Dokumenty do pobrania

Poniżej prezentujemy ważne dokumenty dotyczące Produktów Skarbowych

 1. Pobierz udostępniony dokument z listy poniżej
 2. Wypełnij i podpisz zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów złożoną w Banku
 3. Możesz podpisać dokument podpisem kwalifikowanym lub odręcznie
 4. Zeskanuj i wyślij do Banku za pośrednictwem jednego z kanałów:
 5. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: mifid@alior.pl
 6. Przez bankowość Business Pro
  • w sekcji: Doradca wybierz: Napisz wiadomość
  • wybierz kategorię: Dokumentacja MIFID dot. transakcji na instrumentach kasowych i pochodnych
  • załącz zeskanowany dokument do wiadomości
 7. Przez bankowość Alior Online
  • w sekcji: Moje sprawy, wybierz: Napisz do nas, a następnie: Pytania i sugestie,
  • wybierz kategorię: Dokumentacja MIFID, która dotyczy transakcji na instrumentach kasowych i pochodnych
  • załącz zeskanowany dokument do wiadomości