• Konto Jakże Osobiste Złóż wniosek
 • Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia PZU i LINK4

  • ubezpieczenia komunikacyjne

  • ubezpieczenia mieszkaniowe

  • ubezpieczenia turystyczne

  + nota prawna
  • 3 warianty ubezpieczenia
   oferta dopasowana do Twoich potrzeb 

  • do 75 000 zł wsparcia finansowego, gdy zachorujesz

  • praktyczna pomoc na wstępnym etapie leczenia

  • szeroka lista nowotworów objętych ubezpieczeniem

  • do 700 tys. zł
   świadczenia ubezpieczeniowego

  • różne warianty
   ubezpieczenia

  • szeroki zakres ochrony

  + nota prawna
  • 3 warianty ubezpieczenia

  • 2 pierwsze miesiące ochrony
   w cenie 1

  • wypłata świadczeń
   już od 1% inwalidztwa

  + nota prawna
  • atrakcyjne warunki - 2 pierwsze miesiące ochrony w cenie 1 składki

  • 3 warianty ubezpieczenia
   oferta dopasowana do Twoich potrzeb 

  • dodatkowe dzienne świadczenia
   w przypadku hospitalizacji na OIOM

  + nota prawna

  Ubezpieczenia w Alior Banku

  Ochrona na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i bezpieczeństwo finansowe
  w przyszłości!
  Informujemy, że w związku z wejściem w życie zmian w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11.09.2015 r., nie zmieniły się czynności świadczone przez Alior Bank na rzecz klienta. Alior Bank, występujący w umowach grupowych w roli Ubezpieczającego, odpowiedzialny jest za odprowadzanie pobranych od Klientów składek ubezpieczeniowych do Towarzystw Ubezpieczeniowych. Bierze także czynny udział w procesach związanych z obsługą zawartych ubezpieczeń – m.in. wspiera Klientów w procesie zgłaszania roszczeń z tytułu zaistniałych zdarzeń ubezpieczeniowych, przekazuje Towarzystwom Ubezpieczeń informacje niezbędne do rozpatrywania zgłoszonych roszczeń oraz reklamacji. Informujemy także, że Alior Bank nie występuje jednocześnie w roli ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego w umowach grupowych.

  Wszechstronna oferta ubezpieczeniowa Alior Banku powstała we współpracy z najpopularniejszymi towarzystwami.
  Ubezpieczenia na życie i dożycie to gwarancja kompleksowego zabezpieczenia dla Ciebie i Twojej rodziny – w zależności od wybranego zakresu ochrony, możesz ubezpieczyć się na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń w pracy, poważnej choroby lub śmierci, a także zgromadzić kapitał na przyszłość.