Konto Elitarne

Konto dla najbardziej wymagających klientów
korzystających z usług Private Banking.

brak opłat za prowadzenie konta i kartę debetową World Elite dla klientów lokujących środki w banku

możliwość składania zleceń telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

pomoc ze strony indywidualnego doradcy i spersonalizowane oferty

utajnienie salda kont, zapewniające maksimum poufności

Innowacja w obsłudze klienta Private Banking:

Konto Elitarne oferuje:
  • opieka bankiera
  • preferencyjne depozyty - negocjowane i dopasowane do potrzeb klienta
  • płatności mobilne - Apple Pay i Google Pay
  • sieć placówek Private Banking na terenie całego kraju

Dodatkowe korzyści:

  • możliwość elastycznego kształtowania umów, transakcji oraz ich warunków cenowych - w uzgodnieniu z bankiem,
  • indywidualne oferty - dostosowane do potrzeb i oczekiwań,
  • wnioski i zlecenia klientów Private Banking są traktowane priorytetowo na wszystkich etapach procedowania.

Oprocentowanie

Nota prawna

Opłata nie jest pobierana od Klientów,  którzy posiadają w Alior Banku łączne aktywa finansowe o minimalnej wartości 1 mln zł w złotych lub walutach wymienialnych lub aktywa w produktach inwestycyjnych  o minimalnej wartości 500 tys. zł w złotych lub walutach wymienialnych. Aktywa w produktach  inwestycyjnych określone są jako suma  bieżącej wartości: jednostek funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,  wartości aktywów ulokowanych w ubezpieczeniach inwestycyjnych (w tym w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) , instrumentów dłużnych bankowych papierów wartościowych instrumentów finansowych na rachunkach brokerskich w Biurze Maklerskim Alior Banku. Dla pozostałych przypadków opłata za prowadzenie Konta Elitarnego wynosi 100 zł.

Konto Elitarne

Konto dla najbardziej wymagających klientów
korzystających z usług Private Banking.