Słownik usług reprezentatywnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1437) w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, użyte na stronie określenia mają znaczenie wskazane poniżej:

 • Konto/ Konto osobiste/ Konto oszczędnościowe/ Rachunek – Rachunek płatniczy,
 • Alior Mobile/ Alior Online– Usługa bankowości elektronicznej,
 • Karta/ Karta debetowa/ Karta do konta – Karta płatnicza debetowa,
 • Karta kredytowa – Karta płatnicza kredytowa,
 • Przelew/ Przelew krajowy – Polecenie przelewu krajowego,
 • Przelew natychmiastowy – Polecenie przelewu natychmiastowego,
 • Przelew własny – Polecenie przelewu wewnętrznego własnego,
 • Przelew wewnętrzny w ramach Banku/ T-Mobile Usługi Bankowe – Polecenie przelewu wewnętrznego,
 • Przelew Express Elixir – Polecenie przelewu Express Elixir,
 • Przelew Sorbnet – Polecenie przelewu Sorbet,
 • Przelew europejski/SEPA – Polecenie przelewu SEPA,
 • Przelew w walutach obcych/ Przelew zagraniczny/walutowy – Polecenie przelewu w walutach obcych(krajowy) lub Polecenie przelewu zagranicznego/walutowego(za granicę),
 • Przelew/ przelew z rachunku karty kredytowej - Polecenie przelewu wewnętrznego lub polecenie przelewu do innego banku krajowego z rachunku karty kredytowej,
 • Opłata za konto/prowadzenia konta – Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego,
 • Limit odnawialny w rachunku (Limit)/ Limit w koncie (Limit)/ Limit odnawialny w koncie – Kredyt w rachunku płatniczym,
 • Opłata za kartę debetową/ Opłata za kartę do konta – Opłata za obsługę karty debetowej,
 • Opłata za kartę kredytową – Opłata za obsługę karty kredytowej,
 • Wypłata z bankomatów w Polsce – Wypłata gotówki z bankomatów w Polsce,
 • Wypłata z bankomatów za granicą – Wypłata gotówki z bankomatów za granicą, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych dokonywana w bankomatach (wypłata środków w bankomatach na terytorium innego państwa członkowskiego UE/EOG),
 • Transakcja – Transakcja płatnicza,
 • Powiadomienia SMS/ Komunikaty SMS – Powiadamianie SMS,
 • Wpłata we wpłatomacie – Wpłata gotówki we wpłatomacie,
 • Wydanie karty – Wydanie karty płatniczej,
 • Autouzupełnienie - Polecenie przelewu wewnętrznego w usłudze auto-uzupełniania