• Pożyczka z Mikrokosztami Złóż wniosek
 • EMERYTURA

  Indywidualne Konto Emerytalne Alior IKE

  dodatkowe środki
  na emeryturę
  zwolnienie z podatku
  od zysków kapitałowych (przy spełnieniu warunków ustawowych)
  dziedziczenie środków
  bez podatku od spadków i darowizn

  Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Alior IKZE

  dodatkowe środki na emeryturę
  coroczna ulga podatkowa
  możliwość wykorzystania oszczędności z IKZE
  jako wkład własny do kredytu
  Broszura informacyjna

  Zapraszamy do zapoznania się z treścią broszury informacyjnej - Alior IKE i Alior IKZE


  Edukacja

  Pobierz materiał edukacyjny na temat produktów emerytalnych IKE i IKZE


  Jak założyć?  
   
  Produkty Alior IKE i Alior IKZE są dostępne w oddziałach Alior Banku świadczących usługi maklerskie.