• Pożyczka z Mikrokosztami Złóż wniosek
 • OFERTA UNIJNA

  Gwarancje FG FENG Biznesmax Plus i Ekomax

  brak prowizji za udzielenie gwarancji
  gwarancja zabezpiecza do 80 proc. kwoty kapitału kredytu
  maksymalna kwota gwarancji: równowartość w złotych 2,5 mln euro

  Pakiet Europejski

  kredyt na wkład własny
  – nawet na 20 lat
  promesa kredytowa
  niezbędna na etapie składania wniosku o dotację
  kredyt pomostowy
  prefinansujący dotację