• Pożyczka z Mikrokosztami Złóż wniosek
 • USŁUGA DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

  Strategie funduszowe Alior TFI

  usługa od 5000 zł przeznaczonych na inwestycje
  prosty portfel złożony z wielu klas aktywów
  możliwość swobodnych konwersji w ramach
  TFI Alior Banku

  Strategie inwestycyjne wielofunduszowe

  usługa od 100 000 zł zadeklarowanych aktywów
  rekomendacje oparte o pełne spectrum
  dostępnych funduszy
  comiesięczna aktualizacja rekomendowanej struktury portfela inwestycyjnego

  Strategie indywidualne

  indywidualna opieka maklera papierów wartościowych
  lub doradcy inwestycyjnego
  najszersza gama rekomendowanych instrumentów finansowych
  bieżąca analiza posiadanego portfela oraz osobiste wsparcie merytoryczne