Karty i usługi do rachunków

Sprawne zarządzanie finansami firmy!

Dołącz do programu Mastercard® Bezcenne® Chwile i wymieniaj punkty na nagrody!

Punkty możesz wymienić na nagrody dostępne w ramach nowego katalogu dla firm

Nagrody dostępne w nowym katalogu to między innymi: vouchery na przestrzeń coworkingową, miesięczna subskrypcja np. Pulsu Biznesu czy też vouchery na wynajem samochodów Panek.

Ponadto, aktywni użytkownicy karty Mastercard® otrzymują również dostęp do Strefy Premium – katalogu pełnego nowych, ekskluzywnych nagród.

Masz już biznesową kartę debetową?
Dołącz do Programu Mastercard® Bezcenne® Chwile - w Alior Online kliknij w kartę -> Zakładka „Szczegóły” -> Sekcja „Informacje o karcie” -> Program Priceless Specials -> Kliknij „Aktywuj”

Nie masz jeszcze karty debetowej?
Umów się z doradcą w oddziale, zamów kartę debetową Mastercard® Business i dołącz do programu Mastercard Bezcenne Chwile.

Szczegóły dotyczące Programu Mastercard® Bezcenne® Chwile oraz Strefy Premium znajdziesz na stronie https://bezcennechwile.mastercard.pl

Regulamin promocji
Aby uzyskać dostęp do Strefy Premium na kolejne 12 miesięcy, wystarczy co miesiąc wykonywać transakcje na min. 5 tys. zł miesięcznie przez kolejne 3 miesiące.
 

Karty płatnicze dla klientów biznesowych

Firmowe karty płatnicze pozwalają na wygodne i bezpieczne dokonywanie płatności bezgotówkowych, również przez internet oraz wypłat gotówki z bankomatów w Polsce i na świecie. Klientom biznesowym proponujemy szeroki wachlarz kart debetowych Mastercard®.Wymienione karty debetowe mogą zostać wydane do rachunków firmowych oferowanych przez Alior Bank SA.

* W przypadku karty wydanej do Rachunku Wspólnota wypłata gotówki w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku wynosi 2 zł.
** W przypadku karty wydanej do Rachunku Wspólnota wypłata gotówki w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku wynosi 2 zł.
*** Nie dotyczy rachunku Optymalnego. Opłata za wydanie karty do tego rachunku wynosi 20 zł.


Pełna informacja o kartach płatniczych Alior Banku, w tym o opłatach i prowizjach jest dostępna w oddziałach Alior Banku obsługujących klientów biznesowych, na www.aliorbank.pl oraz pod numerami infolinii, podanymi powyżej. Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sad Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości).
Informacja handlowa wg stanu na 21.05.2019 r.

Obsługa gotówkowa

Wpłacaj i wypłacaj gotówkę w oddziale Alior Banku!
 
 • wpłaty i wypłaty  w formie otwartej i zamkniętej
 • obsługa w złotych i w walutach obcych
 • wygodne notyfikacje online
 • rozbudowana sieć bankomatów oraz wpłatomatów
 • każda wypłata gotówki powyżej 25 000 zł, 3000 euro lub 2000 dolarów/funtów wymaga wcześniejszej notyfikacji przez bankowość elektroniczną lub w oddziale.
 • istnieje możliwość odwołania zgłoszenia (dla złotych – do godz. 11:00 na jeden dzień roboczy przed planowaną wypłatą; dla walut obcych – do godz. 14:00 na dwa dni robocze przed planowaną wypłatą w oddziale)
 • wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej mogą być dokonywane w kasach i wrzutniach w oddziałach Alior Banku oraz w obsłudze bezpośredniej zgodnie z odrębnymi ustaleniami

WAŻNE!
Wypłaty gotówki mogą być realizowane jedynie w oddziałach Alior Banku – placówki Alior Bank Express nie obsługują Klientów Biznesowych

Przelewy krajowe

Wysyłaj środki w wygodny sposób, wybierając spośród 4 systemów rozliczeniowych!

Realizowane jako przelewy Elixir, Sorbnet, natychmiatowe (Express Elixir, Blue Cash).
Przelewy Elixir
 • najpopularniejsze i najprostsze rozliczenia bezgotówkowych
 • zlecane w każdym kanale obsługi: w oddziale banku, Systemie Bankowości Internetowej.
 • rozliczane w dni robocze, trzy razy dziennie, w tzw. sesjach rozliczeniowych
 • aby przelew Elixir został wykonany w dniu złożenia, musi zostać zlecony do godziny granicznej zgodnie z Wykazem Godzin Przyjmowania Dyspozycj
 • przelewy krajowe w kwocie równej 1 mln oraz wyższej, są zawsze realizowane poprzez system Sorbnet; wyjątkiem są przelewy do ZUS i organów podatkowych

Przelewy Sorbnet
 • wykorzystywany głównie do szybkiego przelewania kwot wyższych i równych 1 mln Klienci Alior Banku mogą również zlecać przelewy w systemie Sorbnet na kwoty niższe niż 1 milion złotych
 • realizowane na bieżąco – zaraz po zleceniu (pod warunkiem zlecenia do godziny granicznej zgodnej z Wykazem Godzin Przyjmowania Dyspozycji)
W ramach przelewów krajowych Elixir i Sorbnet można zakładać zlecenia stałe do regulowania cyklicznych zobowiązań. Zlecenia stałe mogą być realizowane bezterminowo lub do wskazanej daty. Aktywne zlecenie stałe może być w każdej chwili odwołane.   

Przelewy natychmiastowe
 • realizowane w czasie rzeczywistym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 • mogą być zlecane na rachunki prowadzone w bankach, które przystąpiły do danego systemu rozliczeń

Alior Bank umożliwia wykonanie przelewów natychmiastowych poprzez dwa systemy:
 • Express Elixir
 • Blue Cash

Express Elixir
 • realizowane są za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej SA
 • można je wysyłać i odbierać od godz. 00:05 do godz. 23:55,7 dni w tygodniu
 • maksymalna kwota to 100 000 zł
 • można ich dokonywać zarówno poprzez System Bankowości Internetowej, jak i w oddziałach Alior Banku
 • lista banków uczestniczących w systemie Express Elixir oraz godziny realizacji dyspozycji dostępne są na stronie KIR: www.expresselixir.pl

Blue Cash
 • realizacja odbywa się za pośrednictwem Blue Media SA, na podstawie zgody prezesa NBP z dnia 25 listopada 2011 na podstawie zgody prezesa NBP z dnia 25 listopada 2011r.
 • jednorazowo można przekazać do 20 000 zł
 • można je wysyłać i odbierać przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu
 • można wykonać wyłącznie poprzez System Bankowości Internetowej
 • lista Banków przyjmujących przelewy natychmiastowe za pośrednictwem BlueCash dostępna jest tutaj.

Przelewy walutowe

Rozliczaj się łatwo i szybko z zagranicznymi kontrahentami!

Przelewu walutowe można realizować aż w 19 walutach: w złotych, euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich, frankach szwajcarskich, dolarach australijskich, dolarach kanadyjskich, koronach czeskich, koronach duńskich, koronach norweskich, koronach szwedzkich, rublach rosyjskich, forintach węgierskich, jenach japońskich, lirach tureckich, lejach rumuńskich, lewach bułgarskich, randach południowoafrykańskich, peso meksykańskich.
Przelewy walutowe:
 • zlecane w oddziałach Alior Banku, Systemie Bankowości Internetowej
 • mogą być realizowane jako zlecenia:
  • zwykłe – tryb ten oznacza, że środki zostaną udostępnione bankowi beneficjenta drugiego dnia roboczego od dnia obciążenia rachunku Klienta (tzw. data SPOT), z wyjątkiem przelewów realizowanych w EUR w ramach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym to przypadku środki zostaną udostępnione bankowi beneficjenta następnego dnia roboczego po dniu obciążenia rachunku Klienta.
  • pilne – w tym trybie środki zostaną udostępnione bankowi beneficjenta następnego dnia roboczego po dniu obciążenia rachunku Klienta
  • ekspresowe - środki dostępne są dla banku beneficjenta już w dniu obciążenia rachunku Klienta. 
 • do wyznaczenia daty, w której środki zostaną udostępnione bankowi beneficjenta zgodnie z powyższymi trybami, bierze się pod uwagę występowanie świąt w kraju beneficjenta lub dla waluty zlecenia
 • przelewy walutowe obowiązują godziny graniczne zamieszczone w Wykazie Godzin Przyjmowania Dyspozycji
 • rozliczane wg trzech opcji kosztowych (opcję rozliczenia wskazuje zleceniodawca)
  • SHA – koszty dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta w taki sposób, że każdy z nich pokrywa koszty swojego banku
  • BEN - wszystkie koszty, związane z przelewem, pokrywa beneficjent. Opcja niedostępna dla transakcji płatniczych objętych Ustawą o Usługach Płatniczych
  • OUR - wszystkie koszty, związane z przelewem, pokrywa zleceniodawca; płacąc zryczałtowaną opłatę na pokrycie tych kosztów - dzięki takiemu rozwiązaniu beneficjent otrzyma wskazaną w przelewie kwotę, bez potrącania kosztów przelewu.
W rozliczeniach z krajami Unii Europejskiej zawsze wymagane jest podanie numeru rachunku beneficjenta w standardzie IBAN (kod ISO danego kraju + numer rachunku bankowego) oraz wskazanie banku beneficjenta w postaci kodu BIC. Internetowa baza kodów BIC dostępna jest pod adresem http://www.swift.com/biconline/. Brak podania oznaczeń zgodnie z powyższymi zasadami może uniemożliwić przyjęcie zlecenia lub może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Przelew transgraniczny/ SEPA to przelew, spełniający poniższe warunki:
 • tylko w EUR,
 • tryb realizacji – zwykły lub pilny (w obu przypadkach data udostępnienia środków bankowi Beneficjenta D+1),
 • zlecony poprzez System Bankowości Internetowej,
 • do  krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii i Norwegii i wskazanych terytoriów zależnych państw UE (zasięg terytorialny SEPA),
 • z opcją kosztową SHA,
 • podany BIC banku beneficjenta,
 • rachunek beneficjenta podany w standardzie IBAN. 
Płatności transgraniczne/ SEPA to najszybsza forma płatności w obrocie zagranicznym dla rozliczeń prowadzonych w euro. Płatności wysyłane do banków uczestniczących w systemie rozliczeń Target 2 są realizowane przez nas, bez dodatkowych kosztów.

Polecenie zapłaty

Wygodna forma regulowania cyklicznych zobowiązań!

Polecenie zapłaty to najwygodniejsza forma regulowania cyklicznych zobowiązań, rozliczanych w złotych w kraju. Jeżeli wierzyciel wykorzystuje polecenie zapłaty do rozliczeń, wystarczy tylko, że zarejestrujesz zgodę do obciążania rachunku na rachunku podstawowym lub pomocniczym w złotych, a drugi egzemplarz zgody przekażesz do wierzyciela.
Rejestracja zgody na obciążanie rachunku może być dokonana w każdym oddziale Banku. Istnieje też możliwość, że dwa egzemplarze zgody do obciążania rachunku zostaną przekazane wierzycielowi, a ten za pośrednictwem swojego banku przekaże jeden egzemplarz do Alior Banku celem jego zarejestrowania. Po weryfikacji danych w zgodzie, zostanie ona zarejestrowana na rachunku Klienta.

Po zarejestrowaniu zgody na rachunku, wierzyciel może przesłać dyspozycję pobrania z rachunku w dniu płatności kwoty, wynikającej z przesłanych faktur lub rachunków. Rozliczenie dokonywane jest już bez konieczności składania odrębnych dyspozycji.

W każdej chwili masz także możliwość cofnięcia uprzednio wydanej zgody. O cofnięciu zgody każdorazowo powinien być poinformowany wierzyciel.

Polecenie zapłaty to wygodna forma rozliczeń, gdyż nie trzeba pamiętać o terminach płatności oraz o ewentualnych zmianach numeru rachunku wierzyciela.

Istnieje także możliwość odwołania pojedynczego obciążenia rachunku. Odpowiednia dyspozycja musi być w takim przypadku wydana przez Klienta Biznesowego nie później niż przed upływem 5 dni roboczych.

Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku oraz odwołanie obciążenia rachunku możliwe jest:
 • w Oddziale,
 • poprzez System Bankowości Internetowej,
 • za pośrednictwem infolinii.

Masowe Przetwarzanie Transakcji

Sprawnie identyfikuj płatności przychodzące!

Usługa Masowego Przetwarzania Transakcji ułatwia obsługę dużej liczny płatności przychodzących na rachunek firmy. Pozwala w prosty sposób identyfikować płatności dokonane przez kontrahentów za zakupione towary, usługi, itp.

 
W ramach Usługi Klient ma możliwość według własnych kryteriów przyporządkowywać swoim kontrahentom indywidualne numery rachunków, na które powinni oni dokonywać spłat należności. Płatności dokonane na te numery rachunków są przetwarzane i księgowane na rachunek firmy prowadzony przez Bank. Na życzenie Klienta Bank dostarcza raport w ustalonym formacie, podsumowujący wszystkie płatności przychodzące w ramach usługi. Raport ma postać pliku wynikowego gotowego do wczytania do systemów księgowych firm, który umożliwia szybki dostęp do informacji o dokonanych płatnościach a co za tym idzie efektywne zarządzanie należnościami.

Usługa kierowana jest zarówno do Klientów posiadających stałą bazą kontrahentów np. dostawcy usług telekomunikacyjnych, ubezpieczyciele, wspólnoty mieszkaniowe, placówki dydaktyczne jak i zmienną  – sklepy internetowe, biura podróży itp.

Co można zyskać, wdrażając Usługę Masowego Przetwarzania Transakcji:
 • szybki proces identyfikacja płatności przychodzących bezgotówkowych jak i gotówkowych
 • łatwe ewidencjonowanie stanu należności od kontrahentów w złotych i w walucie
 • sprawne zarządzanie należnościami
 • niższe koszty prowadzenia firmy

Polecenie zapłaty – Odbiorca

Wygodna forma regulowania cyklicznych zobowiązań!
 
Polecenie zapłaty dla Odbiorców to wygodna i efektywna forma rozliczeń bezgotówkowych w obrocie krajowym, która umożliwia terminowe pobieranie powtarzających się należności od Płatników, którzy wyrazili na to zgodę.

Korzyścią stosowania tego rozwiązania jest również automatyczne uzgadnianie i rozksięgowywanie otrzymanych  wpłat, które otrzymasz w dedykowanych do tej usługi raportach zamieszczanych w systemie bankowości internetowej .

 
Wygodna forma regulowania cyklicznych zobowiązań!
 
Polecenie zapłaty dla Odbiorców to wygodna i efektywna forma rozliczeń bezgotówkowych w obrocie krajowym, która umożliwia terminowe pobieranie powtarzających się należności od Płatników, którzy wyrazili na to zgodę.

Korzyścią stosowania tego rozwiązania jest również automatyczne uzgadnianie i rozksięgowywanie otrzymanych  wpłat, które otrzymasz w dedykowanych do tej usługi raportach zamieszczanych w systemie bankowości internetowej .

Uruchomienie rozliczeń Polecenia zapłaty rozpoczyna się od zebrania zgód na obciążenie rachunku bankowego Płatników. Przesłane do nas formularze przekazujemy bankom Płatników. Jeśli formularze zostały wypełnione i podpisane prawidłowo wówczas zgoda jest aktywowana na rachunku płatnika, a informacja o tym jest przekazywana w raporcie udostępnionym poprzez bankowość internetową.

Pobieranie środków jest inicjowane przez Odbiorcę drogą elektroniczną i wysyłane do banku najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wymaganym terminem płatności. Po sprawdzeniu poprawności dostarczonego pliku z płatnościami, w dniu wymagalności – transakcje obciążeniowe są wysyłane do banków Płatników.

Gdy transakcja zostanie zrealizowana, pobrane środki zostaną zaksięgowane na koncie Odbiorcy tego samego dnia. W przypadku braku możliwości realizacji transakcji, np. z powodu braku środków na rachunku Płatnika, bank płatnika przesyła informację zwrotną do Alior Banku. Informacja o przyczynie odrzucenia transakcji przez zostanie do Ciebie dostarczona poprzez bankowość internetową.

Każdego dnia roboczego Bank wygeneruje raporty w formie elektronicznych plików zawierających informacje o zrealizowanych, odrzuconych lub odwołanych płatnościach. Będą one dostępne w systemie bankowości elektronicznej skąd będzie można importować je bezpośrednio do systemu bilingowego lub finansowego i w ten sposób automatycznie rozksięgować wpływy.

Split payment – mechanizm podzielonej płatności

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług 1 lipca 2018 roku Alior Bank dostosowuje swoje systemy bankowości internetowej do wymogów ustawy. Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych informacji, które w prosty sposób wyjaśniają zasady nowego rozwiązania.

Co to jest split payment?

Split payment (mechanizm podzielonej płatności) polega na tym, że zgodnie z dyspozycją kupującego przekazywana przez niego kwota brutto zostanie przez bank podzielona na dwie części: • kwotę netto, która zostanie zaksięgowana na rachunku rozliczeniowym dostawcy, • kwotę podatku VAT, która zostanie zaksięgowana na rachunku VAT.
W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług 1 lipca 2018 roku Alior Bank dostosowuje swoje systemy bankowości internetowej do wymogów ustawy. Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych informacji, które w prosty sposób wyjaśniają zasady nowego rozwiązania.

Co to jest split payment?

Split payment (mechanizm podzielonej płatności) polega na tym, że zgodnie z dyspozycją kupującego przekazywana przez niego kwota brutto zostanie przez bank podzielona na dwie części: • kwotę netto, która zostanie zaksięgowana na rachunku rozliczeniowym dostawcy, • kwotę podatku VAT, która zostanie zaksięgowana na rachunku VAT.

Czym przelew split payment różni się od przelewu tradycyjnego?Kto decyduje o tym, jakim przelewem zostanie zapłacona wystawiona faktura VAT?

Przedsiębiorca dokonujący zakupu decyduje o wyborze formy płatności za fakturę VAT. Płatność może zostać wykonana w formie split payment lub przelewu tradycyjnego. Kupujący, który chce skorzystać z podzielonej płatności wybiera przelew o nazwie „split payment”. Przelewy w formie split payment są księgowane poprzez rachunek bieżący połączony z rachunkiem VAT.

Czy firma musi złożyć wniosek o otwarcie rachunku VAT?

Nie, rachunki zostaną otwarte na podstawie ustawy. Klient nie musi składać odrębnej dyspozycji o otwarcie rachunku VAT. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy klient ze względów biznesowych wnioskuje o otwarcie dodatkowego rachunku VAT, np. przypisanego do konkretnego projektu.

Do jakich rachunków będzie prowadzony rachunek VAT?

Rachunek VAT może zostać otwarty do rachunków rozliczeniowych firmy prowadzonych w PLN np. do: • rachunku bieżącego, • rachunku pomocniczego, • rachunku lokacyjnego.

Czy środki zgromadzone na rachunku VAT są środkami klienta?

Środki zgromadzone na rachunku VAT są własnością klienta, jednak możliwość ich swobodnego wykorzystania jest ograniczona.

Kiedy klient może użyć środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Środki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na: • zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego, • zapłatę kontrahentom kwoty będącej równowartością podatku VAT, • przelew środków na inny rachunek VAT tego samego przedsiębiorcy w tym samym banku.

Czy wprowadzenie rachunku VAT wiąże się z dodatkowymi opłatami dla klienta?

Rachunek VAT jest otwierany i prowadzony bezpłatnie.

Ile będzie kosztował przelew z rachunku VAT?

Bank pobierze jedną opłatę za przelew zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dla rachunku bieżącego. Wszystkie przelewy wykonywane w ramach split payment (mechanizmu podzielonej płatności) księgowane są na rachunku firmowym, do którego podpięty jest rachunek VAT. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za przelew wykonywany metodą split payment.

Jaki będzie mój numer rachunku VAT?

Numer rachunku VAT będzie dostępny po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej oraz na wyciągach do rachunku. Bank ze względów bezpieczeństwa nie będzie informować klientów o numerze rachunku VAT w innej formie niż wyżej wymienione.

Co się stanie z przelewem split payment, jeżeli zostanie wybrany rachunek inny niż rachunek firmowy w PLN?

Kwota przelewu zostanie zwrócona do nadawcy.

W jakich innych sytuacjach bank dokona „zwrotu” środków do nadawcy przelewu realizowanego metodą split payment?

Przelewy split payment nie zostaną zaksięgowane na rzecz sprzedającego i zostaną zwrócone do nadawcy, jeżeli: • klient nie posiada rachunku VAT, np. gdy przelew split payment trafia na rachunek klienta indywidualnego, lub na rachunek, do którego nie jest prowadzony rachunek VAT, • są realizowane w walucie obcej (przelew jest zwracany w pierwotnej kwocie; bank nie dokonuje przewalutowania).

Jakich systemów dotyczą zmiany wynikające z wdrożenia nowych rozwiązań?

Zmiany dotyczą systemów bankowości internetowej. Zakres zmian jest różny dla poszczególnych systemów. Poniżej przedstawiamy zakres zmian wdrożonych w poszczególnych wersjach systemu dla klienta biznesowego. Zachęcamy klientów korzystających z dotychczasowego systemu bankowości internetowej do skorzystania z nowego systemu bankowości internetowej.Czy będzie udostępniona wersja testowa systemów bankowości elektronicznej dla klientów?

Bank nie przewiduje udostępnienia wersji testowej. Pytanie i wątpliwości należy kierować do swojego opiekuna biznesowego.

Gdzie mogę kierować pytania dotyczące nowych funkcji?

Infolinia:
 • mikro i małe firmy: 19 502 lub 12 370 70 00 (z telefonów komórkowych i z zagranicy),
 • średnie i duże firmy: 801 274 274 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 531 80 95 (z telefonów komórkowych oraz z zagranicy).
Zachęcamy również do kontaktu z Państwa bankierem.

Automatyczne wypłaty gotówkowe

Wygodna i bezpieczna wypłata gotówki w kasach Alior Banku
Zlecenia wypłaty w oddziałach Alior Banku tylko na podstawie okazanego przez beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zlecenia są składane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i realizowane w złotówkach.
Wygodna i bezpieczna wypłata gotówki w kasach Alior Banku
Zlecenia wypłaty w oddziałach Alior Banku tylko na podstawie okazanego przez beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zlecenia są składane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i realizowane w złotówkach.

Automatyczne wypłaty gotówkowe to wygodna i bezpieczna usługa bankowa, pozwalająca na realizację zleceń wypłaty gotówki w kasach Alior Banku tylko na podstawie okazanego przez beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem, tj. dowodu osobistego lub paszportu. Odbiorcami wpłat są wskazane przez Klienta osoby fizyczne. Podstawą identyfikacji beneficjenta są podane przez Klienta dane: imię, nazwisko oraz numer dowodu osobistego, paszportu lub numer PESEL, potwierdzone w odpowiednim dokumencie tożsamości.

Zlecenia wypłaty mogą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu internetowego  w złotówkach. Po złożeniu Zlecenia, jest ono gotowe do realizacji w wybranym oddziale banku, istnieje również możliwość zdefiniowania zakresu dat, pomiędzy którymi beneficjent będzie mógł podjąć środki.