Doradztwo inwestycyjne

Eksperci pracują, Ty zarabiasz

usługa dla każdego

od 5 000 zł przeznaczonych na inwestycje

możliwość swobodnych konwersji

w ramach jednego parasola własnego TFI Alior Banku

prosty portfel składajacy się

z 3-4 funduszy dających ekspozycję na oddmienne klasy aktywów

comiesięczna aktualizacja

rekomendowanej struktury portfela inwestycyjnego wysyłana na email

Na czym polega doradztwo inwestycyjne

W doradztwie inwestycyjnym opartym o fundusze Alior TFI oferujemy 3 strategie inwestycyjne różniące się pomiędzy sobą dopuszczalnymi przedziałami alokacji w instrumenty dłużne (rynek pieniężny i obligacje) oraz instrumenty udziałowe (akcje):
  • Strategia Ostrożna
  • Strategia Rozważna
  • Strategia Aktywna
Dzięki ograniczonemu spektrum funduszy do jednego TFI masz możliwość swobodnych konwersji w ramach jednego parasola własnego TFI Alior Banku.

Konwersja w ramach jednego parasola umożliwia odraczanie momentu opodatkowania inwestycji do momentu umorzenia jednostek, w przypadku konwersji z funduszu o wyższej opłacie manipulacyjnej do funduszu o niższej, klient nie ponosi dodatkowych opłat, a w przypadku odwrotnym, jedynie nadwyżkę wynikającą z różnicy w opłatach.

Aktualna taryfa opłat i prowizji znajduje się na stronie Funduszy inwestycyjnych Alior TFI.

 

Poznaj naszych ekspertów

​​
Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2101). Ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku, obecnie na stanowisku Menedżera Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego specjalizuje się w analizie krajowego i światowego rynku obligacji, sektora bankowego oraz selekcji funduszy inwestycyjnych.
Członek komitetu inwestycyjnego. Odpowiedzialna za sporządzanie i zatwierdzanie prognoz i rekomendacji rynkowych na potrzeby usługi doradztwa inwestycyjnego oraz strategie rynkowe. Absolwentka zarządzania finansami przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania i Marketingu AGH w Krakowie oraz absolwentka Executive MBA Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu i Central Connecticut State University. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2145). Posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w biurach maklerskich i bankach (Pekao, BPH), w tym ponad dziesięcioletnie w obszarze analiz inwestycyjnych. W Biurze Maklerskim Alior Banku od 2017 r., obecnie na stanowisku Menedżera ds. strategii rynków finansowych.

Członek Komitetu Inwestycyjnego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Wyższej Szkoły Zarządzania. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 693), Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji zdobywanego w największych biurach maklerskich DM ING Securities oraz DM BOS SA. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedzialny za analizę w obszarze akcji rynków rozwiniętych, a spośród krajowych podmiotów, głównie za spółki sektora chemicznego, paliwowego, farmacji i IT.
 
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Politechnice Krakowskiej. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w wycenie spółek giełdowych, analizie globalnych rynków i cykli ekonomicznych, modelowaniu finansowym, statystycznym oraz ekonometrycznym. W Biurze maklerskim Alior Banku (poprzednio BPH) od 2005 roku, obecnie na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego wykorzystuje analizę techniczną nakierowaną na obserwację zmian cen i wolumenu, analizę danych, algorytmy oraz metody uczenia maszynowego wspierające i automatyzujące ocenę rynku.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku ekonomia ze specjalizacją Rachunkowość i Zarządzanie Finansami. Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych (nr licencji: 3076) oraz Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 711). Z Biurem Maklerskim Alior Banku związana od 2015 roku zajmując odpowiednio stanowiska Specjalisty Produktów Inwestycyjnych, Animatora Rynku i Specjalisty ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedzialna za analizę obszaru ryków wschodzących oraz analizę fundamentalną podmiotów krajowych.
 

Jak założyć?

1. Po zalogowaniu do bankowości internetowej przejdź do zakładki Oferty -> Inwestycje -> Produkty do samodzielnego inwestowania,
2. Złóż wniosek i wypełnij kwestionariusz inwestycyjny
3. Uzupełnij dane dotyczące Urzędu Skarbowego, przelewów automatycznych i zgody dot. przesyłania dokumentów drogą mailową,
4. Zapoznaj się z dokumentami i potwierdź umowę kodem SMS,
5. Rachunek będzie widoczy w bankowości internetowej zaraz po założeniu.
1. Kliknij "Załóż rachunek" i podaj swoje dane osobowe,
2. Wykonaj przelew potwierdzający,
3. Zaloguj się do bankowości internetowej, podając swój identyfikator klienta,
4. Wypełnij kwestionariusz i potwierdź umowę o rachunek kodem SMS,
5. Rachunek będzie aktywny zaraz po podpisaniu umowy.

Bądź odwiedź Oddział Alior Banku świadczący usługi Biura Maklerskiego.

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest minimalna kwota inwestycji?
Minimalna kwota inwestycji to 5 000 zł. 
Czy będzie pobierana  opłata za odkupienie?
Statut przewiduje taka opłatę. Jednak decyzją TFI nie jest ona pobierana.
Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny, statut Funduszu oraz Tabela Opłat. Informacje te dostępne są na Alior TFI.

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.

Doradztwo inwestycyjne

Eksperci pracują, Ty zarabiasz