Rachunek Alior Trader

Zawieraj transakcje u pierwszego brokera ECN w Polsce!

natychmiastowe przelewy

pomiędzy rachunkami w Alior Banku

wsparcie 24h na dobę

5 dni w tygodniu

nieograniczony dostęp do inwestycji

aplikacja WEB, PC, Mobile

brak konfliktu interesów

pełna transparentność transakcji


Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71%* rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

*wynik klientów Alior Banku za ostatnie 12 miesięcy aktualizowany w interwałach 3 miesięcznych na podstawie decyzji KNF nr DAS.456.2.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Ostrzegamy przed podmiotami nieposiadającymi licencji maklerskiej kontaktującymi się z Państwem i oferującymi świadczenie usług maklerskich. Podmioty te mogą podszywać się pod działalność prowadzoną przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. używając np.: zbliżonej nazwy. Informujemy, że Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. nie prowadzi działalności pod inną nazwą i nie współpracuje z takimi podmiotami. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się z infolinią Biura Maklerskiego pod numerem 19503.


 

Oferta specjalna dla przenoszących rachunek!

Zmień swoją dotychczasową platformę na Alior Trader!
Załóż rachunek Alior Trader i przenieś do nas środki, a zaoferujemy Ci obniżenie prowizji do poziomu 0,0035%!

Po zawarciu umowy o rachunek Alior Trader, przelej środki, prześlij skan lub zdjęcie swojej dotychczasowej umowy na adres: kontakt.bm@alior.pl. Obniżone stawki obowiązywać będą przez 6 miesięcy od daty ich przyznania.

Szczegóły w komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego.
Zmień swoją dotychczasową platformę na Alior Trader!
Załóż rachunek Alior Trader i przenieś do nas środki, a zaoferujemy Ci obniżenie prowizji do poziomu 0,0035%!

Po zawarciu umowy o rachunek Alior Trader, przelej środki, prześlij skan lub zdjęcie swojej dotychczasowej umowy na adres: kontakt.bm@alior.pl. Obniżone stawki obowiązywać będą przez 6 miesięcy od daty ich przyznania.

Szczegóły w komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego.

Pierwsza w Polsce platforma ECN

Alior Bank jest pierwszym bankiem w kraju, który udostępnił inwestorom model ECN. Biuro Maklerskie wykonuje zlecenia klientów w swoim imieniu na ich rachunek. W zakresie par walutowych oraz metali szlachetnych tworzy instrumenty CFD w oparciu o kursy spot firm inwestycyjnych obecnych na rynku FX, z którymi współpracuje. Ceny prezentowane w usłudze są cenami przekazywanymi w niezmienionej formie z czołowych firm inwestycyjnych i są dedykowane dla Biura Maklerskiego. Transakcje zawierane są z podmiotami, które oferują najkorzystniejszą cenę.   

Płynność pozostałym instrumentom zapewniają firmy inwestycyjne z którymi współpracuje Biuro Maklerskie.

Zlecenia realizowane są w modelu STP ( Straight Through Processing) – Biuro Maklerskie wysyła je do dostawców płynności w momencie złożenia bądź w momencie aktywacji zleceń oczekujących. Dostawcy płynności nie widzą zleceń naszych klientów do momentu w którym zostaną one im przekazane. W ramach świadczonej usługi klienci mogą jedynie odpowiadać na oferty prezentowane przez dostawców płynności. 

Załóż konto DEMO!

Chcesz sprawdzić jak działa największy rynek finansowy na świecie lub przetestować swoje strategie inwestycyjne? – Załóż konto demonstracyjne!

Po wypełnieniu formularza pobierz i zainstaluj aplikację Alior 4 Trader DEMO lub skorzystaj z wersji przeglądarkowej. Zaloguj się za pomocą danych przesłanych na adres e-mail i bez ryzyka utraty środków zawieraj transakcje testowe.

Wynik z inwestycji uzyskany w wersji demonstracyjnej systemu transakcyjnego może różnić się od wyników osiągniętych w realnym inwestowaniu na rynku.
W przypadku faktycznie zawieranych transakcji pamiętaj, że.:
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
71 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Jak założyć?

1. Po zalogowaniu do bankowości internetowej przejdź do zakładki Oferty -> Inwestycje -> Produkty do samodzielnego inwestowania,
2. Złóż wniosek i wypełnij kwestionariusz inwestycyjny,
3. Uzupełnij dane dotyczące Urzędu Skarbowego, przelewów automatycznych i zgody dot. przesyłania dokumentów drogą mailową,
4. Zapoznaj się z dokumentami i potwierdź umowę kodem SMS,
5. Rachunek będzie widoczy w bankowości internetowej zaraz po założeniu.
Założenie rachunku Alior Trader składa się z 2 kroków:

Krok 1. Zostań naszym Klientem
 • Kliknij „Podpisz umowę” i podaj swoje dane osobowe,
 • Wykonaj przelew potwierdzający,
 • Otrzymasz potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Krok 2. Załóż rachunek Alior Trader
 • Zaloguj się do bankowości internetowej, podając swój identyfikator klienta,
 • Wypełnij kwestionariusz i podpisz umowę o rachunek Alior Trader kodem SMS,
 • Rachunek będzie aktywny zaraz po podpisaniu umowy.

Bądź odwiedź Oddział Alior Banku świadczący usługi Biura Maklerskiego.

Produkty towarzyszące

Platforma Alior 4 Trader

Nowoczesna aplikacja do inwestowania na rynku Forex! zobacz szczegóły

Platforma Alior 4 Trader

Zamknij szczegóły
 • Kwotowania udostępniane przez  największe banki na świecie.
 • Aplikacja mobilna na systemy iOS i Android.
 • Aplikacja WEB do inwestowania z dowolnej przeglądarki.
Dodatkowo:
Narzędzia analityczne, pomocne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
Handel algorytmiczny

Serwis inwestycyjny

Innowacyjny portal z aktualnościami rynkowymi!
  zobacz szczegóły

Serwis inwestycyjny

Zamknij szczegóły
 
 • komentarze ekspertów do bieżącej sytuacji rynkowej
 • kalendarz wydarzeń makroekonomicznych
Dodatkowo:
 • dostęp do kwotowań par walutowych
 • przejrzyste wykresy

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Pytania i odpowiedzi

Jak jest naliczana prowizja od transakcji?
 
Prowizje pobierane są procentowo od wartości nominalnej transakcji w momencie jej zawarcia - zarówno od otwarcia jak i zamknięcia pozycji. Prowizje od zawieranych transakcji stanowią jedyny koszt transakcyjny - Biuro Maklerskie nie zwiększa spreadów. Szczegóły dotyczace prowizji mozna znaleźć w Taryfie opłat i prowizji oraz Specyfikacji Instrumentów Finansowych.
Ile rachunków może posiadać jeden klient?
Jedna osoba może posiadać maksymalnie 3 rachunki, po jednym w każdej z dostępnych walut: PLN, EUR, USD.
W jaki sposób mogę dokonać zasilenia rachunku Alior Trader?
Wpłaty na rachunek Alior Trader można dokonać poprzez:
 • system bankowości internetowej,
 • przelew
 • wpłatę gotówkową w dowolnym oddziale Alior Banku,
Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe na rachunku Alior Trader są przetwarzane w czasie rzeczywistym.
Aby dokonać przelewu z obcego Banku na rachunek Alior Trader, zlecając przelew należy posłużyć się wyłącznie Indywidualnym Rachunkiem do Wpłat (numer rachunku Alior Trader prezentowany w postaci NRB). Przelewy z obcych banków są księgowane na rachunku Alior Trader bezpośrednio po przetworzeniu sesji ELIXIR w Alior Banku.
Czy osoba małoletnia może otworzyć rachunek Alior Trader?
Osoba małoletnia nie może otworzyć rachunku Alior Trader.
Czy za pośrednictwem rachunku Alior Trader mogę fizycznie wymieniać waluty?
 
Nie ma takiej możliwości. Transakcje zawierane na rachunku Alior Trader mają charakter nierzeczywisty (klienci zawierają transakcje w celu osiągniecia korzyści ze zmiany kursu kontraktu CFD na danej parze walutowej).
Jaka jest wysokość dźwigni finansowej i czy można ją zmienić?
 
Z uwagi na interwencję produktową ESMA dźwignia na rynku FOREX wynosi w zależności od instrumentu od 1:5 do 1:30 co oznacza, że depozyt zabezpieczający na rynku FOREX wynosi od 3,33 do 20 procent wartości nominalnej transakcji. Możliwa jest zmiana wysokości oferowanej dźwigni dla rynku FOREX na mniejszą niż oferowane domyślnie.
Aby tego dokonać wystarczy zgłosić taki wniosek poprzez Contact Center Biura Maklerskiego (pod numerem 19 503).
 
Czy przy inwestycjach w kontrakty CFD na akcje i indeksy wypłacana jest dywidenda?
 
Od kontraktów CFD nie jest wypłacana dywidenda (transakcje na rynku kontaktów CFD mają nierzeczywisty charakter). W przypadku ustalenia prawa do dywidendy dla instrumentów bazowych, rachunki pieniężne posiadaczy długich pozycji w kontraktach różnic kursowych opartych na tych instrumentach bazowych uznawane są kwotami odpowiadającymi zmianie wartości teoretycznej instrumentów finansowych. Rachunki pieniężne posiadaczy krótkich pozycji obciążane są kwotami odpowiadającymi zmianie wartości teoretycznej instrumentów finansowych.
 
Czym jest depozyt zabezpieczający?
 
Depozyt jest to określona ilość środków finansowych, jakie należy posiadać podczas otwierania pozycji, w celu zabezpieczenia rozliczeń ewentualnych strat jakie mogą wystąpić. W usłudze Alior Trader wielkość depozytu zabezpieczającego stanowi określony w Specyfikacji Instrumentów Finansowych % wielkości zlecenia.
W jaki sposób firma może otworzyć rachunek Alior Trader?
Aby założyć rachunek Alior Trader w Biurze Maklerskim Alior Banku wystarczy udać się do jednego z oddziałów Alior Banku świadczącego usługi w zakresie działalności Biura Maklerskiego. Podczas jednej wizyty możliwe jest podpisanie umowy o prowadzenie rachunku, uruchomienie produktów towarzyszących oraz nadanie pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem. Aby formalności przebiegły sprawnie warto wcześniej skontaktować się z oddziałem sygnalizując chęć podpisania umowy, celem weryfikacji dokumentów i przygotowania umowy jak najlepiej spełniającej oczekiwania klienta. Warunkiem otwarcia rachunku firmowego jest wskazanie osoby lub osób upoważnionych do jednoosobowego dysponowania tym rachunkiem.
Czy możliwe jest założenie rachunku Alior Trader dla zagranicznej osoby prawnej?
Tak, jest to możliwe. Jedynym dodatkowym wymogiem jest poświadczenie dokumentów wystawionych za granicą poprzez apostille albo przez polską placówkę dyplomatyczną lub urząd konsularny oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Jakie dokumenty muszę przedstawić przy otwarciu rachunku Alior Trader dla firmy?
Do otwarcia rachunku wymagane jest przedstawienie dokumentów stanowiących  podstawę prowadzenia działalności, wskazujących osoby upoważnione do reprezentacji, status podatkowy podmiotu oraz beneficjentów rzeczywistych oraz oświadczenie o posiadaniu kodu LEI. Przedstawienie dokumentów nie jest wymagane, jeżeli są one dostępne na oficjalnych stronach internetowych odpowiednich rejestrów.
 
Kto może dysponować firmowym rachunkiem Alior Trader?
Podmiot, na rzecz którego jest prowadzony rachunek powinien umocować osobę lub osoby upoważnione do jednoosobowego dysponowania tym rachunkiem w pełnym zakresie wynikającym z umowy o świadczenie usługi Alior Trader.
Ile rachunków może posiadać jedno przedsiębiorstwo?
 
Jedna firma może posiadać maksymalnie 3 rachunki, po jednym w każdej z dostępnych walut (PLN, EUR, USD)
 
Co jest przedmiotem handlu?
Rachunek Alior Trader umożliwia dostęp do instrumentów pochodnych: kontraktów CFD opartych o pary walutowe (np.: EUR/USD, EUR/PLN, USD/PLN), indeksy, towary i surowce (np.: ropa naftowa, złoto, srebro) itp. Na każdym z tych kontraktów mamy możliwość zarabiania zarówno na wzrostach jak i na spadkach cen instrumentu bazowego.
Czy rachunek Alior Trader to bezpłatny rachunek forex?
Tak, założenie, aktywacja jak i prowadzenie rachunku Alior Trader jest całkowicie bezpłatne.
Czy Biuro Maklerskie Alior Banku jako broker forex jest drugą stroną transakcji?
Biuro Maklerskie Alior Banku nie jest drugą stroną transakcji. Biuro Maklerskie Alior Banku dokłada wszelkich starań aby być podmiotem w pełni transparentnym oraz wykluczyć powstanie konfliktu interesu pomiędzy klientem a Biurem Maklerskim.

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.
 
 

Rachunek Alior Trader

Inwestuj na rynku Forex - największym rynku finansowym na świecie!