• Pożyczka z Mikrokosztami Złóż wniosek
 • EMERYTURA

  Indywidualne Konto Emerytalne Alior IKE

  dodatkowe środki
  na emeryturę
  zwolnienie z podatku
  od zysków kapitałowych (przy spełnieniu warunków ustawowych)
  dziedziczenie środków
  bez podatku od spadków i darowizn

  Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Alior IKZE

  dodatkowe środki na emeryturę
  coroczna ulga podatkowa
  możliwość wykorzystania oszczędności z IKZE
  jako wkład własny do kredytu

  Jak założyć?  
   
  Produkty Alior IKE i Alior IKZE są dostępne w oddziałach Alior Banku świadczących usługi maklerskie.  

   
  Ryzyko inwestycyjne
  Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

  Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF