Rachunek Brokerski

Inwestycje giełdowe na najwyższym poziomie!

0 zł za założenie i prowadzenie

rachunku

0 zł za korzystanie z nowoczesnych aplikacji - Alior Giełda, Pulpit Inwestora, Notowania Online 3, Notowania 5 Pro

Prowizja od zleceń na akcje już od 0,29%

pełna integracja z rachunkiem bankowym, dzięki przelewom automatycznym

Poznaj oferty specjalne


Jesteś aktywnym inwestorem na GPW?
Przenieś rachunek maklerski do Alior Banku na nasz koszt! Na start otrzymasz stawki wynegocjowane u obecnego brokera, możliwość ich negocjacji oraz dostęp do aplikacji mobilnej Alior Giełda!

Szczegóły w komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego
 

Jeśli zdecydujesz się na transfer papierów wartościowych z innego Biura Maklerskiego do Biura Maklerskiego Alior Banku, gwarantujemy Ci zwrot kosztów w postaci zwolnienia z prowizji od zawieranych transakcji.

Szczegóły promocji dostępne są w Komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego.


 

Jeżeli nie ukończyłeś 26 roku życia, skorzystaj z oferty Biura Maklerskiego dla młodych inwestorów:

prowizja od zleceń na akcje 0,21% (min. 3 zł)
prowizja od zleceń na kontrakty 6 zł

Szczegóły promocji dostępne są w Komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego.

Jak założyć?

 1. Po zalogowaniu do bankowości internetowej przejdź do zakładki Oferty -> Inwestycje -> Produkty do samodzielnego inwestowania,
 2. Złóż wniosek i wypełnij kwestionariusz inwestycyjny
 3. Uzupełnij dane dotyczące Urzędu Skarbowego, przelewów automatycznych i zgody dot. przesyłania dokumentów drogą mailową,
 4. Zapoznaj się z dokumentami i potwierdź umowę kodem SMS,
 5. Rachunek będzie widoczy w bankowości internetowej zaraz po założeniu.
Założenie rachunku brokerskiego składa się z 2 kroków:

Krok 1. Zostań naszym Klientem
 • Kliknij „Podpisz umowę” i podaj swoje dane osobowe,
 • Wykonaj przelew potwierdzający,
 • Otrzymasz potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Krok 2. Załóż rachunek brokerski
 • Zaloguj się do bankowości internetowej, podając swój identyfikator klienta,
 • Wypełnij kwestionariusz i podpisz umowę o rachunek brokerski kodem SMS,
 • Rachunek będzie aktywny zaraz po podpisaniu umowy.

Bądź odwiedź Oddział Alior Banku świadczący usługi Biura Maklerskiego.

Pozostałe usługi

 
 • Specjalistyczna infolinia Biura Maklerskiego dostępna pod numerem 19 503.
 • Możliwość podpisania aneksu o derywaty w bankowości internetowej.
 • Dostęp do bazy raportów analitycznych, przygotowanych przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym.
 • Serwis inwestycyjny - innowacyjny portal z aktualnościami rynkowymi.
 • Możliwość prowadzenia rachunku brokerskiego dla firm.
Produkty towarzyszące

 

Doradztwo inwestycyjne

Inwestycje pod okiem Ekspertów! zobacz szczegóły

Doradztwo inwestycyjne

Zamknij szczegóły
 • bezpłatny dostęp do wiedzy ekspertów
 • dwa modele współpracy do wyboru
 • trzy warianty inwestycji – strategie funduszowe, mieszane i giełdowe
 • strategia inwestycyjna szyta na miarę
Co jeszcze zyskujesz?
 • dopasowane comiesięczne rekomendacje portfelowe 
 • swoboda podejmowania decyzji w zakresie inwestowanych środków
 • bieżący monitoring rynków finansowych i aktualizację rekomendacji

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Pytania i odpowiedzi

Jak przenieść rachunek brokerski z innego Biura/Domu Maklerskiego?
Wymaga to złożenia dyspozycji przeniesienia walorów z poprzedniego Biura/Domu Maklerskiego  (ewentualnie sprzedaży posiadanych instrumentów) i przelania gotówki na nowy rachunek w Alior Banku. Koszty przeniesienia papierów wartościowych są w całości pokrywane przez Biuro Maklerskie Alior Banku. Odbywa się to poprzez zwrot odpowiedniej kwoty w postaci prowizji od zawartych transakcji.
Czy potrzebuję założyć rachunek bankowy aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności rachunku brokerskiego?
Nie, funkcjonalności rachunku brokerskiego nie wymagają żadnych dodatkowych produktów, jednak posiadanie rachunku bankowego w Alior Banku umożliwia połączenie z rachunkiem brokerskim za pomocą przelewów automatycznych.
Czy można założyć wspólny rachunek brokerski?
Tak, ale mogą to uczynić tylko osoby pozostające we wspólnocie ustawowej małżeńskiej.
W jaki sposób mogę dokonać wpłaty lub przelać środki na rachunek brokerski?
Wpłat gotówkowych na rachunek brokerski można dokonać w każdym oddziale Alior Banku na każdym stanowisku kasowym. 
Przelew na rachunek brokerski (zasilenie) może być wykonany we wszystkich Oddziałach Alior Banku u każdego z naszych Bankierów, jak również za pośrednictwem infolinii i Systemu Bankowości Internetowej.
Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe wykonane na rachunku brokerskim w Alior Banku są przetwarzane w czasie rzeczywistym, a Klient,  może, korzystając z usługi przelewów automatycznych,  zlecać operacje giełdowe z wykorzystaniem środków na rachunku bankowym Alior Bank, wówczas środki automatycznie zasilają rachunek brokerski.
Aby dokonać przelewu z obcego Banku na rachunek brokerski, zlecając przelew należy posłużyć się wyłącznie Indywidualnym Rachunkiem do Wpłat (numer rachunku brokerskiego prezentowany w postaci NRB). Przelewy z obcych banków są zapisywane na rachunku brokerskim bezpośrednio po przetworzeniu sesji ELIXIR w Alior Banku.
Chciałbym inwestować na rynku derywatów. Jakich formalności muszę dopełnić, aby było to możliwe?
Aby inwestować na rynku derywatów należy, poza podpisaniem Umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń, podpisać również aneks do umowy regulujący świadczenie usług wykonywania zleceń w zakresie derywatów. Aneks ten można podpisać w oddziale Alior Banku świadczącym usługi Biura Maklerskiego.
Ile kosztuje i jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z usługi OTP?
Usługa Odroczonego terminu płatności w Biurze Maklerskim Alior Banku jest zupełnie darmowa. Aktywacja usługi możliwa jest przez Internet, infolinię oraz w oddziale. Warunkiem aktywacji usługi jest złożenie przez Klienta oświadczenia o sytuacji finansowej.
Usługa OTP w zależności od decyzji Klienta umożliwia składanie zleceń bez pokrycia lub z 30% pokryciem zlecenia i prowizji.
W jakich terminach Biuro Maklerskie przyjmuje dyspozycje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych FIZ z rachunku maklerskiego i rejestru Sponsora Emisji
 
 
Biuro Maklerskie Alior Banku informuje, że przyjmowanie i przekazywanie do realizacji dyspozycji żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych odbywa się tylko w przypadku gdy dany Fundusz realizuje wykup na żądanie. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania żądania wykupu certyfikatów oraz obowiązki informacyjne Emitenta w tym zakresie dostępne są w Prospekcie Emisyjnym i Statucie Funduszu.

Statut oraz informacje o terminach wykupu certyfikatów znajdują się  na stronach internetowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zarządzających poszczególnymi Funduszami. 

W przypadku certyfikatów inwestycyjnych zdeponowanych na rachunku maklerskim lub w Rejestrze Uczestników prowadzonym przez Biuro Maklerskie Alior Banku, dyspozycje wykupu certyfikatów na żądanie przyjmowane są do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym wskazany przez Fundusz dzień, w którym  powinien on otrzymać informację o liczbie certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupienia na Dzień Wykupu albo do godziny 15:00 w dniu określonym przez Fundusz jako ostatni dzień składania dyspozycji żądania wykupu certyfikatu.
 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.

Rachunek Brokerski w Alior Banku

Inwestycje giełdowe na najwyższym poziomie!