• Pożyczka z Mikrokosztami Złóż wniosek
 • LOKATY DLA PROWADZĄCYCH WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ

  Lokata na nowe środki dla klientów biznesowych nowość

  lokata w PLN lub w USD
  trzy terminy do wyboru
  możliwość otwarcia w systemie bankowości internetowej BusinessPro
  lub w placówce banku

  Lokata terminowa

  wysokie oprocentowanie
  dla lokat w złotych i w walutach obcych
  wygodne sposoby
  zakładania lokat
  elastyczne okresy
  - od 7 dni do 12 miesięcy

  Lokata negocjowana

  inwestowanie
  nadwyżek finansowych
  lokaty dostępne w 5 walutach
  - PLN, EUR, USD, GBP i CHF
  atrakcyjne oprocentowanie
  - wyższe niż na standardowej lokacie
  Lokaty w Alior Banku

  Lokata to wygodny sposób na terminowe oszczędzanie. Po upływie okresu umownego lokaty, wpłacone środki powiększają się o odsetki, naliczane według ustalonego oprocentowania. Podczas jej uruchamiania możesz wskazać, co będziesz chciał zrobić ze środkami po zakończeniu okresu oszczędzania – w zależności od potrzeb, Twoja lokata może przyjąć formę odnawialną lub nieodnawialną. Po upływie terminu lokaty odnawialnej Bank założy kolejną na podobnych warunkach, przedłużając okres oszczędzania. Po zakończeniu lokaty nieodnawialnej, kapitał i odsetki zostaną automatycznie przelane na wskazany rachunek.