Doradztwo inwestycyjne

Eksperci pracują, Ty zarabiasz

usługa dla każdego

od 5 000 zł przeznaczonych na inwestycje

możliwość swobodnych konwersji

w ramach jednego parasola własnego TFI Alior Banku

prosty portfel składajacy się

z 3-4 funduszy dających ekspozycję na oddmienne klasy aktywów

comiesięczna aktualizacja

rekomendowanej struktury portfela inwestycyjnego wysyłana na email

Na czym polega doradztwo inwestycyjne

W doradztwie inwestycyjnym opartym o fundusze Alior TFI oferujemy 3 strategie inwestycyjne różniące się pomiędzy sobą dopuszczalnymi przedziałami alokacji w instrumenty dłużne (rynek pieniężny i obligacje) oraz instrumenty udziałowe (akcje):
  • Strategia Ostrożna
  • Strategia Rozważna
  • Strategia Aktywna
Dzięki ograniczonemu spektrum funduszy do jednego TFI masz możliwość swobodnych konwersji w ramach jednego parasola własnego TFI Alior Banku.

Konwersja w ramach jednego parasola umożliwia odraczanie momentu opodatkowania inwestycji do momentu umorzenia jednostek, w przypadku konwersji z funduszu o wyższej opłacie manipulacyjnej do funduszu o niższej, klient nie ponosi dodatkowych opłat, a w przypadku odwrotnym, jedynie nadwyżkę wynikającą z różnicy w opłatach.

Aktualna taryfa opłat i prowizji znajduje się na stronie Funduszy inwestycyjnych Alior TFI.

 

Poznaj naszych ekspertów

​​Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2101). Ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku, obecnie na stanowisku Menedżera Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego specjalizuje się w analizie krajowego i światowego rynku obligacji, sektora bankowego oraz selekcji funduszy inwestycyjnych.
Członek komitetu inwestycyjnego. Odpowiedzialna za sporządzanie i zatwierdzanie prognoz i rekomendacji rynkowych na potrzeby usługi doradztwa inwestycyjnego oraz strategie rynkowe. Absolwentka zarządzania finansami przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania i Marketingu AGH w Krakowie oraz absolwentka Executive MBA Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu i Central Connecticut State University. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2145). Posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w biurach maklerskich i bankach (Pekao, BPH), w tym ponad dziesięcioletnie w obszarze analiz inwestycyjnych. W Biurze Maklerskim Alior Banku od 2017 r., obecnie na stanowisku Menedżera ds. strategii rynków finansowych.
Członek Komitetu Inwestycyjnego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Wyższej Szkoły Zarządzania. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 693), Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji zdobywanego w największych biurach maklerskich DM ING Securities oraz DM BOS SA. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedzialny za analizę w obszarze akcji rynków rozwiniętych, a spośród krajowych podmiotów, głównie za spółki sektora chemicznego, paliwowego, farmacji i IT.
 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Finanse i Rachunkowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 478) oraz Makler Papierów Wartościowych (nr licencji: 2614). Karierę zawodową rozpoczynał w Millennium Domu Maklerskim, następnie pracował w IFM Global Asset Management przy usłudze asset management, a od czerwca 2015 r. związany z Biurem Maklerskim Alior Banku na stanowisku Eksperta ds. Analiz. Specjalizuje się w analizie rynkowej i makro rynków wschodzących, w szczególności rynku azjatyckiego a na krajowym rynku akcji specjalizuje się przede wszystkim w podmiotach z branży handlu detalicznego, przemysłowego i motoryzacyjnego.
Starszy analityk rynku finansowego, absolwent studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Politechnice Krakowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie spółek giełdowych, analizie globalnych rynków i cykli ekonomicznych, modelowaniu finansowym, statystycznym oraz ekonometrycznym. Wykorzystuje analizy danych, algorytmy oraz metody uczenia maszynowego wspierające i automatyzujące ocenę rynku. Zwolennik analizy technicznej nakierowanej na obserwację zmian cen i wolumenu.

Jak skorzystać z Doradztwa inwestycyjnego?

To proste – czekamy na Ciebie w oddziałach!

Odwiedź
oddział Alior Banku
Podpisz umowę
i korzystaj z wiedzy ekspertów
Zrealizuj rekomendację inwestycyjną
poprzez nabycie rekomendowanego funduszu
Doradzimy Ci, jak skutecznie inwestować!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 503

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest minimalna kwota inwestycji?
Minimalna kwota inwestycji to 200 zł. 
Czy będzie pobierana  opłata za odkupienie?
Statut przewiduje taka opłatę. Jednak decyzją TFI nie jest ona pobierana.
Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny, statut Funduszu oraz Tabela Opłat. Informacje te dostępne są na Alior TFI.

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.

Doradztwo inwestycyjne

Eksperci pracują, Ty zarabiasz