonej części zadłużenia pozostałego do uregulowania po sprzedaży nieruchomości,
 • wsparcie w negocjowaniu ugód z innymi wierzycielami (osobami prywatnymi, firmami, urzędami skarbowymi, ZUS, bankami),
 • możliwość otrzymania wyższej kwoty ze sprzedaży nieruchomości niż w przypadku sprzedaży przez komornika.

Jakie umowy kwalifikują się do DSN?

w PLN oraz walutowe

spłacane na bieżąco

z zaległością 

wypowiedziane oraz niewypowiedziane 

na etapie postępowania sądowego lub egzekucji komorniczej

z niedozwolonymi wpisami w dziale III KW

Udział w programie opiera się na dobrowolności i woli współpracy – w każdym momencie można zrezygnować z udziału w programie DSN. Przystąpienie do programu DSN nie spowoduje automatycznego odstąpienia przez Alior Bank od czynności windykacyjnych (wstrzymania licytacji, zawieszenia/umorzenia egzekucji komorniczej). Zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest możliwe po podpisaniu notarialnej umowy przedwstępnej na sprzedaż nieruchomości.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Skontaktuj się z nami a wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
 1. Wypełnij formularz kontaktowy – oddzwonimy, lub
 2. Zadzwoń do nas pod numer telefonu (12) 370 70 08, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–16:00, lub
 3. Możesz też napisać do nas: dsnhipo@alior.pl lub Alior Bank, ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa

Etapy procesu Dobrowolnej Sprzedaży Nieruchomości

 1. Zainteresowanie DSN (kontakt z bankiem).
 2. Potwierdzenie oferty sprzedaży – nawiązanie współpracy z bankiem w ramach ustalenia ceny i warunków sprzedaży nieruchomości.
 3. Wystawienie nieruchomości na sprzedaż.
 4. Kupiec zainteresowany zakupem nieruchomości.
 5. Wystawienie przez bank promesy z ceną uzgodnioną z kredytobiorcą.
 6. Podpisanie aktu notarialnego.
 7. Wpływ środków do banku.
 8. Wystawienie przez bank oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki z KW.
 9. W przypadku uzyskania kwoty niewystarczającej do pokrycia zobowiązań, bank uwzględnia możliwość: rozłożenia pozostałej kwoty na raty, umorzenie części odsetek.
* Prezentowane w kalkulatorze wyniki są jedynie symulacją możliwej do osiągnięcia korzyści w ramach przystąpienia do Programu Dobrowolnej Sprzedaży Nieruchomości. Przedstawione informacje mają charakter wyłącznie ilustracyjny i poglądowy i nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań oraz zysków żadnej ze stron. Należy brać pod uwagę, że wynik może się różnić w każdym przypadku, ponieważ uzależniony jest m.in. od kwoty sprzedaży, terminu sprzedaży, kosztów komorniczych. Szczegółowe informacje uzyskać można kontaktując się z Bankiem lub Komornikiem Sądowym w przypadku toczącej się egzekucji.