Infolinia Biura Maklerskiego

Z telefonów komórkowych i stacjonarnych
19 503
(z sieci Play: 12 19 503)
12 370 7400
Z zagranicy
+48 12 19 503
+48 12 370 74 00

Adres

Adres siedziby:
ul. Łopuszańska 38d
02-232 Warszawa
fax: +48 22 555 23 13


 
Adres korespondencyjny
Adres korespondencyjny:
 
Alior Bank Spółka Akcyjna
ul. Postępu 18 B
02-676 Warszawa
e-mailkontakt.bm@alior.pl

Pozostałe informacje

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000305178
REGON: 141387142
NIP: 1070010731
Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości)
Biuro Maklerskie Alior Banku SA jest wydzieloną organizacyjnie jednostką banku.