• Pożyczka z Mikrokosztami Złóż wniosek
 • KREDYTY HIPOTECZNE

  Kredyt hipoteczny „Megahipoteka” RRSO: 9,07%

  maks. kwota kredytu
  – do 90% wartości nieruchomości
  okres kredytowania
  nawet 35 lat
  waluty
  PLN/EUR

  Program Mieszkanie bez wkładu własnego

  gwarancja wkładu własnego przez BGK
  finansowanie do 100%
  wydatków
  okres kredytowania
  od 15 do 35 lat

  Bezpieczny kredyt 2 procent RRSO: 4,93%

  raty kredytu z dopłatą do 10 lat
  kwota kredytu do 600 tys. zł
  kredyt do 100% wartości nieruchomości (z gwarancją BGK)

  Kredyt hipoteczny w Alior Banku

  Dzięki kredytowi hipotecznemu w Alior Banku spełnisz swoje marzenie o własnym mieszkaniu!

  Wysokość kwoty kredytu zależy od Twojej zdolności kredytowej oraz wartości zabezpieczenia. Aby ubiegać się o środki, musisz posiadać oszczędności – tzw. wkład własny.  Alior Bank wymaga jedynie 10% wkładu własnego.

  Kontakt do bankierów hipotecznych w oddziałach
  Kontakt do bankierów hipotecznych w Centrach hipotecznych

  Symulatory dla kredytu hipotecznego nowość

  Skorzystaj z symulatora ofert i kosztów kredytu hipotecznego – porównaj oferty w jednym miejscu.
  Skorzystaj z symulatora pozwalającego określić zdolność kredytową.

  Komunikaty

  W związku z komunikatem Banku Gospodarstwa Krajowego zamieszczonym 1 stycznia 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej BGK - od 02.01.2024 r. wstrzymujemy przyjmowanie wniosków o Bezpieczny kredyt 2 procent.
  Informacja Banku Gospodarstwa Krajowego dotycząca osiągnięcia ustawowych progów limitów dopłat w Bezpiecznym kredycie 2%

  Z zarejestrowanych w systemie ewidencji dopłat wniosków o udzielenie Bezpiecznego kredytu 2% wynika, że osiągnięte zostały ustawowe progi limitów dopłat (90 proc. dla roku 2024 i 75 proc. dla kolejnych lat).

  1 stycznia 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej BGK zostanie opublikowany komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków przez banki kredytujące od dnia następnego (2 stycznia 2024 r.).

  Podstawa prawna: art. 46 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe:

  2. W przypadku gdy w danym roku łączna wysokość wprowadzonych do systemu ewidencji dopłat kwot, o których mowa w art. 9b ust. 7 ustawy zmienianej w art. 29, osiągnie:
  • 90% kwoty stanowiącej równowartość środków przewidzianych w ustawie budżetowej na ten rok do przekazania do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rozdziału 3 ustawy zmienianej w art. 29 lub
  • 75% kwoty limitu wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rozdziału 3 ustawy zmienianej w art. 29, na rok następny
  – BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, informację o wstrzymaniu przyjmowania w danym roku wniosków o udzielenie kredytu, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 29.

  3. Z dniem następującym po dniu ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 2, banki uprawnione do udzielania kredytów, o których mowa w art. 2 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 29, wstrzymują przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytu, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 29, oraz wniosków, o których mowa w art. 9c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 29.
  Informacja o odwołaniu Sprzedaży premiowej „Bezpieczny kredyt dwa procent plus” z dniem 22 grudnia 2023r.

  Informujemy, że w dniu 22.12.2023 r. zakończy się Sprzedaż premiowa „Bezpieczny kredyt dwa procent plus”. Oznacza to, że dzień ten jest ostatnim dniem umożliwiającym Klientom, spełniającym warunki uczestnictwa w promocji, dokonanie rejestracji na stronie https://bk2.aliorbank.pl chęci przystąpienia do Sprzedaży premiowej.

  Odwołanie Sprzedaży premiowej nie ma wpływu na prawa nabyte przez Uczestników, którzy dokonali rejestracji zgodnie z Regulaminem promocji.

  Przypominamy jednocześnie, że warunkiem koniecznym do wypłaty nagród jest uruchomienie kredytu do 29.12.2023 r.

  Szczegóły w Regulaminie Sprzedaży premiowej „Bezpieczny kredyt 2 procent plus”.
  Zwrot kosztu podwyższonej marży do czasu wpisu hipoteki

  dla wpisów hipoteki do ksiąg wieczystych dokonanych od 17 września 2022 r. obowiązuje zmieniona zasada zwrotu kosztu podwyższonej marży pobieranej do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego.


  Kwota odsetek w części odpowiadającej podwyższeniu marży za okres od dnia uruchomienia kredytu/I transzy do dnia następującego po dniu przedłożenia w Banku odpisu z księgi wieczystej, będzie zwracana w terminie 60 dni od wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

  Koszt podwyższonej marży zwracany jest w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

  Ustawa nakazuje zwrot kosztów pobieranych przez bank do czasu ustanowienia hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego w księdze wieczystej.