Program MdM

 Dodatkowe wsparcie finansowe

 

dodatkowe wsparcie finansowe może zostać przyznane w ciągu 5 lat od zawarcia umowy ustanowienia

lub przeniesienia własności mieszkania z tytułu urodzenia lub przysposobienie trzeciego lub kolejnego dziecka

w tym celu, w przeciągu 6 miesięcy od wystąpienia zdarzenia,

złóż wniosek w banku

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Koszt kredytu
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Megahipoteka Plus w Alior Banku S.A. zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,77 % przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 346 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 54 907 zł, LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia): 8%, oprocentowanie zmienne: 4,3% (składa się na nie stopa referencyjna WIBOR 3M wynosząca 1,91% wg stanu na 29.11.2021 r. oraz marża 2,39%, która jest podwyższana o 2,5 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że uprawomocnienie nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu: 52 255,31 zł, w tym prowizja: 549,07 zł (1%), odsetki: 41 563,59 zł, ubezpieczenie na życie: 2 745,35 zł (składka opłacana jednorazowo za okres pierwszych 5 lat okresu ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Alior Banku SA), suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie opłacanych miesięcznie po upływie okresu 5 lat: 6 778,30 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki 150 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł , opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250 zł; całkowita kwota do zapłaty: 107 162,31 zł, płatna w 346 ratach annuitetowych (równych), miesięcznych, po 278,10 zł (po ustanowieniu zabezpieczenia docelowego, tj. wpisu hipoteki umownej). Kalkulacja została dokonana na dzień 29.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenie na życie oferowane przez bank jest dobrowolne. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Alior Bank S.A. oraz Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych dostępne w placówkach i na www.aliorbank.pl. Bank uzależnia decyzję o udzieleniu kredytu od wiarygodności i oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.