Doradztwo Premium

Inwestuj pod okiem ekspertów!

usługa dostępna od 100 000 zł

zadeklarowanych aktywów

rekomendacje oparte o pełne

spektrum dostępnych funduszy

wysoki stopień dywersyfikacji

i ekspozycja na wiele klas aktywów

comiesięczna aktualizacja rekomendowanej

struktury portfela inwestycyjnego

Na czym polega doradztwo premium

Jeżeli chcesz inwestować z pomocą ekspertów i samodzielnie realizować przekazaną strategię inwestycyjną budując portfel instrumentów finansowych, skorzystaj z usługi doradztwa Premium. Dajemy Ci możliwość wyboru typu instrumentów, z których ma być zbudowana rekomendacja.

Dostępne są trzy warianty inwestycji:
 
 • portfel funduszy inwestycyjnych;
 • portfel instrumentów giełdowych;
 • portfel mieszany.

Biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie w inwestowaniu i nastawienie do ryzyka przygotujemy Ci comiesięczną rekomendację w jednej spośród 4 strategii inwestycyjnych: ostrożnej, rozważnej, aktywnej i dynamicznej.
 
W rekomendacji tej otrzymasz propozycję instrumentów i ich sugerowany procentowy udział w Twoim portfelu, ale to Ty zdecydujesz w jakim zakresie chcesz zrealizować przekazane wytyczne. Ostateczna decyzja należeć będzie zawsze do Ciebie. 

Rekomendowane portfele inwestycyjne posiadaja wysoki stopień dywersyfikacji (od kilku do kilkunastu składników) i ekspozycje na wiele klas aktywów. Są oparte o pełne spektrum funduszy inwestycyjnych, w tym zagranicznych, dostępnych w ofercie Alior Banku. 

Poznaj naszych ekspertów


Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2101). Ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku, obecnie na stanowisku Menedżera Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego specjalizuje się w analizie krajowego i światowego rynku obligacji, sektora bankowego oraz selekcji funduszy inwestycyjnych
Członek komitetu inwestycyjnego. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent studiów doktoranckich Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2012) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (1995). Makler papierów wartościowych, posiadający licencję KNF uprawniającą do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach rynku finansowego: Dom Maklerski BGK (1995-1996), Dom Maklerski Banku Śląskiego (1996- 1997), Biuro Maklerskie Banku BPH (1997-2007). Od lutego 2008 roku pracuje w Biurze Maklerskim Alior Banku, obecnie na stanowisku Dyrektora Działu Inwestycyjnego. Jednocześnie pełni funkcję zastępcy Dyrektora Biura Maklerskiego. Specjalizuje się w diagnozowaniu i prognozowaniu koniunktury gospodarczej oraz cyklach koniunkturalnych.

Członek Komitetu Inwestycyjnego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Wyższej Szkoły Zarządzania. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 693), Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji zdobywanego w największych biurach maklerskich DM ING Securities oraz DM BOS SA. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedzialny za analizę w obszarze akcji rynków rozwiniętych, a spośród krajowych podmiotów, głównie za spółki sektora chemicznego, paliwowego, farmacji i IT.
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Politechnice Krakowskiej. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w wycenie spółek giełdowych, analizie globalnych rynków i cykli ekonomicznych, modelowaniu finansowym, statystycznym oraz ekonometrycznym. W Biurze maklerskim Alior Banku (poprzednio BPH) od 2005 roku, obecnie na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego wykorzystuje analizę techniczną nakierowaną na obserwację zmian cen i wolumenu, analizę danych, algorytmy oraz metody uczenia maszynowego wspierające i automatyzujące ocenę rynku.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku ekonomia ze specjalizacją Rachunkowość i Zarządzanie Finansami. Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych (nr licencji: 3076) oraz Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 711). Z Biurem Maklerskim Alior Banku związana od 2015 roku zajmując odpowiednio stanowiska Specjalisty Produktów Inwestycyjnych, Animatora Rynku i Specjalisty ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedzialna za analizę obszaru ryków wschodzących oraz analizę fundamentalną podmiotów krajowych.

Stopy zwrotu z rekomendowanych portfeli

Sprawdź stopy zwrotu  z rekomendowanych portfeli w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego za miesiąc:
 
 • październik (stopa zwrotu wyliczona za okres od 30 września do 31 października 2019 r.)

Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym.
Prezentowane wyniki inwestycyjne nie uwzględniają kosztów związanych z nabyciem i zbyciem instrumentów finansowych (np. prowizji maklerskiej, opłaty manipulacyjnej, podatków). Konieczności poniesienia tych opłat powoduje zmniejszenie rzeczywistego zwrotu z inwestycji.

 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Profil inwestycyjny zostanie ustalony na podstawie odpowiedzi zawartch w  kwestonariuszu inwestycyjnym podczas  wizyty w oddziale lub samodzielnie w Systemie Bankowości Internetowej.
 • Dostarczane przez Ekspertów pomysły inwestycyjne przygotowywane są w oparciu o wskazania Komitetu Biura Maklerskiego Alior Banku, w którego skład wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem rynkowym.
 • Obecnie oferujemy 4 strategie: Ostrożną, Rozważną, Aktywną i Dynamiczną, które różnią się od siebie udziałem bardziej i mniej ryzykownych instrumentów, co przekłada się na potencjał osiągnięcia zysku, ale i wpływa na możliwość poniesienia strat.
 • W ustalaniu alokacji portfela w różne klasy aktywów, Eksperci Alior Banku poruszają się w określonych przedziałach, dopuszczonych dla określonej strategii.

Produkty towarzyszące

Rachunek brokerski

Inwestycje giełdowe na najwyższym poziomie! zobacz szczegóły

Rachunek brokerski

Zamknij szczegóły
 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
 • nowoczesne aplikacje - Notowania Online 3 i Pulpit Inwestora
 • innowacyjny serwis informacyjny
Co jeszcze zyskujesz?
 • niskie koszty
 • przelewy natychmiastowe pomiędzy rachunkami w Alior Banku
 • odroczony termin płatności

Fundusze inwestycyjne

Ponad 400 funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych! zobacz szczegóły

Fundusze inwestycyjne

Zamknij szczegóły
 • bogata oferta funduszy polskich i zagranicznych
 • dobór produktów w zależności od indywidualnych preferencji
 • możliwość inwestycji w ponad 200 oddziałach lub bez wychodzenia z domu​
Co jeszcze zyskujesz?

Jak założyć?

1. Po zalogowaniu do bankowości internetowej przejdź do zakładki Oferty -> Inwestycje -> Produkty do samodzielnego inwestowania,
2. Złóż wniosek i wypełnij kwestionariusz inwestycyjny
3. Uzupełnij dane dotyczące Urzędu Skarbowego, przelewów automatycznych i zgody dot. przesyłania dokumentów drogą mailową,
4. Zapoznaj się z dokumentami i potwierdź umowę kodem SMS,
5. Rachunek będzie widoczy w bankowości internetowej zaraz po założeniu.
1. Kliknij "Załóż rachunek" i podaj swoje dane osobowe,
2. Wykonaj przelew potwierdzający,
3. Zaloguj się do bankowości internetowej, podając swój identyfikator klienta,
4. Wypełnij kwestionariusz i potwierdź umowę o rachunek kodem SMS,
5. Rachunek będzie aktywny zaraz po podpisaniu umowy.

Bądź odwiedź Oddział Alior Banku świadczący usługi Biura Maklerskiego.

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Pytania i odpowiedzi

W jakiej formie dostarczane są rekomendacje portfeli inwestycyjnych?
W przypadku doradztwa portfelowego rekomendacje przekazywane są mailowo na adres wskazany przez Klienta. W zakresie usługi doradztwa indywidualnego, rekomendacje mogą być również przekazywane telefonicznie lub podczas indywidualnego spotkania z doradcą lub bankierem. 
Jakie informacje zawiera przekazywana rekomendacja?
Przekazywane rekomendacje zawierają nazwy instrumentów oraz zalecany ich udział w portfelu inwestycyjnym.
Jak zrealizować otrzymaną rekomendację?
Aby zrealizować rekomendację, wystarczy zalogować się do bankowości internetowej i nabyć proponowane instrumenty finansowe. Pamiętaj, że ostateczna decyzja inwestycyjna zawsze należy do Ciebie. 
Jaka jest różnica pomiędzy usługą doradztwa inwestycyjnego a usługą zarządzania portfelem instrumentów finansowych?
Różnica pomiędzy usługą doradztwa inwestycyjnego a usługą zarządzania portfelem polega na tym, że w usłudze doradztwa inwestycyjnego ostateczne decyzje inwestycyjne podejmuje Klient, jak również Klient składa zlecenia w oparciu o przekazane rekomendacje, natomiast w usłudze zarządzania portfelem decyzje inwestycyjne podejmuje zarządzający i składa w imieniu Klienta zlecenia na podstawie pełnomocnictwa. W usłudze zarządzania portfelem Klient nie ma wpływu na realizowaną strategię, w usłudze doradztwa inwestycyjnego Klient uczestniczy w budowaniu strategii i wpływa na jej realizację. 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.

Doradztwo inwestycyjne

Inwestuj świadomie z ekspertami Alior Banku!