• Pożyczka z Mikrokosztami Złóż wniosek
 • Usługa doradztwa inwestycyjnego

  Inwestuj z ekspertami

  W oparciu o Twoje cele, horyzont inwestycyjny oraz poziom akceptowalnego ryzyka eksperci przygotują gotowe rozwiązanie!

  Realizując obowiązek, który nakłada na nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, informujemy, że Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. nie bierze pod uwagę czynników zrównoważonego rozwoju w procesie doradztwa inwestycyjnego. Uwzględnienie tych czynników nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia obowiązywania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 4 ust. 6 Rozporządzenia.
  + informacje o ryzyku
  + informacje o ryzyku
  + informacje o ryzyku