Strategie funduszowe Alior TFI

Inwestuj pod okiem ekspertów!

usługa od 5 000 zł

przeznaczonych na inwestycje

możliwość swobodnych konwersji

w ramach jednego parasola własnego TFI Alior Banku

prosty portfel składajacy się

z 3-4 funduszy dających ekspozycję na oddmienne klasy aktywów

comiesięczna aktualizacja

rekomendowanej struktury portfela inwestycyjnego wysyłana na email
Realizując obowiązek, który nakłada na nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, informujemy, że Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. nie bierze pod uwagę czynników zrównoważonego rozwoju w procesie doradztwa inwestycyjnego. Uwzględnienie tych czynników nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia obowiązywania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 4 ust. 6 Rozporządzenia.

Na czym polega doradztwo inwestycyjne

W doradztwie inwestycyjnym opartym o fundusze Alior TFI oferujemy 3 strategie inwestycyjne różniące się pomiędzy sobą dopuszczalnymi przedziałami alokacji w instrumenty dłużne (rynek pieniężny i obligacje) oraz instrumenty udziałowe (akcje):
  • Strategia Ostrożna
  • Strategia Rozważna
  • Strategia Aktywna
Dzięki ograniczonemu spektrum funduszy do jednego TFI masz możliwość swobodnych konwersji w ramach jednego parasola własnego TFI Alior Banku.

Konwersja w ramach jednego parasola umożliwia odraczanie momentu opodatkowania inwestycji do momentu umorzenia jednostek, w przypadku konwersji z funduszu o wyższej opłacie manipulacyjnej do funduszu o niższej, klient nie ponosi dodatkowych opłat, a w przypadku odwrotnym, jedynie nadwyżkę wynikającą z różnicy w opłatach.

Aktualna taryfa opłat i prowizji znajduje się na stronie Funduszy inwestycyjnych Alior TFI.


Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.

Nawigator rynkowy


Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Listopad 2022
Gospodarka i rynki - system naczyń połączonych

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Październik 2022
Inflacja, wojna, recesja - dokąd zaprowadzą rynki?

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Wrzesień 2022
Inflacyjne tsunami i jak się przed nim chronić?

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Sierpień 2022
Czy długoterminowe obligacje skarbowe rozpoczęły już hossę?

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Lipiec 2022
„Letni sezon wyprzedaży”

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Czerwiec 2022
„Jaki obrać kurs na II połowę roku?”

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Maj 2022
„Kiedy koniec niepogody na rynkach finansowych?”

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Kwiecień 2022
„Inflacyjne kierunki notowań”

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Marzec 2022
„Inwestycje w trudnych czasach”

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Luty 2022
„Korekta czy coś więcej?”

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Styczeń 2022
„Scenariusze rynkowe na 2022 rok”

Pobierz

Nawigator rynkowy - 2021 rok


Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Grudzień 2021
„Jak przetrwać zimę w inwestycjach”

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Listopad 2021
„Wzrosty stóp procentowych”

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Październik 2021
„Chińskie nieruchomości i kryzys energetyczny”

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Wrzesień 2021
„Środowiska inflacyjnego ciąg dalszy”

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Sierpień 2021
„Ogień chińskiego smoka”

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Lipiec 2021
„Cisza przed burzą?”

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Czerwiec 2021
„Inflacja w centrum uwagi”

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Maj 2021
„Zielone inwestycje”

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Kwiecień 2021
„Handel wymienny”

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Marzec 2021
„Rysa na szkle”

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Luty 2021
„Spadający impet rynków akcji”

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Styczeń 2021
„Co po giełdowym rollercoasterze w 2020 roku”

Pobierz

Nawigator rynkowy - 2020 rok


Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Kwiecień 2020
"Rynki finansowe na nieznanych głębiach"


Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Maj 2020
"Bezprecedensowa pomoc rządów oraz Banków Centralnych"


Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Czerwiec 2020
"Wielka rotacja value vs. growth"


Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Lipiec 2020
"Lokomotywa FED a "nowa rzeczywistość"


Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Sierpień 2020
"Renesans samodzielnego inwestowania w akcje"


Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Wrzesień 2020
"Rekordy cenowe "Wielkiej Piątki" w USA"


Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Październik 2020
"
Rynki i gospodarka w II fali pandemii"

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Listopad 2020
"
Perspektywa nowego prezydenta w USA i szczepionki na COVID-19"

Pobierz

Materiał zawiera komentarze ekspertów Biura Maklerskiego oraz analizę bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.

Grudzień 2020
"
Rekordowe wzrosty na rynkach finansowych"

Pobierz

Poznaj naszych ekspertów

Menedżer Zespołu Analiz i Doradztwa. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej, makler papierów wartościowych. Związany z rynkami finansowymi od 2006 r. Karierę zaczynał w Londynie pracując w firmie analitycznej Argus Vickers. Następnie pełnił rolę menedżera trading floor-u kontraktów terminowych futures dla OSTC: jednego z największych globalnie dostarczycieli płynności na tych rynkach. Następnie 3,5 roku spędził na Giełdzie Papierów Wartościowych w Dziale Rozwoju Rynku, gdzie odpowiadał m.in. za produkty strukturyzowane i  ETF-y oraz pozyskiwanie nowych klientów instytucjonalnych. Brał udział w wielu projektach mających na celu rozwój polskiego rynku kapitałowego. Kolejne 3,5 roku pracował w Biurze Doradztwa Inwestycyjnego banku Citi Handlowy, gdzie świadczył usługę doradztwa inwestycyjnego dla klientów zamożnych oraz był członkiem Komitetu ds. Alokacji Aktywów oraz Komitetu ds. Selekcji Funduszy. Od października 2017 r. w Alior Banku - wcześniej na stanowisku dyrektora ds. produktów inwestycyjnych Private Banking. Jest również jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia Investhink promującego wiedzę w obszarze inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania majątkiem (wealth management). Autor wielu prac w tym obszarze.
​​Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2101). Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku, obecnie na stanowisku Menedżera ds.  Analiz oraz pełniącego funkcję przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego specjalizuje się w analizie krajowego i światowego rynku obligacji, sektora bankowego oraz selekcji funduszy inwestycyjnych.
Członek Komitetu Inwestycyjnego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Wyższej Szkoły Zarządzania. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 693), Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji zdobywanego w największych biurach maklerskich DM ING Securities oraz DM BOS SA. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedzialny za analizę w obszarze akcji rynków rozwiniętych, a spośród krajowych podmiotów, głównie za spółki sektora chemicznego, paliwowego, farmacji i IT.
 
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Politechnice Krakowskiej. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w wycenie spółek giełdowych, analizie globalnych rynków i cykli ekonomicznych, modelowaniu finansowym, statystycznym oraz ekonometrycznym. W Biurze maklerskim Alior Banku (poprzednio BPH) od 2005 roku, obecnie na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego wykorzystuje analizę techniczną nakierowaną na obserwację zmian cen i wolumenu, analizę danych, algorytmy oraz metody uczenia maszynowego wspierające i automatyzujące ocenę rynku.
Absolwent studiów licencjackich na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie student studiów magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Z Biurem Maklerskim Alior Banku związany od 2021 roku, początkowo jako Specjalista ds. Obsługi Produktów Inwestycyjnych, a obecnie na stanowisku Specjalista ds. Analiz. W codziennej pracy zajmuje się obserwacją i analizą bieżących wydarzeń na polskim rynku akcji oraz pełni funkcję sekretarza Komitetu Inwestycyjnego.

Jak założyć?

1. Po zalogowaniu do bankowości internetowej przejdź do zakładki Oferty -> Inwestycje -> Produkty do inwestowania z ekspertami,
2. Złóż wniosek i wypełnij kwestionariusz inwestycyjny
3. Uzupełnij dane dotyczące Urzędu Skarbowego, przelewów automatycznych i zgody dot. przesyłania dokumentów drogą mailową,
4. Zapoznaj się z dokumentami i potwierdź umowę kodem SMS,
5. Rekomendacja zostanie wysłana na podany adres email.
Podpisanie umowy Doradztwa Inwestycyjnego składa się z 2 kroków:

Krok 1. Zostań naszym Klientem
  • Kliknij „Podpisz umowę” i podaj swoje dane osobowe,
  • Wykonaj przelew potwierdzający,
  • Otrzymasz potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Krok 2. Podpisz umowę Doradztwa inwestycyjnego
  • Zaloguj się do bankowości internetowej, podając swój identyfikator klienta,
  • Wypełnij kwestionariusz i podpisz umowę o Doradztwo inwestycyjne kodem SMS,
  • Rekomendacja zostanie przesłana na podany adres email.

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest minimalna kwota inwestycji?
Minimalna kwota inwestycji to 5 000 zł. 
Czy będzie pobierana  opłata za odkupienie?
Statut przewiduje taka opłatę. Jednak decyzją TFI nie jest ona pobierana.
Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny, statut Funduszu oraz Tabela Opłat. Informacje te dostępne są na Alior TFI.

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.

Doradztwo inwestycyjne

Inwestuj pod okiem ekspertów!