Rachunek Plan Biznes

Twój biznes – Twoje zasady.
Wybierz Rachunek Plan Biznes i sam dopasuj rozwiązania do potrzeb firmy

za rachunek bieżący i 2 rachunki pomocnicze - wystarczą 4 transakcje kartą debetową w miesiącu lub przelew do ZUS lub US w miesiącu.

za zestaw usług

w Planie Basic

3 dodatkowe plany usług

do wyboru
 

możliwość zarządzania planami usług online

Rachunek Plan Biznes dla firm

W ramach rachunku Plan Biznes proponujemy:


 

0 zł za rachunek bieżący

0 zł za prowadzenie rachunku bieżącego i 2 rachunków pomocniczych – wystarczą 4 transakcje kartą debetową w miesiącu lub przelew do ZUS lub US w miesiącu.

W przypadku braku spełnienia przynajmniej jednego z dwóch wymienionych warunków aktywności, opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 60 zł miesięcznie, a opłata za prowadzenie każdego rachunku pomocniczego (jeśli klient korzysta z rachunków pomocniczych) 30 zł miesięcznie. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego nie jest pobierana w miesiącu, w którym otwarto rachunek podstawowy.
0 zł za prowadzenie rachunku bieżącego i 2 rachunków pomocniczych – wystarczą 4 transakcje kartą debetową w miesiącu lub przelew do ZUS lub US w miesiącu.

W przypadku braku spełnienia przynajmniej jednego z dwóch wymienionych warunków aktywności, opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 60 zł miesięcznie, a opłata za prowadzenie każdego rachunku pomocniczego (jeśli klient korzysta z rachunków pomocniczych) 30 zł miesięcznie. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego nie jest pobierana w miesiącu, w którym otwarto rachunek podstawowy.

Szereg korzyści za bezwarunkowe 0 zł
w ramach Planu Basic

 • wydanie i korzystanie z 2 kart debetowych,
 • wypłaty gotówki w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku,
 • przelewy własne oraz do ZUS i US za pośrednictwem bankowości internetowej BusinessPro,
 • dostęp do modułu BusinessPro eFX Trader z atrakcyjnymi kursami wymiany walut,
 • dostęp dla 2 użytkowników do systemu bankowości internetowej BusinessPro.
 • wydanie i korzystanie z 2 kart debetowych,
 • wypłaty gotówki w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku,
 • przelewy własne oraz do ZUS i US za pośrednictwem bankowości internetowej BusinessPro,
 • dostęp do modułu BusinessPro eFX Trader z atrakcyjnymi kursami wymiany walut,
 • dostęp dla 2 użytkowników do systemu bankowości internetowej BusinessPro.

Sam dopasowujesz zakres usług do potrzeb firmy


 

3 plany korzyści do wyboru za jedyne 30 zł miesięcznie każdy

Plany Plus to pakiety bezpłatnych usług udostępnianych w formie abonamentu w wysokości 30 zł miesięcznie za każdy Plan Plus, które możesz włączać i wyłączać w dowolnym momencie zarówno w placówce banku, jak i samodzielnie w bankowości internetowej BusinessPro. Z usług udostępnionych w poszczególnych Planach Plus korzystasz bez dodatkowych opłat.

Dowiedz się więcej »
Plany Plus to pakiety bezpłatnych usług udostępnianych w formie abonamentu w wysokości 30 zł miesięcznie za każdy Plan Plus, które  możesz włączać i wyłączać w dowolnym momencie – zarówno w placówce banku, jak i samodzielnie w bankowości internetowej BusinessPro. Z usług udostępnionych w poszczególnych Planach Plus korzystasz bez dodatkowych opłat.

Dopasuj rachunek do swojej firmy

 • 60 przelewów internetowych (przelewy krajowe, SEPA i płacowe) miesięcznie
 • 60 SMS-ów autoryzacyjnych lub powiadomień SMS miesięcznie.
 • wydanie i korzystanie z 2 kolejnych kart debetowych,
 • miesięcznie 2 wypłaty w bankomacie obcym krajowym lub europejskim (na terenie EOG w walucie EUR)
 • 1 wpłata we wpłatomacie miesięcznie.
 • dostęp dla 2 kolejnych użytkowników do bankowości internetowej BusinessPro,
 • w przypadku pierwszego aktywnego Planu Plus BusinessPro dostęp do modułu Eksport/Import. W ramach kolejnych aktywnych Planów Plus BusinessPro zyskujesz dodatkowo dostęp do kolejnych modułów – Cash Management oraz Grupy Powiązane.

Dla kogo jest Rachunek Plan Biznes?

Rachunek Plan Biznes skierowany jest do nowych klientów banku - przedsiębiorców z segmentu mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw rozliczających się na zasadach pełnej księgowości. Rachunek Plan Biznes skierowany jest do nowych klientów banku - przedsiębiorców z segmentu mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw rozliczających się na zasadach pełnej księgowości.

Jak otworzyć Rachunek Plan Biznes?

Rachunek Plan Biznes otworzysz w dowolnym oddziale Alior Banku obsługującym klientów biznesowych.

Możesz również wypełnić formularz online
Wybrać sposób podpisania umowy - zdalnie lub w oddziale
Rachunkiem będziesz zarządzać online w BusinessPro.
0 zł za rachunek

Produkty towarzyszące

Kredyt obrotowy z gwarancją BGK

Dzięki gwarancji de minimis kredyt jest dostępny szybko i prosto!

  zobacz szczegóły

Kredyt obrotowy z gwarancją BGK

Zamknij szczegóły
Dzięki gwarancji de minimis kredyt jest dostępny szybko i prosto!
 
 • gwarancja zabezpiecza do 80% kwoty kredytu
 • decyzja kredytowa w 20 minut od złożenia wniosku kredytowego
 • kredyt do 1 mln zł dla mikrofirm, do 3 mln zł dla MŚP
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji

Kredyt firmowy z obniżoną prowizją

Kredyt dla mikrofirm i małych firm na bieżącą działalność i cele zakupowe.
  zobacz szczegóły

Kredyt firmowy z obniżoną prowizją

Zamknij szczegóły
Kredyt dla mikrofirm i małych firm na bieżącą działalność i cele zakupowe.
 
 • niższa o 50% prowizja przygotowawcza
 • decyzja kredytowa w 20 minut
 • bez zabezpieczeń materialnych
 • do 1 mln zł dla mikrofirm, do 3 mln zł dla małych firm

   

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Ile wynosi miesięczna opłata za Plan Basic?
Plan Basic jest oferowany bezpłatnie, wraz z otwarciem rachunku podstawowego Plan Biznes.
Plan Basic stanowi integralną część rachunku Plan Biznes, nie musisz go aktywować, nie możesz go również dezaktywować.
Ile wynosi miesięczna opłata za  Plan Plus?
Miesięczna opłata za każdy aktywny Plan Plus wynosi 30 zł. W ramach tej opłaty otrzymasz bezpłatny, limitowany zestaw transakcji i usług.
Kiedy pobierane są opłaty za Plany Plus?
Jeżeli aktywujesz Plany Plus w tym samym miesiącu, w którym otworzyłeś rachunek podstawowy Plan Biznes, pierwszy miesiąc korzystania z Planów Plus jest bezpłatny.
Jeżeli aktywujesz Plany Plus w kolejnych miesiącach, opłata za pierwszy miesiąc kalendarzowy korzystania z Planów Plus zostanie pobrana natychmiast po zrealizowaniu wniosku o Plany Plus przez Alior Bank.
Opłaty za kolejne miesiące korzystania z Planów Plus są pobierane zawsze w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, z góry za kolejny miesiąc korzystania z Planów Plus.
 
Co się stanie z Planami Plus w przypadku braku wystarczających środków na rachunku
do pobrania opłaty za korzystanie z Planów Plus?
W przypadku braku na rachunku wystarczających środków na pobranie opłaty za korzystanie z Planów Plus, plany przestaną obowiązywać na rachunku z upływem miesiąca kalendarzowego.
O tym, że Plany Plus nie obowiązują już na rachunku zostaniesz powiadomiony poprzez wiadomość SMS. Informację o tym, czy Plany Plus obowiązują na rachunku są dostępne również w bankowości internetowej BusinessPro oraz placówce banku. W każdej chwili, po zapewnieniu odpowiednich środków na rachunku, możesz aktywować Plany Plus ponownie.
Kiedy mogę aktywować Plany Plus?
Od kiedy obowiązują darmowe usługi wynikające z aktywnych Planów Plus?
Do aktywacji Planów Plus wystarczy posiadanie rachunku Plan Biznes. Plany Plus możesz aktywować samodzielnie w bankowości internetowej BusinessPro lub w placówce Alior Banku. Plany Plus obowiązują zawsze przez pełny miesiąc kalendarzowy, również w miesiącu w którym zostały one aktywowane.
Przykład: Aktywacja Planu Przelewy w dniu 15 lutego spowoduje, że do limitu 60 darmowych przelewów zostaną uwzględnione przelewy wykonane począwszy od 1 lutego.
Kiedy mogę dezaktywować Plany Plus?
Do kiedy obowiązują darmowe usługi wynikające z Planów Plus w dezaktywacji?
Wniosek o dezaktywację Planów Plus możesz złożyć w każdej chwili – samodzielnie w bankowości internetowej BusinessPro lub w placówce Alior Banku. Po zrealizowaniu wniosku o dezaktywację Planów Plus, darmowe usługi wynikające z Planów Plus w dezaktywacji obowiązują do końca miesiąca kalendarzowego. Po upływie miesiąca, dezaktywowane Plany Plus przestają obowiązywać na rachunku. Dezaktywacja Planów Plus nie wpływa na dezaktywację Planu Basic.
Ile maksymalnie mogę mieć aktywnych Planów Plus?
Maksymalna liczba jednocześnie aktywnych Planów Plus wynosi 20 szt. Planów Plus Karty, 20 szt. Planów Plus Przelewy oraz 5 szt. Planów Plus BusinessPro.
 
Z jakich rachunków mogę realizować darmowe usługi
wynikające z Planu Basic oraz Planów Plus?
Darmowe usługi wynikające z Planów Plus obowiązują na rachunku podstawowym, rachunkach pomocniczych oraz płacowych.
Gdzie sprawdzę liczbę Planów Plus obowiązujących na moim rachunku oraz ile darmowych usług
pozostało mi do wykorzystania w bieżącym miesiącu?
Liczbę Planów Plus obowiązujących na rachunku oraz bezpłatne usługi do wykorzystania w bieżącym miesiącu sprawdzisz samodzielnie w bankowości internetowej BusinessPro oraz w placówce Alior Banku. Liczba bezpłatnych usług w ramach Planów Plus  do rachunku obowiązuje w każdym miesiącu kalendarzowym.

Nota prawna

Bezpłatne prowadzenie rachunku podstawowego oraz 2 dowolnych rachunków pomocniczych (jeśli klient korzysta z rachunków pomocniczych) dotyczy przypadku, gdy klient spełni jeden z dwóch warunków: w danym miesiącu kalendarzowym (do godz. 21.00 ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego) dokona łącznie minimum 4 transakcji bezgotówkowych przynajmniej jedną kartą debetową wydaną do rachunku podstawowego lub pomocniczego w danym miesiącu (nie dotyczy Karty Wirtualnej) albo wykona przelew do ZUS lub US (nie dotyczy realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych). Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym otwarto rachunek. Opłata za Plan Karty, Plan Przelewy, Plan BusinessPro wynosi 30 zł miesięcznie za każdy plan.