Ubezpieczenie nieruchomości do kredytów hipotecznych (PZU)

Ubezpieczenie nieruchomości przeznaczone dla osób posiadających kredyt hipoteczny w Alior Banku, stanowi zabezpieczenie przedmiotu kredytowania – budynków lub lokali

stała składka

która nie zwiększy się po wypłacie odszkodowania

brak udziału własnego

przy wypłacie odszkodowania

proste zawarcie umowy ubezpieczenia

z cesją na bank
 

2 pakiety ubezpieczenia

do wyboru

Dodatkowe informacje

Informacja Agenta ubezpieczeniowego

Alior Bank S.A. działa jako Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Bank wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), pod numerem 11210443/A, co można zweryfikować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową: rpu.knf.gov.pl.

Informacja Agenta Ubezpieczeniowego sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Przed podjęciem decyzji i zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową: dokumentem informacyjnym o produkcie ubezpieczeniowym, Kartami Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), które zawierają m.in. szczegółowe informacje o zakresach ubezpieczenia, warunkach udzielenia ochrony, włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności. Dokumenty umieszczone są niżej.

Dostępne pakiety

Pakiet podstawowy:
  1. ubezpieczenie budynków i lokali,
  2. assistance dom;
Pakiet rozszerzony:
  1. ubezpieczenie budynków i lokali,
  2. assistance dom,
  3. ruchomości domowe i stałe elementy,
  4. odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

Zgłaszanie szkód

Zgłoszenia szkody można dokonać w następujący sposób:
  1. telefonicznie: 801 102 102 lub 22 566 55 55
  2. e-mail: kontakt@pzu.pl
  3. na elektronicznym formularzu zgłoszenia szkody na stronie www.pzu.pl

Pomoc assistance:
telefonicznie: 801 102 102 lub 22 2 102 102
 

Ubezpieczenie dostarczane przez PZU