Zmiana zasad spłaty zobowiązań

Zapoznaj się z warunkami czasowego odroczenia płatności rat kredytowych. Wypełnij formularz, aby zamówić kontakt z naszym doradcą.
 

Rozwiązanie dla kredytobiorców, którzy w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 mogą potrzebować zmiany terminów spłaty kredytów.
Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie oraz dołożymy wszelkich starań, aby nastąpiło to jeszcze przed terminem Twojej najbliższej raty.

Przed wypełnieniem formularza przeczytaj:
Warunki uproszczonego wnioskowania o zmianę zasad spłaty zobowiązań kredytowych wobec Alior Banku SA w związku ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-Cov-2
 

Umożliwiamy dwie opcje zmiany zasad spłaty zobowiązań kredytowych:

kredyt gotówkowy, pożyczka

Opcja I

Odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na okres 3 miesięcy - z jednoczesnym wydłużeniem okresu kredytowania o 3 miesiące.

Ważne!
Wydłużenie okresu kredytowania spowoduje:
•    przesuniecie terminu spłaty ostatniej raty o 3 miesiące,
•    zwiększy kwotę odsetek, którą naliczymy w wydłużonym okresie,
•    zwiększy całkowity koszt kredytu.

Przykład:
10 lutego 2018 r. pożyczyłeś 10 000 zł na okres 60 miesięcy. Oprocentowanie z dnia złożenia wniosku o odroczenie spłaty wynosiło 7 % w skali roku. Wnioskujesz o odroczenie raty kapitałowo-odsetkowej  od kwietnia 2020 roku – na okres 3 miesięcy. Nie będziesz płacił rat przez 3 miesiące, czyli od kwietnia do czerwca 2020 roku. Twój okres kredytowania wydłużymy o 3 miesiące, czyli do 10.05.2023 roku.

Przykładowy harmonogram spłaty rat 
Opcja II

Odroczenie spłaty rat kapitałowych na okres 6 miesięcy - z jednoczesnym wydłużeniem okresu kredytowania o 6 miesięcy.

Ważne!
Wydłużenie okresu kredytowania:
•    przesunie termin spłaty ostatniej raty o 6 miesięcy,
•    zwiększy kwotę odsetek, którą naliczymy w wydłużonym okresie,
•    zwiększy całkowity koszt kredytu.

Przykład:
10 lutego 2018 r. pożyczyłeś 10 000 zł na okres 60 miesięcy. Oprocentowanie z dnia złożenia wniosku o odroczenie spłaty wynosiło 7 % w skali roku. Wnioskujesz o odroczenie raty kapitałowej od kwietna 2020 r. – na okres 6 miesięcy. W okresie od kwietnia do września będziesz płacił tylko ratę odsetkową. Twój okres kredytowania wydłużymy o 6 miesięcy, czyli do 10.08.2023 roku.

Przykładowy harmonogram spłaty rat

kredyt hipoteczny

Opcja I

Odroczenie spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres 3 miesięcy – z jednoczesnym wydłużeniem okresu kredytowania o 3 miesiące.

Ważne!
Wydłużenie okresu kredytowania spowoduje, że:
•    termin spłaty ostatniej raty kredytu przesunie się o 3 miesiące,
•    zwiększy się całkowity koszt kredytu – o kwotę odsetek – którą naliczymy za okres odroczenia spłaty rat.

Wysokość rat obliczamy na podstawie zmiennego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, więc ma on wpływ na wysokość rat i całkowity koszt kredytu.

W okresie odroczenia rat kapitałowo – odsetkowych, będziemy wymagali opłacania składek ubezpieczeniowych – jeśli są wymagane na podstawie umowy.

Przykład:
27 lipca 2015 r. podpisałeś umowę o kredyt:
•    z oprocentowaniem zmiennym – które na dzień przygotowania prezentowanego przykładu wynosi 3,1%,
•    na kwotę 432 000 zł,
•    na okres 360 miesięcy,
•    z dniem spłaty raty – 15-go każdego miesiąca.
15.05.2020 r. spłaciłeś 57 ratę kredytu i wnioskujesz o odroczenie rat kapitałowo-odsetkowych od 15.06.2020 r. na okres 3 miesięcy. Nie będziesz płacił rat kapitałowo-odsetkowych przez 3 miesiące, czyli od czerwca do sierpnia. Jeśli zgodnie z umową opłacasz miesięcznie składkę ubezpieczeniową, w okresie odroczenia, także będziemy jej wymagali. Twój okres kredytowania wydłużymy o 3 miesiące. Jeśli skorzystasz z Opcji I Twój koszt kredytu wzrośnie o  4 514, 28 zł.

Przykładowy harmonogram spłaty rat  
Opcje II

Odroczenie spłaty raty kapitałowej na okres 6 miesięcy - z jednoczesnym wydłużeniem okresu kredytowania o 6 miesięcy.

Ważne!
Wydłużenie okresu kredytowania spowoduje, że:
•    termin spłaty ostatniej raty kredytu przesunie się  o 6 miesięcy,
•    zwiększy się całkowity koszt kredytu – o kwotę odsetek – którą naliczymy za okres odroczenia spłaty rat.

Wysokość rat obliczamy na podstawie zmiennego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, więc ma on wpływ na wysokość rat i całkowity koszt kredytu.

W okresie odroczenia rat kapitałowych, będziemy wymagali opłacania składek ubezpieczeniowych – jeśli są wymagane na podstawie umowy.

Przykład:
27 lipca 2015 r. podpisałeś umowę o kredyt:
•    z oprocentowaniem zmiennym – które na dzień przygotowania prezentowanego przykładu wynosi 3,1%,
•    na kwotę 432 000 zł,
•    na okres 360 miesięcy,
•    z dniem spłaty raty – 15-go każdego miesiąca.
15.05.2020 r. spłaciłeś 57 ratę kredytu i wnioskujesz o odroczenie rat kapitałowych od 15.06.2020 r. na okres 6 miesięcy. Od czerwca do listopada będziesz spłacał ratę odsetkową i składki ubezpieczeniowe – jeśli są wymagane na podstawie umowy. Nie będziesz płacił rat kapitałowych przez 6 miesięcy, czyli od czerwca do listopada. Twój okres kredytowania wydłużymy o 6 miesięcy. Jeśli skorzystasz z Opcji II Twój koszt kredytu wzrośnie o 6 262 zł.


Przykładowy harmonogram spłaty rat

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą

Dane osobowe

Sytuacja finansowa

Oświadczenia

Informacja o możliwości zawieszenia spłat rat kredytów

  • W związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa SARS-Cov-2, która czasowo może wpłynąć na sytuację finansową kredytobiorców, udostępniliśmy możliwość wnioskowania o czasowe odroczenie płatności rat kredytowych.
  • Z takiej możliwości mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni (w tym posiadacze kredytów hipotecznych), jak i klienci biznesowi.
  • Dołożymy starań, aby klientom, którzy znaleźli się w sytuacji uniemożliwiającej im spłatę bieżących zobowiązań wobec banku, maksymalnie uprościć proces wnioskowania o prolongatę terminów płatności rat.

Jak zawnioskować?

Zapoznaj się z warunkami

Zapoznaj się z warunkami

Wypełnij formularz kontaktowy

znajdujący się na tej stronie

Wypełnij formularz kontaktowy

znajdujący się na tej stronie

Poczekaj na informację zwrotną

Poczekaj na informację zwrotną

Skontaktujemy się jak najszybciej!

Skontaktujemy się jak najszybciej!

Pytania i odpowiedzi

Co oznacza odroczenie raty kapitałowo-odsetkowej?
Odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oznacza, że przez wskazany czas nie musisz spłacać ani raty kapitałowej ani raty odsetkowej. W czasie odroczenia będziemy jednak  naliczać oprocentowanie od bieżącego kapitału wg stopy określonej w umowie. Otrzymasz nowy harmonogram spłaty i nową wysokość raty kapitałowo-odsetkowej, a okres spłaty zostanie wydłużony, odpowiednio o termin wynikający z okresu odroczenia.
Na jaki okres mogę odroczyć płatność raty kapitałowo-odsetkowej?
Możemy przesunąć płatność rat kapitałowo-odsetkowych o 3 miesiące (przesuniemy termin płatności 3 kolejnych rat kredytu).
Czy po zakończeniu okresu odroczenia raty kapiałowo-odsetkowej moja rata kredytu zmieni się?
Tak. W okresie odroczenia naliczamy odsetki od kapitału pozostałego do spłaty. Odsetki te zostaną doliczone do kolejnych rat przypadających po zakończeniu okresu odroczenia. Wydłużymy okres kredytowania o 3 miesiące. Nowa rata kredytu będzie wyższa niż rata wynikają z obecnego harmonogramu.
Czy w przypadku odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych łączne koszty mojego kredytu wzrosną?
Tak, łączne koszty kredytu wzrosną. Koszty odsetek naliczone w trakcie okresu odroczenia stanowią dodatkowy koszt kredytu.
W jaki sposób dowiem się, jakie raty mam spłacać po okresie odroczenia raty kapiałowo-odsetkowej?
Prześlemy Ci nowy harmonogram spłaty, w którym uwzględnimy nową wysokość raty.
Czy bank udziela odroczenia każdemu klientowi?
Odroczymy spłatę rat, jeśli spełnisz warunki wskazane w „Warunkach uproszczonego wnioskowania o zmianę zasad spłaty zobowiązań kredytowych wobec Alior Bank SA w związku ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-Cov-2.”
Co oznacza odroczenie raty kapitałowej?
Odroczenie spłaty rat kapitałowych oznacza to, że przez wskazany czas spłacasz tylko ratę odsetkową od bieżącego kapitału, ale nie musisz spłacać rat kapitałowych. Otrzymasz nowy harmonogram spłaty – okres spłaty zostanie wydłużony, odpowiednio o termin wynikający z okresu odroczenia.
Na jaki okres mogę odroczyć płatność raty kapitałowej?
Możemy odroczyć płatność raty o 6 miesięcy (przesuniemy termin płatności 6 kolejnych rat kredytu).
Czy po zakończeniu okresu odroczenia raty kapitałowej moja rata kredytu zmieni się?
Nie, po okresie odroczenia będziesz spłacać raty w takiej wysokości, w jakiej spłacałeś je dotychczas.
Czy w przypadku odroczenia rat kapitałowych łączne koszty mojego kredytu wzrosną?
Tak, łączne koszty kredytu wzrosną. Koszty odsetek naliczone i pobierane w okresie odroczenia (6 kolejnych rat) stanowią dodatkowy koszt kredytu.
W jaki sposób dowiem się, jakie raty mam spłacać po okresie odroczenia raty kapitałowej?
Prześlemy Ci nowy harmonogram spłaty.