• Pożyczka z Mikrokosztami Złóż wniosek
 • TARCZA FINANSOWA PFR

  Programy finansowane i realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju SA

  Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Mikrofirm

  dla firm z wybranych branż PKD, zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), o obrocie lub sumie bilansowej za rok 2019 mniejszej lub równej 2 mln EUR, oraz ze spadkiem przychodów o min 30% w związku z COVID-19
  finansowanie w postaci subwencji wypłacanej za pośrednictwem banku; subwencje do kwoty 324 tys. zł
  wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku przychodów

  Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Małych i Średnich Firm

  dla firm z wybranych branż PKD, które nie są mikrofirmami, zatrudniających do 249 pracowników, z obrotem za 2019 rok mniejszym lub równym 50 mln EUR lub sumą bilansową mniejszą niż 43 mln EUR, oraz ze spadkiem przychodów o min 30% w związku z COVID-19
  finansowanie w postaci subwencji do kwoty 3,5 mln zł wypłacanej za pośrednictwem banków
  wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto

  Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla Mikrofirm

  dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR
  finansowanie w postaci subwencji wypłacanej
  za pośrednictwem banku
  do kwoty 324 tys. zł na 3 lata

  Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla Małych i Średnich Firm

  dla firm zatrudniających do 249 pracowników, które nie są mikrofirmami, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR
  finansowanie w postaci subwencji wypłacanej za pośrednictwem banku, do kwoty 3,5 mln zł na 3 lata
  środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach, pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży
  Tarcze Finansowe PFR

  Programy finansowane i realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju SA