Ubezpieczenie turystyczne (PZU)

Polisa turystyczna PZU Wojażer
- bezpiecznie dookoła świata

Jeśli zachorujesz lub będziesz mieć wypadek,

PZU zorganizuje i opłaci: wizyty u lekarza lub leczenie w szpitalu, transport medyczny do domu.

Jeśli wyrządzisz szkodę innej osobie (np. zranisz kogoś lub zniszczysz czyjąś własność),

PZU wypłaci jej odszkodowanie.

Otrzymasz pieniądze, jeśli np.:

w wyniku wypadku Twoje zdrowie poważnie ucierpi, ktoś włamie się do Twojego pokoju w hotelu i ukradnie lub zniszczy Twój bagaż.
 

Oferta PZU

partnera Alior Banku

Dodatkowe informacje

Informacja Agenta ubezpieczeniowego

Alior Bank S.A. działa jako Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Bank wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), pod numerem 11210443/A, co można zweryfikować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową: rpu.knf.gov.pl.

Informacja Agenta Ubezpieczeniowego sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Przed podjęciem decyzji i zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową: dokumentem informacyjnym o produkcie ubezpieczeniowym, Kartami Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), które zawierają m.in. szczegółowe informacje o zakresach ubezpieczenia, warunkach udzielenia ochrony, włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności. Dokumenty umieszczone są niżej.

Ubezpieczenie turystyczne w PZU

Polisa turystyczna PZU Wojażer - bezpiecznie dookoła świata