• Pożyczka z Mikrokosztami Złóż wniosek
 • Ubezpieczenia

  • pomoc finansowa przy spłacie zadłużenia kredytowego na wypadek zdarzeń losowych

  • przejrzyste i proste warunki zawarcia umowy ubezpieczenia

  • gwarancja ochrony - ubezpieczenie działa na całym świecie, bez dodatkowych warunków można korzystać z ochrony nawet po wcześniejszej spłacie kredytu

  • zabezpieczenie na wypadek utraty pracy
   zamiennie z pobytem w szpitalu w wyniku NW oraz
   na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW,
   śmierci w wyniku NW i zwrot kosztów opłat eksploatacyjnych

  • przejrzyste i proste warunki zawarcia umowy ubezpieczenia

  • dłuższa ochrona ubezpieczenie chroni w okresie kredytowania, lecz nie dłużej niż 60 miesięcy i może trwać do końca okresu ubezpieczenia przy wcześniejszej spłacie kredytu

  • pomoc finansowa przy spłacie zadłużenia kredytowego na wypadek zdarzeń losowych

  • przejrzyste i proste warunki zawarcia umowy ubezpieczenia

  • gwarancja ochrony - ubezpieczenie działa na całym świecie, bez dodatkowych warunków można korzystać z ochrony przez cały okres trwania kredytu hipotecznego

  • stała składka ubezpieczenia

  • automatyczne odnowienie polisy w kolejnych latach – nie musisz pamiętać o konieczności odnowienia ubezpieczenia

  • suma ubezpieczenie nie maleje po wypłacie odszkodowania (nieruchomość i ruchomości domowe)

  • Jeśli zachorujesz lub będziesz mieć wypadek, PZU zorganizuje i opłaci: wizyty u lekarza lub leczenie w szpitalu, transport medyczny do domu.

  • Jeśli wyrządzisz szkodę innej osobie (np. zranisz kogoś lub zniszczysz czyjąś własność), PZU wypłaci jej odszkodowanie.

  • Otrzymasz pieniądze, jeśli np.: w wyniku wypadku Twoje zdrowie poważnie ucierpi, ktoś włamie się do Twojego pokoju w hotelu i ukradnie lub zniszczy Twój bagaż.

  • Rabat aż -13% dla klientów Alior Banku przy zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego

  • Kompleksowy zakres ubezpieczenia OC, AC, Assistance, ubezpieczenie szyb, kluczyków, NNW

  • Wygoda zakup i płatność za polisę możesz on-line

  • Rabat aż -15% dla klientów Alior Banku

  • Szeroki zakres ochrony m.in. od pożaru, zalania, kradzieży z włamaniem, przepięcia i innych zdarzeń losowych

  • Pomoc w pakiecie z Assistance (hydraulika, elektryka, ślusarza i innych fachowców)

  Ubezpieczenia w Alior Banku

  Ochrona na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i bezpieczeństwo finansowe
  w przyszłości!
  Informujemy, że w związku z wejściem w życie zmian w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11.09.2015 r., nie zmieniły się czynności świadczone przez Alior Bank na rzecz klienta. Alior Bank, występujący w umowach grupowych w roli Ubezpieczającego, odpowiedzialny jest za odprowadzanie pobranych od Klientów składek ubezpieczeniowych do Towarzystw Ubezpieczeniowych. Bierze także czynny udział w procesach związanych z obsługą zawartych ubezpieczeń – m.in. wspiera Klientów w procesie zgłaszania roszczeń z tytułu zaistniałych zdarzeń ubezpieczeniowych, przekazuje Towarzystwom Ubezpieczeń informacje niezbędne do rozpatrywania zgłoszonych roszczeń oraz reklamacji. Informujemy także, że Alior Bank nie występuje jednocześnie w roli ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego w umowach grupowych.

  Wszechstronna oferta ubezpieczeniowa Alior Banku powstała we współpracy z najpopularniejszymi towarzystwami.
  Ubezpieczenia na życie i dożycie to gwarancja kompleksowego zabezpieczenia dla Ciebie i Twojej rodziny – w zależności od wybranego zakresu ochrony, możesz ubezpieczyć się na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń w pracy, poważnej choroby lub śmierci, a także zgromadzić kapitał na przyszłość.
   

  INFORMACJA
  Zmiany w procedurze rozpatrywania roszczeń w ERGO Hestii z tytułu niezdolności do pracy mającej charakter całkowity lub trwały

  Zmiany w procedurze rozpatrywania roszczeń w ERGO Hestii W imieniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. (dalej: „ERGO Hestia”) informujemy, że ERGO Hestia wprowadziła zmiany w procedurze obsługi roszczeń z tytułu wystąpienia niezdolności do pracy, mającej charakter całkowity lub trwały.
  W wyniku wprowadzonych zmian ERGO Hestia:
  • nie wymaga obowiązkowego przedstawienia orzeczenia organu rentowego dotyczącego niezdolności do pracy,
  • decyzja w przedmiocie świadczenia zostanie podjęta na podstawie dokumentacji medycznej lub orzeczenia lekarza orzecznika powołanego przez ERGO Hestię, z zastrzeżeniem pozostałych warunków uznawania Ubezpieczonego za niezdolnego do pracy, określonych w umowie ubezpieczenia.