Wymieniaj walutę i wygrywaj w konkursie Kantoru Walutowego!
Dołącz do konkursu „Wymieniamy – wygrywamy w Kantorze Walutowym” i wygraj. Łączna pula nagród to aż 150 000 zł!

Do wygrania w każdy etapie konkursu:
 • 80 nagród po 250 zł każda
 • 2 nagrody dodatkowe po 2 500 zł każda
A w finale:
 • 1 x 15 000 zł
 • 1 x 10 000 zł
 • 1 x 5 000 zł
 • 20 x 1 000 zł

Szczegóły w regulaminie konkursu »

Konkurs trwa od 8.05 do 31.08.2023 r.
 

ZGŁOŚ UDZIAŁ W KONKURSIE

(podaj adres e-mail przypisany do konta w Kantorze Walutowym)

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs Wymieniamy - wygrywamy

Za co przyznajemy punkty?

 • 10 punktów za transakcję wymiany w Kantorze Walutowym za pośrednictwem aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego na min. 50 jednostek waluty  
 • 100 punktów za każdą skuteczną rekomendację Kantoru Walutowego
 • 2 punkty za płatność internetową lub stacjonarną kartą wielowalutową na min. 5 jednostek waluty*

* z wyłączeniem transakcji określonych w § 6 Regulaminu konkursu
Szczegóły w regulaminie konkursu.
Etapy konkursu
 
Czas trwania Nagrody
 • I etap trwa od 8.05 do 31.05.2023 r.
 • II etap trwa od 1.06 do 30.06.2023 r.
 • III etap trwa od 1.07 do 31.07.2023 r.
 • IV etap trwa od 1.08 do 31.08.2023 r.
W każdym etapie konkursu do wygrania:
 • 80 x 250 zł
Nagrody dodatkowe etapu:
 • 1 x 2 500 zł za największą liczbę wykonanych
  transakcji wymiany w aplikacji mobilnej
 • 1 x 2 500 zł za najwyższy
  obrót walutowy z tytułu
  transakcji wymiany w aplikacji mobilnej w przeliczeniu na PLN
 
Finał
 
Czas trwania Nagrody
sumujemy punkty za aktywności
w czasie trwania całego konkursu
od 8.05 do 31.08.2023 r.
 • 1 x 15 000 zł
 • 1 x 10 000 zł
 • 1 x 5 000 zł
 • 20 x 1 000 zł       
 
Po każdym etapie konkursu, Bank przyzna i przekaże Laureatom nagrody etapu oraz nagrody dodatkowe etapu, a po zakończeniu konkursu nagrody główne.
 

Pobierz aplikację Kantor Walutowy

Pobierz bezpłatną aplikację i ciesz się dostępem do Kantoru Walutowego na swoich urządzeniach mobilnych.

Aplikację pobierzesz na urządzenia z systemami iOS i Android:


Get it on Google Play

Płać kartą wielowalutową

Płać kartą wielowalutową jak Ci wygodnie: w Polsce i za granicą, w sklepach i w internecie!

Karta wielowalutowa to m.in.:
 • płatności w blisko 160 walutach w tym w PLN (1)
 • 0 zł za wydanie i obsługę karty – bez dodatkowych warunków
 • płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych
 • automatyczny wybór waluty płatności (2)
 • możliwość dodania karty do systemów płatności mobilnych: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, SwatchPay!, Xiaomi Pay

 

Nie masz jeszcze Kantoru Walutowego Alior Banku?

Załóż Kantor Walutowy, zarejestruj się w konkursie i wygraj. Pula nagród to aż 150 000 zł!

Kantor Walutowy desktop i mobile
Nota prawna  
Konkurs trwa w okresie od 8.05.2023 r. do 31.08.2023 r. Nagrodę etapu w kwocie 250 zł, w każdym etapie Konkursu otrzyma Uczestnik, który spełni warunki Konkursu zawarte w jego Regulaminie i zdobędzie najwyższą liczbę punktów na liście Laureatów od miejsca pierwszego (1) do osiemdziesiątego (80). W każdym z etapów konkursu Organizator przewidział dwie Nagrody dodatkowe. Pierwszą Nagrodę dodatkową w kwocie 2 500 zł w każdym etapie Konkursu otrzyma Uczestnik, który spełni warunki Konkursu oraz uzyska pierwsze (1) miejsce w danym etapie na liście Uczestników Konkursu z największą liczbą wykonanych Transakcji wymiany w Aplikacji Mobilnej. Drugą Nagrodę dodatkową w kwocie 2 500 zł w każdym etapie Konkursu otrzyma Uczestnik, który spełni warunki Konkursu oraz uzyska pierwsze (1) miejsce w danym etapie na liście Uczestników Konkursu z najwyższym obrotem walutowym z tytułu Transakcji wymiany w Aplikacji Mobilnej w przeliczeniu na PLN. Przewidziane przez Organizatora Konkursu Nagrody główne, odpowiednie do zajętego przez Uczestnika miejsca na liście Laureatów od miejsca pierwszego (1) do dwudziestego trzeciego (23) otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy spełnią warunki Konkursu zawarte w jego Regulaminie i zdobędą najwyższą liczbę punktów w czasie trwania całego Konkursu. Nagrody zostaną przekazane na rachunek PLN Uczestników w Kantorze Walutowym. W czasie trwania Konkursu Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę etapu, jedną Nagrodę dodatkową oraz jedną Nagrodę główną. Minimalna liczba punktów uprawniająca do odebrania Nagrody etapu to 100 punktów, natomiast Nagrody głównej to 400 punktów. Szczegóły dostępne są w Regulaminie Konkursu "Wymieniamy – wygrywamy w Kantorze Walutowym".
(1) Karta umożliwia płatności w blisko 160 walutach obsługiwanych przez organizację płatniczą Mastercard.
(2) Karta wielowalutowa Kantoru Walutowego automatycznie rozpoznaje walutę i dobiera odpowiedni rachunek walutowy do realizacji płatności kartą. Transakcje realizowane w 21 walutach dostępnych w Kantorze Walutowym rozliczane są bezpośrednio z rachunku waluty transakcji. Jeśli na rachunku waluty płatności będą niewystarczające środki lub brak rachunku waluty płatności, rozliczenie płatności nastąpi na zasadach opisanych w Regulaminie Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych, który jest dostępny na stronie https://kantor.aliorbank.pl w zakładce Dokumentacja.
(3) 0 zł za przelewy walutowe wymienionych środków na dowolny rachunek w Polsce lub za granicą w ramach licznika.
(4) Opłata za zasilenie konta kartą wynosi 1% kwoty doładowania rachunku. Usługa realizowana jest za pośrednictwem Serwisu Dotpay.

Aplikację mobilną Kantoru Walutowego można pobrać bezpłatnie na telefon ze sklepu App Store (iOS) lub Google Play™ (Android™). Android i Google Play to znaki towarowe Google Inc.

Obowiązujące regulacje: Regulamin Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych; Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA, Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych, Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych, które są dostępne na stronie https://kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja.


Pojęcia zgodne z wykazem usług reprezentatywnych dostępne są w słowniku. Sprawdź aktualne warunki na https://kantor.aliorbank.pl

Regulamin konkursu | Polityka cookies | Kantor Walutowy