• Pożyczka z Mikrokosztami Złóż wniosek
 • EMERYTURA

  Rachunek maklerski IKE i IKZE

  dodatkowe środki
  na emeryturę
  zwolnienie z podatku
  od zysków kapitałowych
  coroczna ulga
  podatkowa

  Alior IKE i IKZE

  dziedziczenie środków
  bez podatku od spadków i darowizn
  płynność inwestycji
  możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie
  możliwość wykorzystania oszczędności z IKZE
  jako wkład własny do kredytu