Program MdM

 Dodatkowe wsparcie finansowe

 

dodatkowe wsparcie finansowe może zostać przyznane w ciągu 5 lat od zawarcia umowy ustanowienia

lub przeniesienia własności mieszkania z tytułu urodzenia lub przysposobienie trzeciego lub kolejnego dziecka

w tym celu, w przeciągu 6 miesięcy od wystąpienia zdarzenia,

złóż wniosek w banku

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Przykład reprezentatywny
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Megahipoteka Plus w Alior Banku SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,48% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 346 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 54 972 zł, LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia): 11,7%, oprocentowanie zmienne: 4,21% (składa się na nie stopa referencyjna WIBOR 3M wynosząca 1,72% wg stanu na 15.10.2018 r. oraz marża 2,49%, która jest podwyższana o 2,5 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że uprawomocnienie nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu: 49 324,71 zł, w tym prowizja 549,72 zł (1%), odsetki: 40 456,28 zł, ubezpieczenie na życie: 2748,60 zł (składka opłacana jednorazowo za okres pierwszych 5 lat okresu ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Alior Banku SA), suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie opłacanych miesięcznie po upływie okresu 5 lat: 4970,11 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki 150 zł, opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250 zł; całkowita kwota do zapłaty: 104 146,71 zł, płatna w 346 ratach annuitetowych (równych), miesięcznych, po 275,08 zł (po ustanowieniu zabezpieczenia docelowego, tj. wpisu hipoteki umownej). Kalkulacja została dokonana na dzień 15.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

MdM Plus

Dodatkowe wsparcie finanowe.