Praca w IT - Twoja przestrzeń rozwoju

Alior Bank konsekwentnie pracuje na miano innowatora.
Stały rozwój bankowości mobilnej i regularne wdrażanie najbardziej
nowatorskich na rynku rozwiązań wymaga potężnego zaplecza IT
- zarówno w zakresie przygotowania aplikacji i systemów,
jak i oceny ryzyka oraz kontroli bezpieczeństwa danych.

Aktualnie w pionie IT Alior Banku zatrudniamy ponad 700 specjalistów.  Wykorzystują oni 15 różnych platform, 14 frameworków, ponad 50 różnych technologii w obszarze infrastruktury oraz 10 baz danych. Wdrażamy aktualnie nowe systemy, takie jak Kafka, Eureka, Kubernetes. Pracujemy zarówno w klasycznym modelu projektowym, jak i w Agile, który przystosowaliśmy do naszych standardów poprzez projekt Agilor. Przez zwinną transformację przeprowadza nas zespół Scrum Masterów.

IT wspiera również nasz program akceleracyjny RBL_START dla startupów z branży FinTech i InsurTech. Celem RBL_START jest wdrożenie w Banku lub firmie partnerskiej innowacyjnych rozwiązań.

Pewnie nie domyślasz się, że...

 • Jesteśmy dużym, ale sprawnie działającym zespołem, w pionie IT Alior Banku zatrudniamy ponad 700 pracowników.
 • Kluczowe umiejętności i wiedzę rozwijamy samodzielnie, budujemy aplikacje od fundamentów po sam dach, wykorzystując nowoczesne wzorce architektoniczne (cloud-native).
 • Jako early adopter odważnie sięgamy po technologie i budujemy na ich bazie efektywne, nowatorskie rozwiązania IT.
 • Zarządzamy potężnych środowiskiem IT - obsługujemy ponad 1500 urządzeń sieciowych oraz ponad 1800 fizycznych i wirtualnych systemów banku, dodatkowo utrzymujemy ponad 1000 baz danych, gdzie ich łączna pojemność przekracza 420 TB.

Co to oznacza dla Ciebie?

W Alior Banku masz realny wpływ na funkcjonowanie biznesu:
 • dajemy (i oczekujemy!) więcej samodzielności niż inne firmy,
 • rozwiązania technologiczne nie są narzucane odgórnie, ale wypracowywane wewnętrznie, 
 • umożliwiamy rozwój wykraczający poza kompetencje wyłącznie techniczne,
 • każdy tydzień, miesiąc i rok pracy powiększa Twoją wiedzę ekspercką i doświadczenie, na których budowane jest bezpieczeństwo informatyczne Banku.
To wszystko powoduje, że szybciej podnosisz swoje kompetencje.

Czego możesz się spodziewać...

Czego możesz się spodziewać?
 • szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, a także możliwości zdobywania, czy dzielenia się swoją wiedzą podczas najciekawszych wydarzeń branżowych, w których uczestniczymy,
 • dofinansowania do prywatnej opieki medycznej,
 • szeregu zniżek na oferty partnerów (m.in. ubezpieczenia, szkoły wyższe, podróże),
 • dofinansowania do karty sportowej,
 • możliwości udziału w zajęciach sekcji sportowych przez cały rok,
 • letnich i zimowych firmowych olimpiad sportowych,
 • wyjść integracyjnych, firmowych pikników dla rodziny,
 • najlepszych polskich jabłek na co dzień,
 • pobudzającej kawy prosto z ekspresu ciśnieniowego.
Idealny kandydat do tej pracy ma:
 • wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie zadań przewidzianych na stanowisku,
 • ciekawość świata i własną motywację do działania,
 • nastawienie na skuteczność, jakość i efektywność,
 • gotowość do aktywnego szukania innowacyjnych rozwiązań,
 • naturalną skłonność do podważania status quo,
 • dużą otwartość na zmiany,
 • odwagę działania i samodzielnego myślenia.

Jakie masz opcje?

I. DEPARTAMENT ROZWOJU IT
 • Miejsce pracy: Kraków, Warszawa, Gdańsk
 • Czas pracy: start 7:00-10:00, koniec 15:00-18:00
 • Główne zadania:
  • opracowanie rozwiązań informatycznych i teletechnicznych, modyfikacja, wykonywanie oprogramowania, projektów infrastrukturalnych z wytycznymi dla technologii eksploatacji oraz dokumentacją techniczną;
  • wyznaczanie standardów technicznych i jakości usług informatycznych i teletechnicznych;
  • dobór i nadzorowanie partnerów wspierających proces informatyzacji banku;
 • Dzień pracy:  development 70%, spotkania około 20 %, bugi 10%
 • Wiedza / technologie:  Java(7,8), C#, iOS, Android, C++, Python, .NET, PHP, Spring, MVC, AngularJS, Oracle, PostgreSQL, GIT, IT Project Management, Enterprise architecture
 • Projekty: wykorzystanie metodyk zwinnych, JIRA, TDD, Code Review, testy automatyczne, wzorce projektowe
 • Podróże służbowe: nie
 • Kontakt z biznesem: zależy od stanowiska i rodzaju zadań (programowanie, analizy, testy, infrastruktura, service desk, etc.): w przypadku developerów kontakt z biznesem sporadyczny, ale analitycy i PM-owie są w stałym kontakcie z biznesem.
TECHNOLOGIE 
II. DEPARTAMENT UTRZYMANIA IT
 • Miejsce pracy: Kraków
 • Czas pracy: praca w trybie 2-zmianowym zgodnie z zaplanowanym harmonogramem (równoważny czas pracy); dodatkowo dyżury administratorów i ewentualnie czas na interwencję w czasie awarii; praca w trybie ciągłym (w zespole centralnego monitoringu IT)
 • Główne zadania:
  • wdrażanie nowych rozwiązań IT we współpracy z działami rozwoju
  • utrzymanie w sprawności operacyjnej systemów informatycznych;
  • budowa modeli świadczenia usług IT oraz dbałość o poziom usług;
  • analizowanie i eliminacja błędów w działaniu systemów informatycznych;
  • zarządzanie procesami z obszarów dostarczania usług (zmiana, problem, baza zasobów IT) w systemach informatycznych;
  • wspomaganie użytkowników w rozwiązywaniu problemów związanych z eksploatacją techniczną systemów informatycznych i wyposażenia IT;
  • monitoring i zarządzanie ryzykiem IT;
  • zarządzanie ciągłością działania w zakresie systemów IT.
 • Dzień pracy:  40% administracja, 45% wdrożenia, 10% incydenty, 5% spotkania/telko
 • Wiedza i technologie: bezpieczeństwo sieciowe, administrowanie siecią i infrastrukturą IT, wsparcie IT, IT Project Management, metodyka ITIL, Unix/Linux (Redhat), Microsoft Windows Server, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL, MySQL, IIS, Oracle WebLogic, Tomcat, JBoss, jLupin Next Sever, Apache, F5, Ansible, Nagios, Python, Perl, Bash, Powershell, SAS, IBM WebSphere, Powershell, Bash
 • Podróże służbowe: nie
 • Kontakt z biznesem: w ramach wsparcia w procesach rozwiązywania incydentów i wdrażania projektów. Menadżerowie i dedykowane zespoły w ramach uzgadniania i rozliczania dostarczania usług i wsparcia.
TECHNOLOGIE


 
III. DZIAŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH
 • Miejsce pracy: Kraków, Gdańsk
 • Czas pracy: start 7:00-10:00, koniec 15:00-18:00
 • Główne zadania:
  • zapewnienie kontroli jakości wdrażanych aplikacji i zmian oprogramowania oraz procesów rozwoju oprogramowania;
  • koordynacja release management wdrażanego oprogramowania;
  • organizacja i realizacja pełnych przebiegów testów funkcjonalnych, wydajnościowych dla systemów w ramach cyklicznych wdrożeń w formie wydań i produktów
  • aktywny udział w projekcie od początku do końca, ścisła współpraca z zespołem projektowym
  • czytanie logów i dokumentacji, raportowanie wyników testów,
  • implementacja i utrzymanie testów automatycznych,
  • testy wydajnościowe
 • Dzień pracy:  testy/automatyzacja 70%, spotkania/ budowa test case ok. 20 %, organizacyjne: 10%
 • Wiedza / technologia / projekty: SQL, Selenium, JMeter, LoadRunner, HTML, JavaScript, CSS, znajomość formatów XML, JSON,  JIRA- planowanie i zarządzanie testami, defect management , Confluence; Certyfikaty: ISTQB, testy realizowane od front-endu do back-endu (analiza logów na backendzie),  testy rozwiązań www, iOS, Android, Windows Phone; wiedza z zakresu SDLC
 • Podróże służbowe: nie
 • Kontakt z biznesem: tak
TECHNOLOGIE
 

Jak aplikować?

 1. Selekcja aplikacji przez dział HR
  Analizujemy Twój profil zawodowy w odniesieniu do proponowanego stanowiska.
 2. Drugim etapem jest rozmowa telefoniczna, w której rekruter zada Ci podstawowe pytania odnosząc się do Twojej motywacji oraz doświadczenia i umiejętności.
 3. Gdy Twoja aplikacja spełni nasze oczekiwania, zaprosimy Cię na spotkanie z przełożonym. Podczas rozmowy oceniamy Twoje predyspozycje interpersonalne, a na zakończenie otrzymasz drobny upominek. 
Dzięki Programowi Poleceń Pracowniczych, ważną rolę w pozyskiwaniu kandydatów do pracy w Alior Banku mają także nasi pracownicy. Dlatego jeżeli Twoi znajomi pracują w naszym Pionie IT, zachęcamy do sprawdzenia ich opinii o naszej ofercie dla pracowników oraz przekazania im swojego CV.

Aktualne ofery pracy w IT Alior Banku