Ubezpieczenie nieruchomości do kredytów hipotecznych (PZU)

Ubezpieczenie nieruchomości przeznaczone dla osób posiadających kredyt hipoteczny w Alior Banku, stanowi zabezpieczenie przedmiotu kredytowania – budynków lub lokali

stała składka

która nie zwiększy się po wypłacie odszkodowania

brak udziału własnego

przy wypłacie odszkodowania

proste zawarcie umowy ubezpieczenia

z cesją na bank
 

2 pakiety ubezpieczenia

do wyboru

Dodatkowe informacje

Dostępne pakiety

Pakiet podstawowy:
  1. ubezpieczenie budynków i lokali,
  2. assistance dom;
Pakiet rozszerzony:
  1. ubezpieczenie budynków i lokali,
  2. assistance dom,
  3. ruchomości domowe i stałe elementy,
  4. odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

Zgłaszanie szkód

Zgłoszenia szkody można dokonać w następujący sposób:
  1. telefonicznie: 801 102 102 lub 22 566 55 55
  2. e-mail: kontakt@pzu.pl
  3. na elektronicznym formularzu zgłoszenia szkody na stronie www.pzu.pl

Pomoc assistance:
telefonicznie: 801 102 102 lub 22 2 102 102
 
Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia, m.in. zakres odpowiedzialności, limity kwotowe i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

W celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie ubezpieczeniowym, dostępna jest dedykowana infolinia Ubezpieczyciela: 22 505 14 59.
 

Ubezpieczenie dostarczane przez PZU