• Pożyczka z Mikrokosztami Złóż wniosek
 • UBEZPIECZENIA

  Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców PZU Życie

  pomoc finansowa
  przy spłacie zadłużenia kredytowego na wypadek zdarzeń losowych
  przejrzyste i proste warunki
  zawarcia umowy ubezpieczenia
  gwarancja ochrony
  ubezpieczenie działa na całym świecie, bez dodatkowych warunków można korzystać z ochrony nawet po wcześniejszej spłacie kredytu

  Ubezpieczenie do pożyczki - utrata pracy i pakiet NNW PZU SA

  zabezpieczenie na wypadek utraty pracy
  zamiennie z pobytem w szpitalu w wyniku NW oraz na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW, śmierci w wyniku NW i zwrot kosztów opłat eksploatacyjnych
  przejrzyste i proste warunki
  zawarcia umowy ubezpieczenia
  dłuższa ochrona
  ubezpieczenie chroni w okresie kredytowania, lecz nie dłużej niż 60 miesięcy i może trwać do końca okresu ubezpieczenia przy wcześniejszej spłacie kredytu

  Ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców kredytów hipotecznych PZU ŻYCIE

  pomoc finansowa
  przy spłacie zadłużenia kredytowego na wypadek zdarzeń losowych
  przejrzyste i proste warunki
  zawarcia umowy ubezpieczenia
  gwarancja ochrony
  ubezpieczenie działa na całym świecie, bez dodatkowych warunków można korzystać z ochrony przez cały okres trwania kredytu hipotecznego

  Ubezpieczenie nieruchomości do kredytów hipotecznych PZU

  stała składka ubezpieczenia
  automatyczne odnowienie polisy
  w kolejnych latach – nie musisz pamiętać o konieczności odnowienia ubezpieczenia
  suma ubezpieczenie nie maleje
  po wypłacie odszkodowania (nieruchomość i ruchomości domowe)

  Ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer

  jeśli zachorujesz lub będziesz mieć wypadek,
  PZU zorganizuje i opłaci: wizyty u lekarza lub leczenie w szpitalu, transport medyczny do domu.
  jeśli wyrządzisz szkodę innej osobie (np. zranisz kogoś lub zniszczysz czyjąś własność), PZU wypłaci jej odszkodowanie
  otrzymasz pieniądze,
  jeśli np.: w wyniku wypadku Twoje zdrowie poważnie ucierpi, ktoś włamie się do Twojego pokoju w hotelu i ukradnie lub zniszczy Twój bagaż.

  Ubezpieczenie komunikacyjne LINK4

  rabat aż -13% dla klientów
  Alior Banku przy zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego
  kompleksowy zakres ubezpieczenia
  OC, AC, Assistance, ubezpieczenie szyb, kluczyków, NNW
  wygoda
  zakup i płatność za polisę on-line, teraz bezpośrednio w Alior Online!

  Ubezpieczenie domu i mieszkania LINK4

  rabat aż -15%
  dla klientów Alior Banku
  szeroki zakres ochrony
  m.in. od pożaru, zalania, kradzieży z włamaniem, przepięcia i innych zdarzeń losowych
  pomoc w pakiecie z Assistance
  (hydraulika, elektryka, ślusarza i innych fachowców)
  Ubezpieczenia w Alior Banku
  Informujemy, że w związku z wejściem w życie zmian w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11.09.2015 r., nie zmieniły się czynności świadczone przez Alior Bank na rzecz klienta. Alior Bank, występujący w umowach grupowych w roli Ubezpieczającego, odpowiedzialny jest za odprowadzanie pobranych od Klientów składek ubezpieczeniowych do Towarzystw Ubezpieczeniowych. Bierze także czynny udział w procesach związanych z obsługą zawartych ubezpieczeń – m.in. wspiera Klientów w procesie zgłaszania roszczeń z tytułu zaistniałych zdarzeń ubezpieczeniowych, przekazuje Towarzystwom Ubezpieczeń informacje niezbędne do rozpatrywania zgłoszonych roszczeń oraz reklamacji. Informujemy także, że Alior Bank nie występuje jednocześnie w roli ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego w umowach grupowych.

  Wszechstronna oferta ubezpieczeniowa Alior Banku powstała we współpracy z najpopularniejszymi towarzystwami.
  Ubezpieczenia na życie i dożycie to gwarancja kompleksowego zabezpieczenia dla Ciebie i Twojej rodziny – w zależności od wybranego zakresu ochrony, możesz ubezpieczyć się na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń w pracy, poważnej choroby lub śmierci, a także zgromadzić kapitał na przyszłość.
  INFORMACJA
  Zmiany w procedurze rozpatrywania roszczeń w ERGO Hestii z tytułu niezdolności do pracy mającej charakter całkowity lub trwały

  W imieniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. (dalej: „ERGO Hestia”) informujemy, że ERGO Hestia wprowadziła zmiany w procedurze obsługi roszczeń z tytułu wystąpienia niezdolności do pracy, mającej charakter całkowity lub trwały.
  W wyniku wprowadzonych zmian ERGO Hestia:

   
  • nie wymaga obowiązkowego przedstawienia orzeczenia organu rentowego dotyczącego niezdolności do pracy,
  • decyzja w przedmiocie świadczenia zostanie podjęta na podstawie dokumentacji medycznej lub orzeczenia lekarza orzecznika powołanego przez ERGO Hestię, z zastrzeżeniem pozostałych warunków uznawania Ubezpieczonego za niezdolnego do pracy, określonych w umowie ubezpieczenia.