Kredyt technologiczny

Kredyt na inwestycje technologiczne,
z możliwością częściowej spłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

środki na finansowanie zakupu i wdrożenia

nowej technologii

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

szansa na bezzwrotną premię technologiczną

nawet do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji

nowy nabór wniosków o dofinansowanie w BGK

od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r. do godz. 15.00

Jak uzyskać kredyt technologiczny?

Skorzystaj z pomocy doświadczonych Bankierów!

Odwiedź
oddział Alior Banku
Złóż wniosek
Bankier pomoże dopełnić formalności
Podpisz
umowę
Korzystaj
z kredytu
Spotkaj się z Bankierem
i zapytaj o kredyt!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Produkt towarzyszący

Rachunek Biznes Profil

Dopasujemy ofertę rachunku do potrzeb Twojej firmy! zobacz szczegóły

Rachunek Biznes Profil

Zamknij szczegóły
Dopasujemy ofertę rachunku do potrzeb Twojej firmy!
 • 3 warianty konta - wybierz ten, który najbardziej odpowiada potrzebom Twojego przedsiębiorstwa
 • pakiet bezpłatnych przelewów krajowych
 • 0 zł za wypłatę środków w bankomatach Alior Banku
Ponadto:
 • 0 zł za wydanie do 3 kart debetowych
 • 3 zł za korzystanie karty debetowej
 • 2 zł za pakiet bezpieczeństwa do karty debetowej

Kredyt w rachunku bieżącym

Środki na płatności i rozliczenia z kontrahentami! zobacz szczegóły

Kredyt w rachunku bieżącym

Zamknij szczegóły
Środki na płatności i rozliczenia z kontrahentami!
 • nawet do 5 mln zł na rozliczenia firmowe
 • szybka decyzja kredytowa
 • swobodny dostęp do środków
Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
 • masz możliwość negocjowania warunków kredytu
 • nie wymagamy ustawiania dodatkowych zabezpieczeń
 • kwotę do spłaty pobieramy automatycznie – z każdego wpływu na rachunek

Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności

Dodatkowe środki na spłatę firmowych zobowiązań! zobacz szczegóły

Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności

Zamknij szczegóły
Dodatkowe środki na spłatę firmowych zobowiązań!
 • do 300 tys. zł
 • nawet do 3 lat okresu kredytowania
 • szybka decyzja kredytowa
Jakie może być przeznaczenie kredytu?
 • spłata zobowiązań krótkoterminowych
 • finansowanie zwiększonego stanu towarów
 • uregulowanie opłaty VAT w ramach realizowanej inwestycji
 • spłata zadłużenia z tytułu krótkoterminowego produktu kredytowego

Kredyt inwestycyjny

Zrealizuj dowolny cel związany z działalnością firmy! zobacz szczegóły

Kredyt inwestycyjny

Zamknij szczegóły
Zrealizuj dowolny cel związany z działalnością firmy!
 • Kredyt do 80% kwoty realizowanej inwestycji
 • Indywidualne warunki, dopasowane do profilu inwestycji 
 • Nawet do 20 lat okresu kredytowania
 • Zabezpieczenie spłaty kredytu na przedmiocie realizowanej inwestycji
Przykładowe cele kredytowania:
 • Zakup środków transportu, urządzeń maszyn lub oprogramowania.
 • Zakup lub remont nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością.
 • Zakup nowych technologii.
 • Spłata kredytu inwestycyjnego w innym banku.
 • Refinansowanie poniesionych kosztów inwestycji.
 • Inne cele związane z podniesieniem wartości przedsiębiorstwa, wzrostem jego konkurencyjności na rynku.

Na co możesz przeznaczyć kredyt?

 Kredyt technologiczny może być przeznaczony na sfinansowanie
części lub całości kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej, w tym:
 • zakup nowej technologii, jej wdrożenie oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, towarów, procesów lub usług;
 • wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, towarów, procesów lub usług.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Kto może ubiegać się o kredyt technologiczny?
O kredyt technologiczny mogą ubiegać się wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Na co może być przeznaczony kredyt technologiczny?
Kredyt technologiczny udzielany jest na wdrożenie innowacji technologicznej, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, produktów, procesów lub usług.
 
Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.
W jakiej wysokości może być przyznana premia technologiczna na realizację inwestycji technologicznej?
Wysokość premii technologicznej nie może przekroczyć limitów pomocy publicznej na inwestycję określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1808) w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy, oraz 50% wartości wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 6 ustawy, z zastrzeżeniem art. 10 ust.2 ustawy.
 
Jak wygląda proces ubiegania się o dofinansowanie w postaci premii technologicznej?
 
W jakiej wysokości może zostać przyznany kredyt technologiczny?
Minimalna kwota kredytu nie jest określona.
Maksymalna kwota kredytu w przypadku Kredytu Technologicznego nie jest określona kwotowo.
Kredyt technologiczny może zostać udzielony nawet na 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Banku wymaga wkładu własnego Klienta liczonego od kosztów inwestycji netto tj. od kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych inwestycji technologicznej w wysokości określonej przez Analityka w decyzji kredytowej.
Jaka jest maksymalna wysokość kosztów kwalifikowalnych projektu?
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro.
Nie ustala się minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem.
Z jakich środków może pochodzić udział własny Kredytobiorcy?
Udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej mogą stanowić:
 •  Środki pieniężne – własne
 • Środki pieniężne pochodzące z dokapitalizowania przedsiębiorcy będącego wnioskodawcą przez udziałowców lub akcjonariuszy spółki

Skorzystaj z kredytu technologicznego

Rozwijaj swoją firmę z Alior Bankiem!