Kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową przez 7 lat

Oferta kredytu z okresowo stałą stopą oprocentowania jest dostępna zarówno dla nowych kredytobiorców jak i osób posiadających już kredyt hipoteczny w Alior Banku

Bankowość internetowa i mobilna Alior Banku

oprocentowanie od 6,6 %

niezmienność stopy procentowejKredyt z okresowo stałą stopą oprocentowania

Kredyt z okresowo stałą stopą procentową oznacza, że:
 • przez okres 7 lat ustalona w umowie stopa procentowa nie zmieni się, co oznacza, że wysokość rat pozostanie stała bez względu na wahania stóp procentowych,
 • po upływie 7 lat, Alior Bank zaproponuje nowe warunki umowy, które będą dotyczyć okresowo stałej stopy procentowej na kolejne 7 lat albo, w zależności od decyzji klienta i banku, kredyt po spłacie ostatniej raty kredytu obliczonej wg okresowo stałej stopy procentowej, automatycznie przejdzie na zmienną stopę procentową, która zgodnie z umową, będzie stanowić sumę obowiązującego w tym okresie wskaźnika referencyjnego i marży banku.
Kredyt z okresowo stałą stopą procentową oznacza, że:
 • przez okres 7 lat ustalona w umowie stopa procentowa nie zmieni się, co oznacza, że wysokość rat pozostanie stała bez względu na wahania stóp procentowych,
 • po upływie 7 lat, Alior Bank zaproponuje nowe warunki umowy, które będą dotyczyć okresowo stałej stopy procentowej na kolejne 7 lat albo, w zależności od decyzji klienta i banku, kredyt po spłacie ostatniej raty kredytu obliczonej wg okresowo stałej stopy procentowej, automatycznie przejdzie na zmienną stopę procentową, która zgodnie z umową, będzie stanowić sumę obowiązującego w tym okresie wskaźnika referencyjnego i marży banku.
Obowiązuje od dnia 14 września 2019 roku.

Pamiętaj, że okresowo stała stopa procentowa oznacza również określone ryzyka

 • ryzyko wzrostu stopy procentowej kredytu po okresie 7 lat – zmiana ta może nastąpić w wyniku wzrostu wartości wskaźnika referencyjnego, jeśli po okresie 7 lat kredyt przejdzie na zmienną stopę procentową,
 • ryzyko niekorzystnej zmiany stopy procentowej kredytu po okresie 7 lat – o ile zdecydujesz się na wyznaczenie kolejnego 7-letniego terminu okresowo stałej stopy procentowej - zmiana ta może nastąpić w wyniku wzrostu stóp procentowych, które wpłyną niekorzystnie na wysokość okresowo stałej stopy procentowej jaką bank zaproponuje na kolejny 7-letni okres spłaty,
 • ryzyko niekorzystnej stopy procentowej kredytu w trakcie okresu 7 lat stosowania okresowo stałej stopy procentowej – o ile wskaźnik referencyjny nie wzrośnie do poziomów, dla których zmienna stopa procentowa będzie wyższa niż okresowo stała oprocentowania.
 • ryzyko wzrostu stopy procentowej kredytu po okresie 7 lat – zmiana ta może nastąpić w wyniku wzrostu wartości wskaźnika referencyjnego, jeśli po okresie 7 lat kredyt przejdzie na zmienną stopę procentową,
 • ryzyko niekorzystnej zmiany stopy procentowej kredytu po okresie 7 lat – o ile zdecydujesz się na wyznaczenie kolejnego 7-letniego terminu okresowo stałej stopy procentowej - zmiana ta może nastąpić w wyniku wzrostu stóp procentowych, które wpłyną niekorzystnie na wysokość okresowo stałej stopy procentowej jaką bank zaproponuje na kolejny 7-letni okres spłaty,
 • ryzyko niekorzystnej stopy procentowej kredytu w trakcie okresu 7 lat stosowania okresowo stałej stopy procentowej – o ile wskaźnik referencyjny nie wzrośnie do poziomów, dla których zmienna stopa procentowa będzie wyższa niż okresowo stała oprocentowania.

Informacje dla posiadaczy kredytu hipotecznego w Alior Banku

 • Jeżeli posiadasz w Alior Banku kredyt hipoteczny ze zmienną stopą procentową, masz możliwość zmiany rodzaju oprocentowania na okresowo stałą stopę poprzez złożenie wniosku o zmianę warunków umowy, a następnie zawarcie aneksu do umowy, który jest bezpłatny.
 • Bank jest uprawniony do zbadania zdolności kredytowej w wyniku złożenia wniosku o zmianę rodzaju stopy procentowej. Zapytaj o szczegóły w Oddziale Banku.

W okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie ma możliwości zmiany warunków umowy na zmienną stopę procentową.

Dostarczanie dokumentacji

Z uwagi na ochronę danych osobowych, która wynika z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), najbezpieczniejszą formą przekazania dokumentacji związanej z kredytem jest:
 • przyniesienie jej osobiście do dowolnego oddziału Alior Banku lub
 • wysłanie jej na adres korespondencyjny banku: Alior Bank, ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa.

Broszura informacyjna

O czym musisz wiedzieć, jeśli chcesz zaciągnąć kredyt hipoteczny Megahipoteka lub zmienić rodzaj stopy oprocentowania kredytu.

Sprawdź szczegóły

 
Koszt kredytu
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Megahipoteka w Alior Banku SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 6,39% przy następujących założeniach: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy w PLN, okres obowiązywania umowy: 238 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 230 400 zł, LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia): 72%, oprocentowanie zmienne z okresowo stałą stopą procentową: w początkowym 3 miesięcznym okresie, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej (przy założeniu, że uprawomocnienie nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu) w wysokości 7,5%, oraz z okresowo stałą stopą procentową w kolejnym okresie, nie dłuższym niż do dnia spłaty 84 raty kredytu w wysokości 6,6% , następnie w kolejnych latach oprocentowanie kredytu zmienne 3,6%, na oprocentowanie zmienne składa się: marża 2,9% i stopa referencyjna WIBOR 3M 0,70% 2 dni wstecz wg stanu na 21.10.2021 r. (po 7 letnim okresie wartość wskaźnika referencyjnego ustalona będzie na podstawie obowiązującej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień spłaty 84 raty kredytu); całkowity koszt kredytu: 156 053,67 zł, w tym prowizja 4 608 zł (2%), odsetki: 143 506,27 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości opłacany rocznie: 5 168 zł; koszt złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji: 2 152,40 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250 zł, wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki 150 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, całkowita kwota do zapłaty: 386 453,67 zł. Kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową jest płatny w 238 ratach annuitetowych (równych), miesięcznych, przy czym trzy pierwsze raty wynoszą 1 862,84 zł, następnie po ustanowieniu zabezpieczenia docelowego, tj. wpisu hipoteki umownej przez 81 miesięcy po 1 738,42 zł (), po przejściu na oprocentowanie zmienne (od 85 miesiąca) rata kredytu przy opisanych założeniach wynosi 1 477,35 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 21.10.2021 r.