Konto oszczędnościowe

Oprocentowanie konta, jak na lokacie oraz swobodny dostęp do wszystkich środków!

oprocentowanie konta 0,01%

nieograniczone wpłaty i wypłaty

w dowolnej wysokości

zachowanie odsetek

przy wypłacie środków

oprocentowanie do 1% dla posiadaczy Konta Jakże Osobistego

Jak otworzyć konto?

To proste – czekamy na Ciebie w oddziale!

Odwiedź 
dowolny oddział Alior Banku
Podpisz umowę
i zacznij regularnie oszczędzać
Spotkaj się z Bankierem i otwórz konto oszczędnościowe!
step icon Jesteś Klientem Alior Banku?
Otwórz konto w systemie bankowości internetowej
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Produkty towarzyszące

Konto Jakże Osobiste

WYBIERZ. ZMIEŃ. DOPASUJ. Układaj konto po swojemu! zobacz szczegóły

Konto Jakże Osobiste

Zamknij szczegóły
Poznaj konto, które dotrzyma Ci kroku w każdej sytuacji i w każdym miejscu, bo możesz je na bieżąco zmieniać tak, jak zmieniają się Twoje potrzeby.
 
W standardzie otrzymujesz:
 • 0 zł za prowadzenie konta, jeżeli nie ukończyłeś 26 lat lub zapewnisz wpływ min. 1500 zł/mies.
 • 0 zł za kartę - wystarczy rozliczenie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł/mies.
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za dwie aktywne korzyści
Dodatkowo, możesz dobrać korzyści, których w danym momencie potrzebujesz: dwie są darmowe, a każda następna to tylko 3,50 zł/mies. Możesz je zmieniać, kiedy chcesz, poprzez bankowość internetową i aplikację mobilną lub w placówce Alior Banku.

+ nota prawna
 

Konto Internetowe

Załóż darmowe konto internetowe online! zobacz szczegóły

Konto Internetowe

Zamknij szczegóły
 • 0 zł za konto i kartę
 • płatności mobilne BLIK i Android Pay
 • 0 zł za przelewy internetowe 0
 • zł za wypłaty z bankomatów własnych, sieci Euronet (min. 100 zł) oraz za granicą

Ubezpieczenia inwestycyjne

Zbuduj kapitał na przyszłość!
  zobacz szczegóły

Ubezpieczenia inwestycyjne

Zamknij szczegóły
Zbuduj kapitał na przyszłość!
 • szerokie możliwości inwestycyjne
 • niskie progi wejścia
 • bezpieczeństwo – wysoka stabilność funduszy
Co jeszcze zyskujesz?
 • połączenie inwestycji z zaletami ubezpieczenia na życie
 • możliwość ustanowienia osób uposażonych na wypadek śmierci ubezpieczonego sposób wypłaty środków dostosowany do Twoich potrzeb: jednorazowo lub w formie miesięcznych rat

Produkt strukturyzowany

Bezpieczeństwo i szansa na zysk wyższy niż na lokacie! zobacz szczegóły

Produkt strukturyzowany

Zamknij szczegóły
Bezpieczeństwo i szansa na zysk wyższy niż na lokacie!
 • atrakcyjne instrumenty inwestycyjne
 • ochrona wypłacanego kapitału
 • transparentna konstrukcja produktu
Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
 • wystarczy 3000 zł, by rozpocząć inwestowanie
 • horyzont inwestycyjny dla produktu wynosi 3 lata
 • masz prawo do wykupu całości lub części zgromadzonego kapitału
 • inwestujemy w Certyfikaty Depozytowe emitowane przez Bank

Zobacz, co jeszcze zyskujesz:

 • przelewy natychmiastowe, dzięki którym  środki pojawią się w banku odbiorcy w ciągu kilku minut
 • stały dostęp do historii transakcji za pośrednictwem bankowości internetowej 

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę ustanowić zlecenia stałe wykonywane z konta oszczędnościowego?
Nie, nie ma takiej możliwości. Z konta oszczędnościowego można natomiast wykonywać dowolną ilość przelewów (pamiętaj, że tylko jeden przelew w miesiącu jest bezpłatny).
W jaki sposób mogę wypłacić pieniądze z konta oszczędnościowego?
Pieniądze możesz wypłacić zarówno gotówkowo (w kasie banku lub w bankomacie), jak i bezgotówkowo (poprzez przelew krajowy).
Jak wygląda podpisanie umowy korespondencyjnie?
Kurier pojawi się u Ciebie w ciągu 3 dni roboczych (pod podanym we wniosku adresem korespondencyjnym) wraz z kopertą w której znajdują się dokumenty do podpisania. Podpisane dokumenty wkładamy do koperty zwrotnej i oddajemy ją kurierowi. Nie ma możliwości odesłania podpisanych dokumentów w terminie późniejszym do Banku.
W jakim terminie mogę odstąpić od umowy?
Każdy Klient, który zawarł umowę poza oddziałem Alior Banku, może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty podpisania dokumentów.
Jeśli przekażę podpisaną umowę kurierowi, skąd będę wiedział, kiedy moje konto zostanie aktywowane?
Po odesłaniu podpisanych dokumentów do Banku, następuje weryfikacja poprawności ich podpisania i w przypadku jej pozytywnego wyniku rachunek jest aktywowany – wtedy wysyłamy na podany numer telefonu komórkowego wiadomość SMS z informacją o aktywowaniu rachunku.
Czy środki po mojej śmierci mogą być przekazane moim bliskim?
W placówkach Alior Banku istnieje możliwość złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, czyli polecenia bankowi wypłaty pieniędzy zgromadzonych na rachunku lub lokacie na rzecz wskazanych osób.

Zgodnie z art. 56 Prawa bankowego tylko małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki, prawnuki) oraz rodzeństwo mogą zostać wskazani w dyspozycji (dyspozycja może dotyczyć więcej niż jednej osoby). Jej złożenie jest jednak niemożliwe w przypadku posiadania rachunku wspólnego.

Łączna kwota wypłat nie może przekraczać ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być przez posiadacza rachunku w każdej chwili zmieniona lub odwołana na piśmie.

Środki (do kwoty złożonych dyspozycji) znajdujące się na rachunku, do którego została wydana dyspozycja, nie wchodzą w skład spadku, więc bliscy będą mogli odebrać je bez oczekiwania na zakończenie postępowania spadkowego.
 

Opłaty i prowizje

Oprocentowanie

Nota prawna
Do 31 grudnia 2020 r. do kwoty 20 tys. zł w ramach Korzyści do Konta Jakże Osobistego obowiązuje podwyższone oprocentowanie w wysokości 0,3% (bez spełnienia warunku) lub 1% po spełnieniu warunku. Warunkiem podwyższenia oprocentowania jest wykonania transakcji kartami debetowymi obciążające rachunek Konta Jakże Osobistego o łącznej wartości co najmniej 300 zł, w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca w którym aktywna jest Korzyść. Dwie Korzyści do Konta Jakże Osobistego są bezpłatne, każda kolejna kosztuje 3,50 zł miesięcznie. Wybrana Korzyść  do konta będzie aktywna od następnego dnia.
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje oprocentowanie standardowe (tj. 0,01% dla kont oszczędnościowych otwartych od 6 grudnia 2019 r., a jeśli konto oszczędnościowe zostało otwarte do 5 grudnia 2019 r. oprocentowanie jest ustalane co miesiąc w oparciu o stawkę WIBOR 1M z 10 dnia miesiąca pomniejszone o 0,75 p.p.). Korzyść nie łączy się z innymi promocjami na koncie oszczędnościowym. Szczegółowe zasady zawarte są w Regulaminie Korzyści do Konta Jakże Osobistego. Prowizja za Korzyść do Konta Jakże Osobistego pobierana jest zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych.
Oprocentowania rachunków oszczędnościowych jest zmienne i  obliczane w skali roku. Kapitalizacja odsetek odbywa się w cyklach miesięcznych.
Stan na 16.10.2020 r