Doradztwo Premium

Inwestuj pod okiem ekspertów!

usługa dostępna od 100 000 zł

zadeklarowanych aktywów

rekomendacje oparte o pełne

spektrum dostępnych funduszy

wysoki stopień dywersyfikacji

i ekspozycja na wiele klas aktywów

comiesięczna aktualizacja rekomendowanej

struktury portfela inwestycyjnego

Na czym polega doradztwo premium

Jeżeli chcesz inwestować z pomocą ekspertów i samodzielnie realizować przekazaną strategię inwestycyjną budując portfel instrumentów finansowych, skorzystaj z usługi doradztwa Premium. Dajemy Ci możliwość wyboru typu instrumentów, z których ma być zbudowana rekomendacja.

Dostępne są trzy warianty inwestycji:
 
 • portfel funduszy inwestycyjnych;
 • portfel instrumentów giełdowych;
 • portfel mieszany.

Biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie w inwestowaniu i nastawienie do ryzyka przygotujemy Ci comiesięczną rekomendację w jednej spośród 4 strategii inwestycyjnych: ostrożnej, rozważnej, aktywnej i dynamicznej.
 
W rekomendacji tej otrzymasz propozycję instrumentów i ich sugerowany procentowy udział w Twoim portfelu, ale to Ty zdecydujesz w jakim zakresie chcesz zrealizować przekazane wytyczne. Ostateczna decyzja należeć będzie zawsze do Ciebie. 

Rekomendowane portfele inwestycyjne posiadaja wysoki stopień dywersyfikacji (od kilku do kilkunastu składników) i ekspozycje na wiele klas aktywów. Są oparte o pełne spektrum funduszy inwestycyjnych, w tym zagranicznych, dostępnych w ofercie Alior Banku. 

Poznaj naszych ekspertów

Członek Komitetu Inwestycyjnego odpowiedzialny za zatwierdzanie strategii inwestycyjnych. Absolwent Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz absolwent Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu i Stockholm Univesity School of Business. Licencjonowany makler papierów wartościowych (licencja 1641). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w biurach maklerskich obecnie na stanowisku Z-cy Dyrektora Biura Maklerskiego.
Członek Komitetu Inwestycyjnego odpowiedzialny za zatwierdzanie strategii inwestycyjnych. Specjalizuje się w makroekonomii, cyklach koniunkturalnych oraz wskaźnikach wyprzedzających. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent studiów doktoranckich Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 1039). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w biurach maklerskich, obecnie na stanowisku z-cy Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Banku.
Członek Komitetu Inwestycyjnego odpowiedzialny  za zatwierdzanie strategii inwestycyjnych. Specjalizuje się w analizie krajowego i światowego rynku obligacji, sektora bankowego oraz selekcji funduszy inwestycyjnych do portfeli inwestycyjnych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2101). Posiada dziesięcioletnie doświadczenie, jako analityk rynków finansowych, obecnie w Alior Banku na stanowisku Menedżera Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego. 
Strateg rynków finansowych. Jako członek Komitetu Inwestycyjnego odpowiedzialna za sporządzanie i zatwierdzanie prognoz i rekomendacji rynkowych na potrzeby usługi doradztwa inwestycyjnego oraz aktywne wsparcie Klientów Banku w zakresie oferowanych produktów inwestycyjnych. Magister inżynier zarządzania finansami przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania i Marketingu AGH w Krakowie. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2145). Posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w biurach maklerskich i bankach, w tym ponad dziewięcioletnie w obszarze analiz inwestycyjnych.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Wyższej Szkoły Zarządzania. Jednocześnie jest wykładowcą Szkoły Giełdowej organizowanej przez GPW SA w zakresie wycen spółek. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych biurach maklerskich DM ING Securities oraz DM BOS SA. W Biurze maklerskim Alior Banku z atrudniony na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W zakresie usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedzialny za obszar rynków rozwiniętych oraz dla krajowych podmiotów notowanych na rynku regulowanym obejmuje wycenami głównie spółki sektora chemicznego, paliwowego, farmację, spółki informatyczne.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Finanse i Rachunkowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 478) oraz Makler Papierów Wartościowych (nr licencji: 2614). Karierę zawodową rozpoczynał w Millennium Domu Maklerskim, następnie pracował w IFM Global Asset Management przy usłudze asset management, a od czerwca 2015 r. związany z Biurem Maklerskim Alior Banku na stanowisku Eksperta ds. Analiz. Specjalizuje się w analizie rynkowej i makro rynków wschodzących, w szczególności rynku azjatyckiego a na krajowym rynku akcji specjalizuje się przede wszystkim w podmiotach z branży handlu detalicznego, przemysłowego i motoryzacyjnego.
Starszy analityk rynku finansowego, absolwent studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Politechnice Krakowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie spółek giełdowych, analizie globalnych rynków i cykli ekonomicznych, modelowaniu finansowym, statystycznym oraz ekonometrycznym. Wykorzystuje analizy danych, algorytmy oraz metody uczenia maszynowego wspierające i automatyzujące ocenę rynku. Zwolennik analizy technicznej nakierowanej na obserwację zmian cen i wolumenu.

Stopy zwrotu z rekomendowanych portfeli

Sprawdź stopy zwrotu  z rekomendowanych portfeli w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego za miesiąc:

Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym.
Prezentowane wyniki inwestycyjne nie uwzględniają kosztów związanych z nabyciem i zbyciem instrumentów finansowych (np. prowizji maklerskiej, opłaty manipulacyjnej, podatków). Konieczności poniesienia tych opłat powoduje zmniejszenie rzeczywistego zwrotu z inwestycji.

 

Produkty towarzyszące

Rachunek brokerski

Inwestycje giełdowe na najwyższym poziomie! zobacz szczegóły

Rachunek brokerski

Zamknij szczegóły
 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
 • nowoczesne aplikacje - Notowania Online 3 i Pulpit Inwestora
 • innowacyjny serwis informacyjny
Co jeszcze zyskujesz?
 • niskie koszty
 • przelewy natychmiastowe pomiędzy rachunkami w Alior Banku
 • odroczony termin płatności

Fundusze inwestycyjne

Ponad 400 funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych! zobacz szczegóły

Fundusze inwestycyjne

Zamknij szczegóły
 • bogata oferta funduszy polskich i zagranicznych
 • dobór produktów w zależności od indywidualnych preferencji
 • możliwość inwestycji w ponad 200 oddziałach lub bez wychodzenia z domu​
Co jeszcze zyskujesz?

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Profil inwestycyjny zostanie ustalony na podstawie odpowiedzi zawartch w  kwestonariuszu inwestycyjnym podczas  wizyty w oddziale lub samodzielnie w Systemie Bankowości Internetowej.
 • Dostarczane przez Ekspertów pomysły inwestycyjne przygotowywane są w oparciu o wskazania Komitetu Biura Maklerskiego Alior Banku, w którego skład wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem rynkowym.
 • Obecnie oferujemy 4 strategie: Ostrożną, Rozważną, Aktywną i Dynamiczną, które różnią się od siebie udziałem bardziej i mniej ryzykownych instrumentów, co przekłada się na potencjał osiągnięcia zysku, ale i wpływa na możliwość poniesienia strat.
 • W ustalaniu alokacji portfela w różne klasy aktywów, Eksperci Alior Banku poruszają się w określonych przedziałach, dopuszczonych dla określonej strategii.

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Pytania i odpowiedzi

W jakiej formie dostarczane są rekomendacje portfeli inwestycyjnych?
W przypadku doradztwa portfelowego rekomendacje przekazywane są mailowo na adres wskazany przez Klienta. W zakresie usługi doradztwa indywidualnego, rekomendacje mogą być również przekazywane telefonicznie lub podczas indywidualnego spotkania z doradcą lub bankierem. 
Jakie informacje zawiera przekazywana rekomendacja?
Przekazywane rekomendacje zawierają nazwy instrumentów oraz zalecany ich udział w portfelu inwestycyjnym.
Jak zrealizować otrzymaną rekomendację?
Aby zrealizować rekomendację, wystarczy zalogować się do bankowości internetowej i nabyć proponowane instrumenty finansowe. Pamiętaj, że ostateczna decyzja inwestycyjna zawsze należy do Ciebie. 
Jaka jest różnica pomiędzy usługą doradztwa inwestycyjnego a usługą zarządzania portfelem instrumentów finansowych?
Różnica pomiędzy usługą doradztwa inwestycyjnego a usługą zarządzania portfelem polega na tym, że w usłudze doradztwa inwestycyjnego ostateczne decyzje inwestycyjne podejmuje Klient, jak również Klient składa zlecenia w oparciu o przekazane rekomendacje, natomiast w usłudze zarządzania portfelem decyzje inwestycyjne podejmuje zarządzający i składa w imieniu Klienta zlecenia na podstawie pełnomocnictwa. W usłudze zarządzania portfelem Klient nie ma wpływu na realizowaną strategię, w usłudze doradztwa inwestycyjnego Klient uczestniczy w budowaniu strategii i wpływa na jej realizację. 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.

Doradztwo inwestycyjne

Inwestuj świadomie z ekspertami Alior Banku!