Doradztwo Premium

Inwestuj pod okiem ekspertów!

usługa dostępna od 100 000 zł

zadeklarowanych aktywów

rekomendacje oparte o pełne

spektrum dostępnych funduszy

wysoki stopień dywersyfikacji

i ekspozycja na wiele klas aktywów

comiesięczna aktualizacja rekomendowanej

struktury portfela inwestycyjnego

Na czym polega doradztwo premium

Jeżeli chcesz inwestować z pomocą ekspertów i samodzielnie realizować przekazaną strategię inwestycyjną budując portfel instrumentów finansowych, skorzystaj z usługi doradztwa Premium. Dajemy Ci możliwość wyboru typu instrumentów, z których ma być zbudowana rekomendacja.

Dostępne są trzy warianty inwestycji:
 
 • portfel funduszy inwestycyjnych;
 • portfel instrumentów giełdowych;
 • portfel mieszany.

Biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie w inwestowaniu i nastawienie do ryzyka przygotujemy Ci comiesięczną rekomendację w jednej spośród 4 strategii inwestycyjnych: ostrożnej, rozważnej, aktywnej i dynamicznej.
 
W rekomendacji tej otrzymasz propozycję instrumentów i ich sugerowany procentowy udział w Twoim portfelu, ale to Ty zdecydujesz w jakim zakresie chcesz zrealizować przekazane wytyczne. Ostateczna decyzja należeć będzie zawsze do Ciebie. 

Rekomendowane portfele inwestycyjne posiadaja wysoki stopień dywersyfikacji (od kilku do kilkunastu składników) i ekspozycje na wiele klas aktywów. Są oparte o pełne spektrum funduszy inwestycyjnych, w tym zagranicznych, dostępnych w ofercie Alior Banku. 

Poznaj naszych ekspertów


Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2101). Ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku, obecnie na stanowisku Menedżera Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego specjalizuje się w analizie krajowego i światowego rynku obligacji, sektora bankowego oraz selekcji funduszy inwestycyjnych
Członek komitetu inwestycyjnego. Odpowiedzialna za sporządzanie i zatwierdzanie prognoz i rekomendacji rynkowych na potrzeby usługi doradztwa inwestycyjnego oraz strategie rynkowe. Absolwentka zarządzania finansami przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania i Marketingu AGH w Krakowie oraz absolwentka Executive MBA Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu i Central Connecticut State University. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2145). Posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w biurach maklerskich i bankach (Pekao, BPH), w tym ponad dziesięcioletnie w obszarze analiz inwestycyjnych. W Biurze Maklerskim Alior Banku od 2017 r., obecnie na stanowisku Menedżera ds. strategii rynków finansowych.

Członek Komitetu Inwestycyjnego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Wyższej Szkoły Zarządzania. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 693), Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji zdobywanego w największych biurach maklerskich DM ING Securities oraz DM BOS SA. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedzialny za analizę w obszarze akcji rynków rozwiniętych, a spośród krajowych podmiotów, głównie za spółki sektora chemicznego, paliwowego, farmacji i IT.
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Politechnice Krakowskiej. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w wycenie spółek giełdowych, analizie globalnych rynków i cykli ekonomicznych, modelowaniu finansowym, statystycznym oraz ekonometrycznym. W Biurze maklerskim Alior Banku (poprzednio BPH) od 2005 roku, obecnie na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego wykorzystuje analizę techniczną nakierowaną na obserwację zmian cen i wolumenu, analizę danych, algorytmy oraz metody uczenia maszynowego wspierające i automatyzujące ocenę rynku.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku ekonomia ze specjalizacją Rachunkowość i Zarządzanie Finansami. Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych (nr licencji: 3076) oraz Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 711). Z Biurem Maklerskim Alior Banku związana od 2015 roku zajmując odpowiednio stanowiska Specjalisty Produktów Inwestycyjnych, Animatora Rynku i Specjalisty ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedzialna za analizę obszaru ryków wschodzących oraz analizę fundamentalną podmiotów krajowych.

Stopy zwrotu z rekomendowanych portfeli

Sprawdź stopy zwrotu  z rekomendowanych portfeli w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego za miesiąc:
 

Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym.
Prezentowane wyniki inwestycyjne nie uwzględniają kosztów związanych z nabyciem i zbyciem instrumentów finansowych (np. prowizji maklerskiej, opłaty manipulacyjnej, podatków). Konieczności poniesienia tych opłat powoduje zmniejszenie rzeczywistego zwrotu z inwestycji.

 

Stopy zwrotu z rekomendowanych portfeli za 2018 rok

Sprawdź stopy zwrotu  z rekomendowanych portfeli w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego za miesiąc:

Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym.
Prezentowane wyniki inwestycyjne nie uwzględniają kosztów związanych z nabyciem i zbyciem instrumentów finansowych (np. prowizji maklerskiej, opłaty manipulacyjnej, podatków). Konieczności poniesienia tych opłat powoduje zmniejszenie rzeczywistego zwrotu z inwestycji.

 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Profil inwestycyjny zostanie ustalony na podstawie odpowiedzi zawartch w  kwestonariuszu inwestycyjnym podczas  wizyty w oddziale lub samodzielnie w Systemie Bankowości Internetowej.
 • Dostarczane przez Ekspertów pomysły inwestycyjne przygotowywane są w oparciu o wskazania Komitetu Biura Maklerskiego Alior Banku, w którego skład wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem rynkowym.
 • Obecnie oferujemy 4 strategie: Ostrożną, Rozważną, Aktywną i Dynamiczną, które różnią się od siebie udziałem bardziej i mniej ryzykownych instrumentów, co przekłada się na potencjał osiągnięcia zysku, ale i wpływa na możliwość poniesienia strat.
 • W ustalaniu alokacji portfela w różne klasy aktywów, Eksperci Alior Banku poruszają się w określonych przedziałach, dopuszczonych dla określonej strategii.

Produkty towarzyszące

Rachunek brokerski

Inwestycje giełdowe na najwyższym poziomie! zobacz szczegóły

Rachunek brokerski

Zamknij szczegóły
 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
 • nowoczesne aplikacje - Notowania Online 3 i Pulpit Inwestora
 • innowacyjny serwis informacyjny
Co jeszcze zyskujesz?
 • niskie koszty
 • przelewy natychmiastowe pomiędzy rachunkami w Alior Banku
 • odroczony termin płatności

Fundusze inwestycyjne

Ponad 400 funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych! zobacz szczegóły

Fundusze inwestycyjne

Zamknij szczegóły
 • bogata oferta funduszy polskich i zagranicznych
 • dobór produktów w zależności od indywidualnych preferencji
 • możliwość inwestycji w ponad 200 oddziałach lub bez wychodzenia z domu​
Co jeszcze zyskujesz?

Jak założyć?

1. Po zalogowaniu do bankowości internetowej przejdź do zakładki Oferty -> Inwestycje -> Produkty do samodzielnego inwestowania,
2. Złóż wniosek i wypełnij kwestionariusz inwestycyjny
3. Uzupełnij dane dotyczące Urzędu Skarbowego, przelewów automatycznych i zgody dot. przesyłania dokumentów drogą mailową,
4. Zapoznaj się z dokumentami i potwierdź umowę kodem SMS,
5. Rachunek będzie widoczy w bankowości internetowej zaraz po założeniu.
1. Kliknij "Załóż rachunek" i podaj swoje dane osobowe,
2. Wykonaj przelew potwierdzający,
3. Zaloguj się do bankowości internetowej, podając swój identyfikator klienta,
4. Wypełnij kwestionariusz i potwierdź umowę o rachunek kodem SMS,
5. Rachunek będzie aktywny zaraz po podpisaniu umowy.

Bądź odwiedź Oddział Alior Banku świadczący usługi Biura Maklerskiego.

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Pytania i odpowiedzi

W jakiej formie dostarczane są rekomendacje portfeli inwestycyjnych?
W przypadku doradztwa portfelowego rekomendacje przekazywane są mailowo na adres wskazany przez Klienta. W zakresie usługi doradztwa indywidualnego, rekomendacje mogą być również przekazywane telefonicznie lub podczas indywidualnego spotkania z doradcą lub bankierem. 
Jakie informacje zawiera przekazywana rekomendacja?
Przekazywane rekomendacje zawierają nazwy instrumentów oraz zalecany ich udział w portfelu inwestycyjnym.
Jak zrealizować otrzymaną rekomendację?
Aby zrealizować rekomendację, wystarczy zalogować się do bankowości internetowej i nabyć proponowane instrumenty finansowe. Pamiętaj, że ostateczna decyzja inwestycyjna zawsze należy do Ciebie. 
Jaka jest różnica pomiędzy usługą doradztwa inwestycyjnego a usługą zarządzania portfelem instrumentów finansowych?
Różnica pomiędzy usługą doradztwa inwestycyjnego a usługą zarządzania portfelem polega na tym, że w usłudze doradztwa inwestycyjnego ostateczne decyzje inwestycyjne podejmuje Klient, jak również Klient składa zlecenia w oparciu o przekazane rekomendacje, natomiast w usłudze zarządzania portfelem decyzje inwestycyjne podejmuje zarządzający i składa w imieniu Klienta zlecenia na podstawie pełnomocnictwa. W usłudze zarządzania portfelem Klient nie ma wpływu na realizowaną strategię, w usłudze doradztwa inwestycyjnego Klient uczestniczy w budowaniu strategii i wpływa na jej realizację. 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.

Doradztwo inwestycyjne

Inwestuj świadomie z ekspertami Alior Banku!