Podstawowy rachunek płatniczy

Bezpłatne konto osobiste dla osób, które nie posiadają jeszcze rachunku w banku.

przeznaczony dla osób, które nie mają konta w PLN

spełnia wymagania Ustawy o usługach płatniczych

Dostęp do nowoczesnej bankowości internetowej i mobilnej

Płatności mobilne BLIK

Jak otworzyć konto?

To proste – czekamy na Ciebie w placówkach!

Odwiedź
dowolną placówkę Alior Banku
Zawnioskuj o Podstawowy rachunek płatniczy
Podpisz umowę
i korzystaj z konta
Spotkaj się z bankierem i otwórz rachunek:
step icon Jesteś Klientem Alior Banku?
Otwórz konto w systemie bankowości internetowej
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Zobacz, co jeszcze zyskujesz:

 • Całodobowy dostęp do konta przez internet oraz do szybkich płatności „Płacę z Alior Bankiem”
 • Bezpłatne wypłaty z bankomatów w oddziałach Alior Banku oraz sieci Euronet i PlanetCash
 • Dostęp do systemu płatności mobilnych BLIK umożliwiającego dokonywanie płatności i wypłatę gotówki telefonem

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Dla kogo przeznaczony jest Podstawowy rachunek płatniczy?
Podstawowy rachunek płatniczy jest przeznaczony dla osób, dla których żaden dostawca usług płatniczych (banki, SKOKi i inne instytucje finansowe) w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w PLN.
Czy mogę zmienić dotychczasowy rachunek na Podstawowy
rachunek płatniczy z zachowaniem numeru rachunku?
Nie ma takiej możliwośći.
Czy mogę przenieść rachunek z innego banku
na Podstawowy rachunek płatniczy?
Nie, gdyż posiadanie rachunku w innym banku wyklucza z możliwości otwarcia Podstawowego rachunku płatniczego.
W jakiej formie mogę otrzymywać wyciąg z rachunku?
W trosce o środowisko rekomendujemy korzystanie z wyciągów elektronicznych – dostępnych w Bankowości Internetowej. Oczywiście istnieje również możliwość otrzymywania tradycyjnych, papierowych wyciągów wysyłanych pocztą lub odbierania wyciągów w Oddziale Banku.
Jaka jest podstawa prawna dla Podstawowego rachunku płatniczego?
Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r.  o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1997) implementującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 214): dostawcy usług płatniczych będący bankami krajowymi, oddziałami banków zagranicznych i instytucjami kredytowymi oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi zobowiązani są do świadczenia usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego.
 
Czy mogę zmienić Podstawowy rachunek płatniczy na inny rachunek z zachowaniem numeru rachunku?
Tak można zmienić Podstawowy rachunek płatniczy na innych ROR w PLN w aktualnej ofercie bez ponoszenia kosztów.
Czy Podstawowy rachunek płatniczy posiada wszystkie usługi
dostępne innych rachunkom oszczędnościowo-rozliczeniowym?
Nie. Dla podstawowego rachunku płatniczego niedostępne są m.in.:
 • Limit odnawialny w rachunku – kredyt w rachunku płatniczym
 •  Przelewy SORBNET
 • Przelewy natychmiastowe (Bluemedia/Express Elixir)
 • Przelewy zagraniczne/walutowe w trybie pilnym oraz ekspresowym
 • Opcja kosztowa OUR
 • Przelewy zagraniczne/walutowe oraz operacje kartowe poza Państwa Członkowskie
 • Płatności telefonem za pomocą usług Google Pay i Apple Pay
Czy Podstawowy rachunek płatniczy jest dostępny dla osób małoletnich?
Tak, nie ma żadnego limitu związanego z wiekiem posiadacza.
Czy Podstawowy rachunek płatniczy dostępny jest dla obywateli innych państw?
Tak.
Czy mając konto w innym kraju mogę otworzyć Podstawowy rachunek płatniczy?
Tak. Z możliwości otwarcia rachunku wyklucza posiadanie rachunku prowadzonego w polskich złotych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Czy mogę otworzyć konto przebywając za granicą?
W chwili obecnej nie ma możliwości otwarcia konta drogą korespondencyjną i wysłania kuriera na adres zagraniczny.
Czym charakteryzuje się przelew SEPA (europejski)?
 • tylko w EUR
 • wyłącznie w trybie normalnym i pilnym (w obu przypadkach data udostępnienia środków bankowi beneficjenta D+1)
 • w oddziałach Alior Banku, w bankowości internetowej i telefonicznej
 • do  krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii i Norwegii i wskazanych terytoriów zależnych państw UE (zasięg terytorialny SEPA)
 • z opcją kosztową SHA (koszty współdzielone między odbiorcą a nadawcą)
 • rachunek beneficjenta podany w standardzie IBAN
Jak aktywować kartę w Systemie Bankowości Internetowej?
Zapoznaj się z instrukcją aktywacji karty w Systemie Bankowości Internetowej.
Czy zbliżeniowo mogę płacić także za granicą?
Płatności zbliżeniowe są już dostępne w blisko 40 krajach, m.in. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Turcji czy Stanach Zjednoczonych. Za granicą można dokonywać transakcji bez potwierdzenia kodem PIN do 25 euro, 50 dolarów amerykańskich, 15 funtów brytyjskich – limity różnią się w zależności od waluty danego kraju. Transakcje za granicą są tak samo bezpieczne jak te wykonywane w kraju.
Na co zwracać uwagę, płacąc kartą przez Internet?
Podając informacje o karcie na stronach internetowych zachowaj rozwagę. Sprawdzaj wiarygodność serwisów, weryfikuj ofertę, warunki dokonania transakcji oraz reklamacji. Zapoznaj się z regulaminem sklepu internetowego, szczególnie zwracając uwagę na regulaminy stron i ich zapisy dotyczące pobieranych opłat (np. cykliczne opłaty za uczestnictwo, opłaty abonamentowe, możliwość rezygnacji z uczestnictwa).
Przed dokonaniem transakcji upewnij się, że transmisja danych odbędzie się w bezpiecznym połączeniu:
 • w oknie przeglądarki internetowej szukaj symbolu kluczyka lub kłódki, gwarantującego, że sesja jest szyfrowana specjalnym protokołem SSL pozwalającym na bezpieczną komunikację
 • sprawdź, czy adres strony internetowej zaczynać się od przedrostka  https - oznaczającego protokół zapewniający bezpieczne połączenie do serwera
Jak chronić swój PIN?
1.  Unikaj łatwych do przewidzenia kombinacji cyfr
2.  Nigdzie nie zapisuj swojego kodu PIN, postaraj się go zapamiętać
3.  Pamiętaj o okresowej zmianie kodu PIN, w szczególności po powrocie z wyjazdu zagranicznego
4.  Używaj różnych kodów PIN dla różnych kart
5.  Zasłaniaj klawiaturę podczas wprowadzania kodu PIN w bankomacie lub w trakcie płatności w punkcie usługowo-handlowym
W jakich walutach prowadzona jest obsługa gotówkowa w oddziałach Alior Banku?
Obsługa gotówkowa w oddziałach banku prowadzona jest w PLN, EUR, USD, GBP.
Czy mogę zmieniać dzienne limity transakcyjne na karcie?
Oczywiście, można dokonać takich zmian w oddziale banku, w Contact Center bądź samodzielnie w Systemie Bankowości Internetowej.
Można zdefiniować dwa oddzielne limity dzienny – limit wypłat gotówkowych i bezgotówkowych. W ramach limitu bezgotówkowego można dodatkowo zdefiniować limit dla transakcji internetowych i pozostałych wykonywanych bez fizycznego przedstawienia karty, tzw. limit MOTOEC ( Mail Order, Telephone Order, E-commerce) oraz limit operacji zbliżeniowej online. Przykład poniżej:

Przykład 1:
Zdefiniowano:
 • limit transakcji bezgotówkowych w wysokości 2000 PLN
 • limit MOTOEC w wysokości 300 PLN
 • limit Operacji PayPass online w wysokości 300 PLN
Oznacza to, że użytkownik może jednego dnia zapłacić kartą do kwoty 2000 PLN, w tym maksymalnie 300 PLN w formie zakupów przez Internet, i maksymalnie 300 PLN w ramach operacji zbliżeniowej w trybie online.

Przykład 2:
Ustawiono:
 • limit transakcji bezgotówkowych w wysokości 2000 PLN
 • limit MOTOEC w wysokości 0 PLN
 • limit operacji zbliżeniowych online w wysokości 0 PLN
Użytkownik może zapłacić kartą w sklepie do kwoty 2000 PLN, nie może natomiast płacić kartą w internecie i nie może dokonywać płatności zbliżeniowej w trybie online. Może natomiast wykonać operację zbliżeniową w trybie offline – np. w automacie sprzedającym słodycze.
W obu powyższych przykładach należy pamiętać, że za płatności gotówkowe, takie jak wypłaty z bankomatów odpowiada dzienny limit transakcji gotówkowych, niezależny od limitu bezgotówkowego.
Co oznacza zasada zerowej odpowiedzialności posiadacza karty za nieautoryzowane transakcje przeprowadzone kartami Mastercard?
Zasada zerowej odpowiedzialności (Mastercard Zero Liability) chroni posiadaczy kart przed odpowiedzialnością za nieautoryzowane transakcje na kartach kredytowych oraz debetowych Mastercard. Zasada zerowej odpowiedzialności to zapewnienie posiadacza karty, że jeśli przeprowadzona zostanie jakakolwiek nieautoryzowana transakcja na karcie Mastercard, posiadacz karty nie będzie ponosił odpowiedzialności za tę transakcję, o ile zachowa należytą ostrożność w zabezpieczeniu karty kredytowej oraz karty debetowej przed nieautoryzowanym użyciem i bezzwłocznie zgłosi jej nieuprawnione wykorzystanie.

Zasada obowiązuje bez względu na to, w jakim kraju przeprowadzona zostanie nieautoryzowana transakcja.

Opłaty i prowizje

Oprocentowanie

Podstawowy rachunek płatniczy

Założysz w dowolnym oddziale Alior Banku.

Nota prawna

Podstawowy rachunek płatniczy jest przeznaczony dla osób, dla których żaden dostawca usług płatniczych w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej (PLN).

Pojęcia zgodne z wykazem usług reprezentatywnych dostępne są w słowniku