Lokata 1,3%
na 19 miesięcy

Oferta dla nowych i obecnych klientów Alior Banku

1,3% na lokacie 

(dla nowych i obecnych klientów Alior Banku)

dostępna w systemie bankowości internetowej, aplikacji mobilnej i oddziałach Alior Banku

lokata 19-miesięczna
na nowe środki

minimalna kwota lokaty: 1 000 zł

brak ograniczenia kwoty maksymalnej

Jak założyć lokatę?

W systemie bankowości internetowej lub aplikacji Alior Bank

Odwiedź placówkę
lub załóż w bankowości internetowej
Zadzwoń na infolinię
19502

Dodatkowe informacje

Nota prawna

Oprocentowanie podawane w skali roku. Do zawarcia lokaty na nowe środki uprawnieni są Klienci deponujący w banku nowe środki tj. środki ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich według stanu na dzień 28.02.2020 r. Lokata na nowe środki jest lokatą automatycznie odnawialną. W trakcie jej trwania Klient może w dowolnym momencie dokonać zmiany lokaty na nieodnawialną za pośrednictwem bankowości internetowej lub w placówce banku. W przypadku gdy lokata będzie odnawialna obowiązywać będą stawki wykazane w Rozdziale III Tabeli Oprocentowania - „Oprocentowanie lokat odnawialnych lub wycofanych z oferty Banku” i obowiązujące w dniu odnowienia. W razie podjęcia wkładu przed upływem okresu umownego posiadaczowi lokaty nie przysługują odsetki naliczone do dnia poprzedzającego wypłatę włącznie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, użyte na stronie określenia mają znaczenie zgodne ze słownikiem.
 

Lokata 1,3% na 19 miesięcy

Załóż lokatę i zyskaj dzięki stałemu oprocentowaniu!