Lokata negocjowana

Inwestuj nadwyżki finansowe!

inwestowanie

nadwyżek finansowych

atrakcyjne oprocentowanie

– wyższe niż na standardowej lokacie

lokaty dostępne w 5 walutach

– PLN, EUR, USD, GBP i CHF 

elastyczne okresy

lokowania środków

Jak skorzystać z produktów w ramach zarządzania płynnością?

To proste – skorzystaj z pomocy Bankiera!

Porozmawiaj z Bankierem
- przedstawi Ci szczegóły współpracy
Złóż wniosek
i zaczekaj na decyzję
Podpisz umowę
i postępuj według wskazań Bankiera
Zarządzaj efektywnie płynnością finansową firmy!
step icon Zadzwoń na infolinię 19 502

Skorzystaj z produktów w ramach zarządzania płynnością

Inwestuj z zyskiem nadwyżki finansowe!

Dodatkowe informacje

Zestawienie SLI

Typ Strukturyzowanej
Lokaty Inwestycyjnej (SLI)
Rodzaj SLI Opis lokaty
LDW Lokata w walucie obcej do PLN Przykład (pobierz PDF)
Lokata w PLN do waluty obcej Przykład (pobierz PDF)
LB Lokata w dowolnej z walut dla SLI Przykład (pobierz PDF)

Papiery Dłużne

Alior Bank oferuje swoim Klientom atrakcyjną alternatywę dla NLT w postaci możliwości lokowania wolnych środków w Papiery Dłużne. Oferta obejmuje zarówno nowo emitowane papiery (dostęp do rynku pierwotnego), jak również papiery znajdujące się już w obrocie (rynek wtórny).

Papiery Dłużne można traktować jako alternatywę dla bankowych lokat terminowych, gdyż zazwyczaj oferują one oprocentowanie wyższe od rynkowego, a ich bogata oferta pozwala na swobodny wybór zarówno emitentów, waluty, jak i okresu inwestycji. Dzięki współpracy z Alior Bankiem Klienci uzyskują możliwość inwestowania wolnych środków w papiery rządowe, komunalne lub komercyjne, denominowane w PLN.

Wybór odpowiedniego Papieru Dłużnego jest sprawą niezwykle istotną, gdyż nieodłączną cechą inwestycji w tego typu instrumenty jest ryzyko upadłości emitenta oraz ryzyko zmiany ceny danego Papieru Dłużnego w okresie do jego wykupu, co wiąże się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych w dany PD środków.

Warunki zakupu i sprzedaży papierów dłużnych ustalane są telefonicznie z Dealerem Banku. Minimalna kwota transakcji wynosi 100 tysięcy złotych.